Overgangsalder menn

Testosteronnivået hos menn reduseres gjennom hele voksenlivet. Vanlige symptomer på overgangsalder hos menn er nedsatt sexlyst, tap av hår, muskelmasse og redusert evne til å trene, eller endringer i fettfordeling på kroppen. Volvats erfarne urologer gjennomfører nødvendige undersøkelser og finner den beste behandlingsmetoden for deg.

Hormonforandringer er en naturlig del av det å bli eldre.  I motsetning til den mer dramatiske endringen i det reproduktive hormonet østrogen som forekommer hos kvinner i overgangsalderen, oppstår imidlertid hormonendringer hos menn gradvis. Derfor er det viktig å legge merke til tegn, symptomer og forstå hvordan kroppen forandrer seg med alderen.

Mannlig overgangsalder  

Begrepet "mannlig overgangsalder" blir brukt for å beskrive synkende testosteronnivå relatert til aldring. Hos menn faller produksjonen av testosteron og andre hormoner over en periode på mange år. Testosteronnivået reduseres litt og litt gjennom hele voksenlivet. Nedgangen er forholdsvis jevn – på mindre enn 2 % i året fra man er rundt 30 til 40 år.   

Hormonendringen i kroppen skjer gradvis, og derfor er en naturlig del av det å bli eldre, men et lavt testosteronnivå kan også skyldes andre faktorer enn alderdom. 

Årsaker til overgangsalder hos menn

“Mannlig overgangsalder” er den vanligste betegnelsen på andropause. Andropause beskriver aldersrelaterte endringer i mannlige hormonnivåer, fysiske og psykiske forandringer. Den samme gruppen av symptomer er også kjent som testosteronmangel, androgenmangel og hypogonadisme (lavt testosteronnivå).  

Hypogonadisme er en diagnose for lavt testosteronnivå. For å diagnostisere hypogonadisme må man foreta undersøkelser og blodprøver, samt se på sykehistorien til pasienten. Det kan være medfødt, kan bli forårsaket av fall eller skader, alkoholforbruk, stråling, eller alder. Lavt testosteronnivå knyttet til alder kalles sent innsettende hypogonadisme. Menn som har et testosteronnivå under normalen er typisk personer med usunne matvaner, lite trening, overvekt, mye bukfett, høyt blodtrykk eller diabetes.  

Hvordan kan man sjekke testosteronnivået i kroppen?  

Den eneste måten man kan måle om man har et redusert testosteronnivå er ved å ta en blodprøve. Den vil gi et svar på om kroppen går igjennom en endring – i tillegg til at man opplever ulike fysiske og psykiske symptomer. 

Vanlige symptomer på overgangsalder hos menn

Mange menn opplever ulike fysiske og psykiske symptomer etter hvert som de blir eldre. Det er viktig å presisere at ikke alle merker endringene i kroppen selv om testosteronnivået er lavere enn før. De som merker endringer opplever ofte noen eller flere av følgende fysiske og psykiske plager: 

  • Endring i sexlyst/seksuell funksjon. Det vanligste symptomet er relatert til reduksjon av sexlyst og erektil dysfunksjon. 

  • Endring i humør og søvnmønster. Andre symptomer kan være mentale endringer slik som humørsvingninger og irritabilitet. Det kan også være søvnvansker eller økt tretthet, lite energi og dårlig konsentrasjon.

  • Kroppslige endringer. Fysiske endringer slik som tap av hår, muskelmasse og redusert evne til å trene, eller endringer i fettfordeling, som stor mage eller “mannlige bryster” er også typisk. 

Dersom du opplever lignende symptomer kan våre dyktige urologer hjelpe deg med utredning og eventuell behandling. 

Andre årsaker til overgangsalder hos menn

Det er viktig å vite at de overnevnte symptomene (søvnvansker, humørendringer, endring i sexlyst, fysiske endringer) kan skyldes andre årsaker enn et lavt testosteronnivå. Det kan skyldes stress – midtlivskrise, jobbsituasjon, eller at man kan bli stresset og urolig over at kroppen endrer seg i takt med høyere alder. Mange menn i godt voksen alder begynner å fundere over livet og reflekterer over hva man har gjort og ikke har gjort. Dette kan også føre til stress og urolighet. Mange opplever at det hjelper å snakke med noen om disse opplevelsene.

Lavt testosteronnivå-behandling

Testosteronnivået i kroppen kan bli påvirket av en rekke livsstilsvalg. Enkelte personer er mer utsatt for en reduksjon i testosteronnivået.  

Den vanligste typen behandling for symptomer på mannlig overgangsalder er å ta sunnere livsstilsvalg. Dette innebærer som oftest å: 

  • Endre kosthold: Fokus på å spise sunt og ha et variert kosthold et sunt og ha et variert kosthold 

  • Trening: Være mer aktiv, bevege kroppen og få regelmessig mosjon  

  • Få nok søvn: Endre søvnmønsteret og forsøke å få nok søvn. Mer mosjon og endret kosthold kan også virke positivt inn på søvnkvaliteten  

  • Redusere stressnivået: Dette er individuelt, men det kan være nyttig å finne ut av hva som er stressfaktorer i livet ditt og forsøke å fjerne eller redusere disse

Disse livsstilsvanene kan være til fordel for alle menn. Etter å ha vedtatt disse vanene, kan menn som opplever symptomer på mannlig overgangsalder, se en dramatisk positiv endring i den generelle helsen sin.

Medisiner mot lavt testosteronnivå

Dersom kostholdsendringer og livsstilsendringer ikke hjelper, så finnes det medikamenter. De to vanligste behandlingsmåtene er gel og sprøyter. Gel er et mindre inngripende og en mindre kraftig behandlingsmåte. Enkelte menn foretrekker sprøyte. Sammen med legen, og etter å ha gjennomført nødvendige undersøkelser, vil man finne den beste behandlingsmetoden for deg.  

Dersom man behandler lavt testosteronnivå med medikamenter er det viktig med kontroller og nøye oppfølging. Det er viktig å merke seg endringer i kroppen, og om symptomene reduseres.   

Få hjelp av Volvats erfarne urologer

Volvats urologer er eksperter på mannens helse, og kan hjelpe deg dersom du opplever symptomer knyttet til mannlig overgangsalder, eller om du ønsker å måle testosteronnivået ditt. Kanskje kan små livsstilsvalg bidra til å bedre symptomene dine - kontakt oss i dag, så hjelper vi deg.  

Vi har kort ventetid!

Bestill time hos urolog

Konsultasjon

2 540,-

Priseksempel fra Bergen, tilleggskostnader kan påløpe

Time hos
oss

Hvorfor velge urolog hos Volvat?

Erfarne spesialister

Våre dyktige og erfarne urologer utreder og behandler både kvinner og menn for de fleste lidelser i urinveier og genitalier. 

Alle urologiske plager

Vi kan tilby alt fra utredning av benigne lidelser, og mindre kirurgisk inngrep som sterilisering og operasjon av trang forhud, til avansert utredning av kreftsykdom i urinveiene og større urologisk kirurgi i full narkose.

Tilpasset deg

Tegn på urinveisinfeksjon og bekkenbunnsplager kan utvikle seg ulikt fra person til person – derfor tolker vi symptomer innenfor dine personlige rammer og tilpasser behandling deretter.