Plager i blære eller bekken hos menn og kvinner

Ved urologiske undersøkelser finner vi årsaken, og behandler deg for blant annet gjentatte urinveisinfeksjoner, bekkenbunnsplager, eller smerter i urinblæren

Årsak til plager hos menn

Hos menn er urinblæreplager gjerne knyttet til prostata. Prostata og urinblæren sjekkes og behandles avhengig av hva man finner ved undersøkelsene våre.

Årsak til plager hos kvinner

Hos kvinner er urinblæreplager gjerne knyttet til hyppig tilbakevendende urinveisinfeksjoner (=blærekatarr/cystitt). Vi behandler oftest med mange forebyggende tiltak mot urinveisinfeksjon, med godt resultat. Vi bruker antibiotika ved påviste bakterier.

Behandling ved blod i urinen

Begge kjønn kan ha blod i urinblæren, synlig for øyet eller kun synlig på kjemisk urinundersøkelse. Vi undersøker da urinblæren med «kikkertundersøkelse»/cystoscopi, med erfaringsmessig svært lite plager for pasienten.

Undersøkelser ved vannlatingsproblemer

Ofte kan man ha følelsen av å ha urinveisinfeksjon, eller hyppig vannlatning, uten at man finne bakterier i urinen.

Følgende undersøkelser har vi gode resultater med:

  • Kvinner kan ha for stram bekkenbunn som igjen klemmer på blæren/blærebunnen og som derpå kan gi smerter i urinblæren eller urinrøret

  • Menn kan ha smerter i urinblæren, smerter i lyskene, smerter bak pungen og/eller smerter på innsiden av lårene. Dette skyldes gjerne en betennelse i prostata, prostatitt.

  • Dette kan være utløst av eksempelvis økt stress i livet eller kulde

  • Vi tester da hos begge kjønn om det er ømhet og stramming i bekkenbunnen/bekkenbunnsmuskulaturen.

    Vi utreder blæren og behandler videre med målrettede tiltak for avspenning i bekkenbunnen/bekkenbunnsmuskulaturen.

  • Det samme gjelder for kvinner med «vaginisme»/stramhet i skjeden.

Time hos
oss