Dr. Auduns sommertips

Dersom uhellet skulle være ute i sommer!

05.07.2018

Mer enn vanlig legevakt

Volvat Medisinske Senter har egen skadelegevakt som holder åpent hver dag. Her møter du leger og sykepleiere med ekspertise på skader. Egen røntgenavdeling sørger for rask avklaring dersom vi mistenker brudd.

Fall, brudd- og kuttskader er noe vi særlig ser mye av på sommeren, og da kan det være greit å vite at skadelegevakten vår er åpen for alle, ikke bare medlemmene våre.

Enkelte ting kan du imidlertid ordne selv, derfor har vi skissert noen av skadene som er typisk for sommeren, med noen praktiske råd til behandling samt råd om når du bør kontakte lege.

Skrubbsår

Skrubbsår kan være små eller store. Barneknær som treffer asfalten eller syklister som pådrar seg større skrubbsår i sykkelvelt. Små skrubbsår kan renses med for eksempel Pyricept og de gror som regel ukomplisert. Større skrubbsår med fastsittende sand eller grus bør tilsees av lege, da fastsittende grus kan gi infeksjon og en permanent «tatovering» i huden. Slike sår behandler vi som oftest med grundig rens og skrubbing i lokalbedøvelse. Slik reduseres infeksjonsrisikoen og såret tilheler bedre og penere. 

Fremmedlegeme i huden

Har du tråkket på en kråkebolle eller fått en flis i fingeren er det lurt å forsøke og få ut fremmedlegemet for å redusere infeksjonsrisiko og langvarige smerter. Dersom du selv ikke har klart å få det ut ved hjelp av nål eller pinsett, bør du oppsøke lege som kan fjerne disse med egnet utstyr. I noen tilfeller trengs det at legen setter lokalbedøvelse for da å få en grundigere fremmedlegeme-fjerning. Noen fremmedlegemer som glass og pigger fra kråkeboller kan være mer utfordrende å fjerne, men som regel får vi fjernet alt. 

Kuttskader

Små kutt renses og kan stripses slik at de gror pent. Større kuttskader bør sys. Store sår bør tilsees snarlig av lege og sys innen 5-6 timer. Det finnes noen unntak - altså sår som ikke skal sys snarlig; bittskader og svært urene sår. Disse må renses grundig først, så vurderer legen om de kanskje heller bør stå åpne 2-3 dager for å «tømme seg», før de sys med såkalt "forsinket primærsutur". Noen av disse sårskadene skal også ha forebyggende antibiotika. 

Hva kan du selv gjøre for at såret skal få et best mulig kosmetisk resultat? Det sikres gjennom stripsbehandling 2-4 uker etter suturfjerning. Deretter anbefales det å bruke micropore tape så lenge arret er rødt, dette får du kjøpt på apoteket. Micropore tape reduserer draget i såret og det er rimeligere enn strips. Videre bør såret ha solbeskyttelse første sommerhalvår (minimum første 6 mnd.) med sunblock eller hudtape.

Hoggormbitt

Hoggormbitt gir alvorlige symptomer i ca. 15% av tilfellene. De som er mest utsatt er barn, gravide, eldre og de som behandles med blodtrykksmedisinen "ACE-hemmer". 1/3 del av alle hoggormbitt er "skremmebitt", dvs. et bitt uten giftinjeksjon. Disse får ingen lokale eller systemiske reaksjoner.

De minste hoggormene avgir oftere en større giftmengde, da de ikke har lært seg å kontrollere giftmengden de avsetter - i motsetning til en voksen hoggorm.

Hva skjer dersom man blir bitt og det avgis giftinjeksjon?

Man vil opplevde en akutt sviende smerte. Lokalreaksjon med lilla misfarging og hevelse. Kroppslige symptomer er tretthet, kvalme, brekninger, magesmerter og diare. Dersom en ikke får lokale eller systemiske reaksjoner etter 6 timer, antas bittet å ha vært uten giftinjeksjon ("skremmebitt")

Hva bør man gjøre dersom man blir bitt?

En bør tilses av lege og de som ev ikke utvikler lokale eller kroppslige symptomer vil bli lagt til observasjon i 6-8 timer. Vedkommende bør holde seg mest mulig i ro, dvs. kjørt ut eller båret ut fra stedet der vedkommende er blitt bitt. Dersom vansker med å holde aktuell kroppsdel i ro, kan man spjelke aktuelle arm/ben for lettere å holde den i ro.

Ved Volvat behandles de med lokale og systemiske reaksjoner etter gjeldene retningslinjer, mens de som er bitt sentralt (hode, hals, overkropp eller mage) eller er i risikogruppen (barn, gravide, eldre og de som bruker blodtrykksmedisinen ACE-hemmer) vil bli lagt inn på sykehus.

Legevakten hos Volvat

Volvat Majorstuen har vi både allmennlegevakt, barnelegevakt og skadelegevakt - åpen året rundt.

Les mer om legevakten hos Volvat eller bestill time hos allmenn-/barnelege

 

Her for deg

For alle du er glad i

Vi er her for hver enkelt kunde og pasient – i de store øyeblikkene og i de vanskelige. Fysisk og digitalt. 

En halv million pasienter

Hvert år. Vi har kunnskapen, kapasiteten og bredden som skal til for å være nær i alle livets faser – fra det første steget til det siste.

Størst i Norge

Vi har behandlet pasienter i over 35 år, og er et av landets største private sykehus. Du kan være trygg på at vi er her når du trenger oss.