Dr. Lillans sommerråd

Dr. Lillans sommerråd

Vår erfarne allmennlege, Lillan Dyvik Ellingsen, gir gode råd om diverse sommerplager. Lillan er medisinsk ansvarlig lege på Volvats allmennavdeling i Oslo.

Insektstikk

Insektstikk gir som oftest bare plagsom kløe og ubehag. Men for noen kan reaksjonene bli langt mer alvorlig da noen er allergiske eller stikk i munn kan gi kvelningssymptomer. En forsinket reaksjon kan gi feber, smertefulle ledd, vabler og hovne kjertler. Ved en alvorlig reaksjon kan tilstanden utvikle seg raskt og man skal ringe 113 eller tilkalle akutt medisinsk hjelp.

Symptomer på dette er:

 • pustevansker
 • hevelse på leppene og i halsen
 • besvimelse
 • forvirring
 • rask puls
 • vabler
 • kvalme/brekninger eller kramper

Behandling: Fjern brodden hvis mulig. Avkjøl stikkstedet. Ta allergimedisin hvis tilgjengelig. Hvil stikkstedet. Ved alvorlig reaksjon, tilkall hjelp og gi førstehjelp.

Flåttbitt

Flått er en liten edderkoppaktig midd som suger blod og kan i den forbindelse overføre sykdommer. Den fester seg på mennesker der hvor huden er tynn (på leggene, i knehasene og i lysken). Ved ca. 98 % av alle flåttbitt skjer det ingen smitte og du blir ikke syk. For å fjerne flåtten kan du bruke neglene eller en pinsett.

Hvis du har blitt bitt av en flått bør den fjernes så fort som mulig. Det er mindre risiko for smitte hvis den sitter under 24 timer.

Følg med på stikkstedet. Dersom det tilkommer rødt utslett som brer seg fra stikkstedet og/eller du får influensalignende symptomer eller feber, bør du oppsøke lege/legevakt for undersøkelse og eventuelt oppstart med antibiotika.

Brennmanet

De norske brennmanetene er ikke farlige, men i andre farvann kan de i verste fall være dødelige for mennesker. Det er viktig å sjekke vannet hvor du skal bade for å unngå å bli brent. Hvis du blir brent, vil du kjenne en brennende følelse i huden, etterfulgt av kløe og hevelse. Det kan bli blemmer og sår i huden. Allergiske reaksjoner oppstår svært sjelden.

Dette bør du gjøre dersom du har vært uheldig og blitt brent: Alle rester av trådene bør fjernes fra huden Skyll huden i vann eller gni sand

Lokalbedøvende salve/krem eller kortison har lindrende effekt (dersom det ikke er sårdanning eller tegn til infeksjon).

Når bør lege kontaktes? Dersom du hovner opp i hals/munn eller får pusteproblemer, bør du raskt kontakte lege. Feberreaksjoner, brannskader på store deler av kroppen eller intense smerter er også faktorer som gjør at du bør kontakte lege.

Overoppheting/heteslag

Overoppheting er en mildere reaksjon på varme og betegnelse for kroppstemperatur mellom 37-40 °C. Vanlige symptomer er hodepine, tørste, muskelsvakhet eller muskelkramper, kvalme oppkast og slapphet.  Stiger kroppstemperatur til over 40 °C kalles dette heteslag og det kan være livstruende. Symptomene i starten er ofte svimmelhet, hodepine og kvalme. Deretter tørr hud, ingen urinproduksjon og pustevansker. Etter hvert tilkommer det omtåkethet, kramper eller koma. Forekommer først og fremst hos eldre og personer med kroniske sykdommer.

Behandling på overoppheting er avkjøling og god væsketilførsel. Ved heteslag bør det tilkalles medisinsk hjelp og kontrollere pasienten etter BLÅS-regelen:

 • Bevissthet
 • Luftveier
 • Åndedrett
 • Sirkulasjon 

Forsøk å senke kroppstemperaturen ved å kle av pasienten og legge på fuktige kluter. Heteslag har en dødelighet på opptil 10%, tidlig diagnose og riktig behandling er derfor svært viktig.

5 viktige ting i førstehjelpsskrinet om sommeren:

 1. Burn aid gel/dressing (til forbrenninger: både brannsår, solstikk, brennmanet
 2. Smertestillende/Febernedsettende: Paracet/ibux
 3. Medisinsk kull (ved forgiftninger)
 4. Smertestillende salve, for eksempel Xylocain 5% ( insektsbitt, overflateskader og mindre brannskader)
 5. Utstyr til sårstell (plaster, bandasjer, sårrens)