Overvekts­kirurgene svarer på vanlige spørsmål om slanke­operasjon

Slankeoperasjon handler ikke bare om å gå ned i vekt – det innebærer en varig endring i livet ditt. Det er den best dokumenterte langvarige løsningen mot sykelig overvekt og forbedrer livskvaliteten betydelig for de som sliter med fedme.

Ronald Mårvik - Gastrokirurg

Gjermund Johnsen - Gastrokirurg

15.09.2022

Sykelig overvekt og overvektskirurgi

Overvektskirurgi er det sterkeste hjelpemiddelet vi har i kampen mot sykelig overvekt, og «nullstiller» kroppen slik at du får et nytt og unikt utgangspunkt når du skal endre livsstil og holde på idealvekten.

Likevel er det viktig å være klar over at slankeoperasjon ikke er en «quick fix», men første steg i et livslangt prosjekt. Slankeoperasjon er ikke for alle, men kan forbedre livet betydelig for de som oppfyller kravene for en operasjon.

To av Norges fremste fedmekirurger

Våre fedmekirurger på Volvat Stokkan, Ronald Mårvik og Gjermund Johnsen har bred erfaring innen andre og avanserte kikkhullsoperasjoner. De var blant de første som startet med kikkhullsoperasjoner for overvekt og fedme i Norge og har vært sentrale i oppbyggingen av dette behandlingstilbudet i det offentlige via sin tilknytning til St. Olavs hospital.

Les mer om slankeoperasjon og hvordan våre dyktige overvektskirurger dr. Ronald Mårvik og dr. Gjermund Johnsen, kan hjelpe deg som opplever hindringer og begrensninger i hverdagen på grunn av overvekt.

Vanlige årsaker til slankeoperasjon

– Årsakene til at pasienter søker slankeoperasjon er mange. Noen er ubekvem med egen kropp pga. utseende og størrelse og sliter med å leve et normalt liv av den grunn.

– Andre har utviklet, eller er redd for å utvikle, komplikasjoner til overvekten slik som diabetes type 2, høyt blodtrykk, pustestopp om natta og slitasjegikt, for å nevne noe, og er bekymret for fremtidig helsetilstand, forteller kirurgene.

– Fellesnevneren for de aller fleste er imidlertid gjentatte, mislykkede forsøk på å oppnå et varig vekttap ved hjelp av forskjellige slankekurer. Erfaringene er gjerne at det er fullt mulig å gå betydelig ned i vekt ved slike kurer, men det er vanskelig å opprettholde et varig vekttap, som selvfølgelig er målet. Og her er det at en slankeoperasjon kan bety den store forskjellen.

– Etter operasjon er det ikke uvanlig at pasientene påpeker at «dette skulle jeg gjort for lenge siden».

Sammenhengen mellom fedme og tilleggssykdommer

Overvektskirurgene forteller at det er en klar sammenheng mellom overvekt/fedme og økt risiko for å utvikle komplikasjoner i form av tilleggssykdommer. Det er blant annet en tydelig sammenheng mellom overvekt/fedme og forekomst av diabetes type 2, uansett alder.

Omtrent 70% av de som har diabetes type 2 har også overvekt eller fedme. Hvert år utvikler over 14.000 nordmenn diabetes type 2. På verdensbasis regner vi med at ca. 422 millioner mennesker har diabetes og tallene stiger raskt.

Tilsvarende kan ca. 1,5 millioner dødsfall relateres til diabetes hvert år. Det er ennå ikke helt klarlagt hvorfor overvekt og fedme er en så viktig faktor i utviklingen av diabetes type 2, men insulinresistens i lever, muskel og fettvev er sannsynligvis av stor betydning.

I tillegg kan det se ut som at overvekt og fedme gjør bukspyttkjertelen mindre følsom for høye blodsukkerverdier.

Den mest effektive og best dokumenterte behandlingen for varig vekttap

– Kirurgi som behandling av overvekt (BMI > 25) og fedme (BMI > 30) er per i dag den mest effektive og best dokumenterte behandlingen for å oppnå et varig vekttap og forbedring av helsetilstanden – langt mer effektivt enn det man kan oppnå ved både systematiske kostholds- og treningsregimer og medikamentell behandling, påpeker dr. Mårvik og dr. Johnsen.

– Slankeoperasjoner har også betydelig effekt på de fleste av komplikasjonene eller tilleggssykdommene, særlig diabetes type 2. Tilstandene kan betydelig forbedres, eller endog gå helt tilbake, etter kirurgi.

Det er for eksempel en klar internasjonal enighet om å tilby eller anbefale slik operativ behandling til pasienter med BMI lavere enn den vanlig aksepterte nedre grensen og samtidig diabetes, på grunn av den gunstige effekten nettopp overvektskirurgi har på denne tilstanden.

Dette ser vi i sammenheng med at pasientene opplever forbedret livskvalitet, bedring av fedmerelaterte tilleggssykdommer og økt sjanse for å leve lengre etter en slankeoperasjon.

– Nylig ble det gjort en studie blant 174.000 pasienter hvor det var en klar gevinst for de opererte sammenlignet med de uopererte når det kom til å leve lengre.

Denne gevinsten var særlig tydelig hos pasienter med diabetes. Selv om enhver operasjon er forbundet med risiko, vil fedme/overvekt over lang tid sannsynligvis være en større risiko for helsen enn en overvektsoperasjon, forteller de.

Hvilken filosofi har dere i møte med pasienter?

– Pasienter med overvekt og fedme er vant til å bli møtt med fordommer og en holdning om at de har en «selvpåført» tilstand. Heldigvis er det nå en klar erkjennelse av at overvekt og fedme er en kronisk sykdom på lik linje med en hvilken som helst annen kronisk lidelse.

– Pasientene må møtes med dette som utgangspunkt og med samme tilbud om utredning og behandling som om de skulle ha lidd av noe annet, poengterer kirurgene.

– Med et slikt utgangspunkt er det også lettere å få pasienten til å både forstå og akseptere at kirurgi ikke er noe «quick fix», men ett av flere tiltak i et langvarig prosjekt med felles mål om å oppnå varig vekttap og varig helsegevinst. Å se at man faktisk lykkes med å oppnå dette hos de fleste av pasientene som opereres gjør det meningsfullt å drive med slik virksomhet, utdyper de.

Hvor mange lykkes med varige resultater etter slankeoperasjon?

Det finnes mange ulike typer slankeoperasjoner med forskjellige virknings-mekanismer som fører til varig vekttap. Uansett operasjonsmetode kan man generelt fastslå to forhold;

  • Den viktigste grunnen til at slankeoperasjonene har varig effekt er endringer i hormonelle og nervøse reguleringsmekanismer i kroppen hvor sentra i hjernen vår som styrer sult, metthet og vektregulering ikke lengre sender like kraftige signaler til kroppen som før operasjonen om å gå opp igjen i vekt.
  • Av alle som gjennomgår slankeoperasjon kan man regne med at ca. 70% oppnår et varig og tilfredsstillende resultat.

– I dette ligger imidlertid at ca. 30% ikke oppnår et tilfredsstillende resultat som bl.a. innebærer varierende grad av vektoppgang et stykke ute i forløpet etter operasjonen. Dette kan en sjelden gang skyldes komplikasjon til det gjennomførte inngrepet.

Oftere er det pga. at de nevnte reguleringsmekanismene klarer å «ta styringen» igjen, evt. også kombinert med at pasientene ikke klarer eller ønsker å opprettholde de livsstilsendringer som anbefales i kombinasjon med enhver slankeoperasjon.

Hvordan kan man unngå tilbakefall etter en slankeoperasjon?

– Vårt beste råd er at man så langt som mulig følger de anbefalinger som blir gitt i forhold til levesett etter operasjonen, og at man prøver å etterleve disse over tid og ikke finner på «egne løsninger» som ofte viser seg å være lite effektive, påpeker kirurgene.

– Av den grunn anser vi det ved Volvat Stokkan som viktig å tilby pasientene 5 års oppfølging som del av «grunnpakken». De første 1-2 årene etter en slankeoperasjon er vekttapet gjerne betydelig før vekten stabiliserer seg, eller stiger litt (normalt for de fleste) i forhold til det laveste.

Det er gjerne etter dette at de største utfordringene oppstår både i forhold til eventuell vektoppgang, overflødig hud, kostholdsvaner, det å huske og ta tilskudd av vitaminer og mineraler osv. Derfor er det viktig at man i denne perioden er i et fast oppfølgingsopplegg med tilbud om nøye rådgiving i sammenheng med de problemer man kan møte på.

Gastric bypass eller gastric sleeve?

– De to metodene som er mest benyttet på verdensbasis i dag, og som det foreligger vitenskapelig solid dokumentasjon for effekten av, er Roux-en-Y gastrisk bypass og gastrisk sleeve reseksjon, hvorav den sistnevnte er den metoden som benyttes mest, forteller dr. Mårvik og dr. Johnsen.

– Hvilken metode man anbefaler til den enkelte pasient avhenger av mange ulike forhold, og er noe vi beslutter etter en nøye samtale med pasienten og vurdering av en rekke faktorer. Blant disse kan nevnes BMI, forekomst av diabetes eller ikke, symptomer på syrerefluks fra magesekken eller ikke, andre mage-tarmsykdommer, om pasienten bruker spesielle medikamenter.

– Og sist, men ikke minst – pasientens egen preferanse, så lenge denne ikke klart strir mot det som ellers ville være vårt råd i sammenheng med valg av operasjonsmetode. Fordeler, ulemper og risiko for komplikasjoner ved de aktuelle metodene, både på kort og lang sikt, er også viktige momenter som inngår i vurderingen.

Hva bør man vite og være forberedt på før en slankeoperasjon?

Kirurgene forklarer at det er en rekke forhold man bør tenke over og være forberedt på før en slankeoperasjon.

– For det første bør avgjørelsen være tatt etter en nøye vurdering av egen situasjon. Vær klar over at en slankeoperasjon ikke er noe «quick fix» og definitivt ikke en «kosmetisk operasjon», men første steg i et livslangt prosjekt, påpeker de.

– Les gjerne om slankeoperasjoner på nett og snakk med noen du kanskje kjenner som har gjennomgått slik operasjon for å høre om deres erfaringer.

Ved Volvat Stokkan tilbys pasientene en gratis og helt uforpliktende, innledende samtale med spesialsykepleier med spesialkunnskap innen fedmebehandling og slankeoperasjoner. Man får tilsendt detaljert, skriftlig pasientinformasjon som beskriver de fleste forhold ved en slankeoperasjon.

– Deretter tilbys man en gratis og uforpliktende konsultasjon med en av våre kirurger hvor vi gjennomgår grunnlag for kirurgi på nytt og blir enige om slankeoperasjon er det riktige for deg, operasjonstype og dato.

Selve operasjonen foregår i narkose, gjennomføres med kikkhullsteknikk, og utføres alltid av våre 2 erfarne fedmekirurger som opererer sammen.

Les mer om slankeropasjon og overvektskirurgi hos Volvat og andres erfaringer med slankeoperasjoner.

Ronald Mårvik

Gastrokirurg

Volvat Stokkan

Gjermund Johnsen

Gastrokirurg

Volvat Stokkan

Relaterte tjenester

Her for deg

For alle du er glad i

Vi er her for hver enkelt kunde og pasient – i de store øyeblikkene og i de vanskelige. Fysisk og digitalt. 

En halv million pasienter

Hvert år. Vi har kunnskapen, kapasiteten og bredden som skal til for å være nær i alle livets faser – fra det første steget til det siste.

Størst i Norge

Vi har behandlet pasienter i over 35 år, og er et av landets største private sykehus. Du kan være trygg på at vi er her når du trenger oss.