Refertilisering av menn

Refertilisering av menn

For deg som angrer på steriliseringen, tilbyr vi å sammensy sædlederne ved Volvat i Bergen

Av Paul Egil Gravem, Spesialist i plastikkirurgi og generell kirurgi ved Volvat i Bergen

Mens det tar noen få minutter å foreta en sterilisering på hver side, kan det ta opp I mot én time å skjøte sædlederne igjen på hver side.

Sædkanalens diameter er ca. 0.3 millimeter og man trenger derfor operasjonsmikroskop eller lupe for å få dette til.

Det tar tid å finne og frigjøre endene på sædlederne som må trimmes og prepareres før sammensying kan finne sted.

70-80% kan regne med å få spermier

Muligheten for et vellykket resultat vil avhenge av hvor lang tid det er siden steriliseringen ble foretatt, mannens alder og eventuell antistoffdannelse. Dersom det er antistoffer, er ikke dette noen kontraindikasjon mot et inngrep, men det kan påvirke muligheten for å oppnå graviditet.

Generelt kan man si at 70 -80% av pasientene kan regne med å få spermier i sæduttømmingen eller i ejakulatet, mens graviditets- frekvensen vil påvirkes også av forhold hos partner. 

Før og under operasjonen

Vi foretar inngrepet i narkose. Man lager snitt på hver side av pungen, finner sædlederne og foretar sammensyingen med mikrokirurgisk teknikk.

Etter operasjonen

Pasienten kan reise hjem etter å ha hvilt en times tid etter inngrepet. Når bedøvelsen er ute, vil det være behov for smertestillende medikamenter, men som regel er det relativt lite smerter etter operasjonen. Det er også en viss blødningsfare, særlig det første døgnet, og man bør ikke ha noen fysisk aktivitet de første par dagene. Deretter kan aktiviteten øke.

Sykemelding kan være aktuelt i alle fall der hvor det er et fysisk krevende arbeid.

Det kommer noe hevelse og blåfarging av huden omkring der hvor huden er åpnet. Seksuell aktivitet kan gjenopptas etter 2 til 3 uker.

Kontroller avtales i det enkelte tilfelle. Dersom det oppstår blødning, hevelse eller noe annet unormalt, bør Volvat kontaktes.

Sædkontroll

Kontroll av sæden kan foretas når det er gått ca. 2-3 mnd. Dette gjøres som regel ved sædlaboratoriet på ditt lokale sykehus/hos egen lege.

For de som bor i bergensområdet gjøres dette som regel ved Haukeland Universitetssykehus.