Neseplastikk Fredrikstad

Mange er opptatt av nesen sin, og nesen påvirker i stor grad ditt utseende. Kosmetiske neseoperasjoner er svært krevende. Forandring av nesen kan gi en stor endring av en persons ansikt. Samtidig må det tas nøye hensyn til at nesens pustefunksjon ikke forandres. Kirurgen må ha lang erfaring og være teknisk dyktig.

Mange er født med en nese de ikke er fornøyd med. Andre igjen kan ha skadet nesen, noe som har påvirket formen. I Volvat gjøres alle neseplastikker av erfaren kirurg.

De vanligste hovedtypene av neseoperasjoner er korreksjon av:

  • høy, krum og bred neserygg
  • stor og rund nesetipp

Nesetippen kan ha mange former. Operasjon av nesetipp er meget krevende. Det er alltid en balansegang mellom form og funksjon.

Harmoni

De fleste er opptatt av at nesen skal harmonere med resten av ansiktet. Det er ofte et ønske at nesen skal bli mindre dominerende og dels mer feminin eller mindre maskulin.

Det vanligste er at neseryggen er for høy, krum og bred og at nesetippen er for stor og rund. Det kan også være at nesetippen peker for mye oppover og står for mye fram eller at nesevingene er for store.

Moderne nesekirurgi har kommet langt. Kirurgen kan i stor grad korrigere akkurat det pasienten er opptatt av. Derfor er det også mange teknikker og tilnærminger.

Det er mye kirurgen kan korrigere, men det er allikevel begrensninger i forhold til hvor store endringer som kan gjøres. Det kan gjøres en betydelig endring, men ikke nødvendigvis i like stor grad som pasienten ønsker.

Hudens tykkelse har også betydning i forhold til hva kirurgen kan oppnå. Dersom pasienten har tykk hud, vil dette kunne begrense hvor mye nettere nesetippen kan bli for eksempel.

Det er viktig at nesen etter en korreksjon har naturlige proporsjoner og at neserygg og nesetip harmonerer og at den nye nesen er naturlig i ansiktet.

Neseplastikk i Fredrikstad tilbys på

Time hos
oss