Ernæringsfysiologi Hamar

De fleste livsstilssykdommer er knyttet til hvordan og hva vi spiser. Du kan bestille videokonsultasjon hos ernæringfysiolog i Oslo.

En ernæringsfysiolog eller klinisk ernæringsfysiolog kan hjelpe deg med:

 • Overvekt
 • Spiseforstyrrelser (anoreksi, bulimi)
 • Diabetes
 • Lipidforstyrrelser
 • Hjerte-karsykdommer
 • Livsstilssykdommer
 • Mage- og tarmproblemer
 • Irritabel tarm (IBS)
 • Allergier/intoleranser
 • Idrettsernæring
 • Feilernæring og næringsstoffmangler

Forebyggende og livsstilsendring

En klinisk ernæringsfysiolog har utdanning innen faget ernæringsfysiologi på master-/hovedfagsnivå fra ernæringslinjen ved Universitetet i Oslo eller Bergen, med spesialisering innen klinisk arbeid. Å arbeide som klinisk ernæringsfysiolog ved et sykehus krever autorisasjon fra Statens autorisasjonskontor for helsepersonell.

Kliniske ernæringsfysiologer kan også gi kostholdsveiledning til personer som av forebyggende årsaker har behov for særskilt kostveiledning, f.eks. idrettsutøvere, og til friske personer uten særskilte behov.

Opplæring av pårørende, barnehager, skoler og helsepersonell er en del av jobben.

Klinisk ernæringsfysiolog er en beskyttet tittel som krever autorisasjon fra Statens autorisasjonskontor for helsepersonell. Titlene ernæringsekspert, ernæringskonsulent og lignende er ikke beskyttet.

En ernæringsfysiolog har en utdanning på bachelor- eller masternivå innen generell ernæring, human ernæring eller samfunnsernæring. En ernæringsfysiolog har god kunnskap om sammenhengen mellom kosthold og helse, og jobber gjerne forebyggende med livsstilsendringer.

Hva koster en konsultasjon?

Ernæringsfysiologi i Hamar tilbys på

Time hos
oss

Hvorfor velge Volvat?

Forebyggende livsstilsendringer

Våre ernæringsfysiologer har god kunnskap om sammenhengen mellom kosthold og helse, og jobber forebyggende med livsstilsendringer.

Riktig behandling

Tverrfaglig samarbeid på tvers av medisinske disipliner, tillater oss å finne årsakene til dine plager og vi kan dermed sikre riktig og helhetlig behandling.

Spesialkompetanse på spiseforstyrrelser

Våre ernæringsfysiologer har spesialisert kompetanse innen spiseforstyrrelser, som gjør at vi kan tilby deg tverrfaglig behandling i samarbeid med psykolog og andre legespesialister ved behov.