Helsekontroll Livsstil

Sunn livsstil er vesentlig både for å forebygge sykdommer og for å gi oss overskudd i en travel hverdag. Mange velmente råd kan fort bli nye krav, gjøre oss usikre og skape unødvendig bekymring.

Her på Volvat har vi tatt konsekvensen av dette. Med solid basis i medisinsk kunnskap om helse og livsstil, har vi spesialutviklet et konsept for deg som ønsker å opprettholde god helse, forbedre form og helsetilstand eller komme i gang med en livsstilsendring.

I Helsekontroll Livsstil får du en svært grundig undersøkelse slik at vi kan gi deg spesifikke anbefalinger om hva som er viktigst for deg å vektlegge i en sunn livsstil.

Du vil få samtale, undersøkelser og tester både hos lege, sykepleier og fysioterapeut, inkludert mulighet til å kartlegge kondisjon/fysisk form.

Hele undersøkelsen har en varighet av ca 2 timer.

Aktuelle undersøkelser

 • Klinisk undersøkelse, blant annet av ører, munnhule/svelg, lymfeknuter, mage
 • Hjerte, inkl. EKG (hjerterytmeprøve)
 • Lunger, inkl. spirometri (lungefunksjonsundersøkelse)
 • Blodtrykk
 • Basert på alder og kjønn:
  • Kvinner over 30 år får tilbud om undersøkelse av brystene
  • Menn over 45 år får tilbud om undersøkelse av prostata
  • Menn under 45 år får tilbud om undersøkelse av testikler
 • Kroppsmassesammensetning (fettprosent, muskelmasse) og BMI (Body Mass Index)
 • Spesifikke blodprøver (bl.a. fettstoffer og blodsukker, i tillegg til våre ordinære helsekontrolltester)
 • Vurdering av arvelige faktorer, livsstilsfaktorer (som kosthold, søvn, stress, mosjon) og nåværende helsetilstand danner basis for råd og veiledning.

Inkludert undersøkelse hos fysioterapeut

Fysioterapeuten gjennomfører en kartleggingssamtale vedrørende din livsstil. Han/hun vurderer dersom du har en aktuell plage eller skade og gir deg tilrettelagte råd og anbefalinger for din trening og livsstil.

Rådene er individuelle enten det er for å hjelpe deg å komme i gang med fysisk aktivitet, for å opprettholde nåværende form eller det er for å prestere bedre i konkurranser.

Alle får med seg et tilrettelagt treningsprogram.

Timebestilling og priser

Pris for Helsekontroll Livsstil

 • Fra kr 4 345

Bestill time via telefon

Ring til allmennavdelingen på Volvat Majorstuen i Oslo:

Helsesekretær svarer på spørsmål og setter opp timeavtale.

Hva koster en konsultasjon?

Time hos
oss

Hvorfor velge helsesjekk hos Volvat?

Forebygg sykdom

Resultatet av en full helsesjekk hjelper oss å forebygge sykdom, og til å tilpasse helsefremmende tiltak skreddersydd for deg.

Full helsesjekk

Hos oss møter du svært kompetente leger, sykepleiere, og eventuelt spesialister dersom det er nødvendig, som jobber tett sammen for å undersøke, ta tester, gi råd og vurderinger tilpasset akkurat din situasjon.

Tilpasset deg

Helsekontrollen vil gi deg svar på spørsmål og bekymringer tilknyttet din helse. Vi tilbyr en omfattende, helhetlig og grundig evaluering av din helse basert på sykdomshistorie, alder, kjønn og livssituasjon.