Helsekontroll Livsstil

Sunn livsstil er vesentlig både for å forebygge sykdommer og for å gi oss overskudd i en travel hverdag. Mange velmente råd kan fort bli nye krav, gjøre oss usikre og skape unødvendig bekymring.

Her på Volvat har vi tatt konsekvensen av dette. Med solid basis i medisinsk kunnskap om helse og livsstil, har vi spesialutviklet et konsept for deg som ønsker å opprettholde god helse, forbedre form og helsetilstand eller komme i gang med en livsstilsendring.

I Helsekontroll Livsstil får du en svært grundig undersøkelse slik at vi kan gi deg spesifikke anbefalinger om hva som er viktigst for deg å vektlegge i en sunn livsstil.

Du vil få samtale, undersøkelser og tester både hos lege, sykepleier og fysioterapeut, inkludert mulighet til å kartlegge kondisjon/fysisk form.

Hele undersøkelsen har en varighet av ca 2 timer.

Aktuelle undersøkelser

 • Klinisk undersøkelse, blant annet av ører, munnhule/svelg, lymfeknuter, mage

 • Hjerte, inkl. EKG (hjerterytmeprøve)

 • Lunger, inkl. spirometri (lungefunksjonsundersøkelse)

 • Blodtrykk

 • Basert på alder og kjønn:
  • Kvinner over 35 år får tilbud om undersøkelse av brystene
  • Menn over 40 år får tilbud om undersøkelse av prostata
  • Menn under 40 år får tilbud om undersøkelse av testikler

 • Kroppsmassesammensetning (fettprosent, muskelmasse) og BMI (Body Mass Index)

 • Spesifikke blodprøver (bl.a. fettstoffer og blodsukker, i tillegg til våre ordinære helsekontrolltester)

 • Vurdering av arvelige faktorer, livsstilsfaktorer (som kosthold, søvn, stress, mosjon) og nåværende helsetilstand danner basis for råd og veiledning.

 • Fysioterapeuten foretar en grundig undersøkelse av muskel- og skjelettsystemet, og gir deg spesifikke råd og anbefalinger for å ivareta god funksjon i arbeid, trening og fritid.

 • Kondisjonstest (direkte el indirekte O2-opptak) er inkludert, for deg som ønsker det. Dette er et godt redskap for å kartlegge den formen du er i nå – og i forhold til de mål du ønsker å sette deg.

  Vi legger våre råd og anbefalinger på det nivå som passer for deg, enten det er for å hjelpe deg å komme i gang med fysisk aktivitet, for å opprettholde nåværende form eller det er for å prestere bedre i konkurranser, f.eks. “Birken”.

Timebestilling og priser

Pris for Helsekontroll Livsstil

 • Fra kr 3 184 for medlemmer
 • Fra kr 3 980 for ikke-medlem

Bestill time via telefon

Ring til allmennavdelingen på Volvat Majorstuen i Oslo:

 • 22 95 75 50 (hverdager kl 8-16)

Helsesekretær svarer på spørsmål og setter opp timeavtale.

Time hos
oss