Hjerteflimmer - mange er rammet

Hjerteflimmer, eller atrieflimmer, er en hjertesykdom som gir uregelmessig og rask puls. Normal puls er mellom 60 og 100 i hvile. Ved atrieflimmer kan pulsen være 180 i hvile. Det kan føre til at du føler deg sliten, svimmel og kortpustet.

Hva er hjerteflimmer?

Noen opplever å få hjertebank, andre kjenner at pulsen er rask og ujevn. Noen har hjerteflimmer uten at de kjenner rask puls eller hjertebank.

Når et hjerte slår normalt, trekker muskelveggene i hjertet seg sammen og presser blodet ut i kroppen. Deretter slapper veggene av slik at hjertet kan fylles med blod på nytt.

Ved atrieflimmer trekker hjertets forkamre seg uregelmessig og raskt sammen, slik at de ikke får tid til å fylle seg med blod på nytt. Det reduserer hjertets pumpefunksjon.

Symptomer

De vanligste symptomene på hjerteflimmer er:

 • Følelse av at hjertet raser av gårde (banker unormalt fort)
 • Hjertebank (hjertet banker periodevis fort og uregelmessig)
 • Brystsmerter
 • Svimmelhet
 • Tretthet
 • Kaldsvette
 • Tung pust

Noen med hjerteflimmer merker ingen symptomer.

Årsak til hjerteflimmer

Ved hjerteflimmer oppstår det unormale elektriske signaler i hjertets ledningssystem. Årsaken til denne ledningsforstyrrelsen er usikker, men kan trigges i spesielle situasjoner, for eksempel når man drikker alkohol eller røyker. Den vanligste årsaken som leder til hjerteflimmer er dårlig regulert høyt blodtrykk over tid.

Hvem har størst risiko for å få hjerteflimmer?

Menn har større sannsynlighet for å få hjerteflimmer enn kvinner. Andre som har økt risiko for å få hjerteflimmer er:

 • Personer med høyt blodtrykk
 • Personer som trener veldig hardt over tid
 • Eldre personer
 • Personer med diabetes
 • De som har høyt alkoholforbruk
 • Personer med høyt stoffskifte
 • Personer med lungesykdom

Det er også større sannsynlighet for å få hjerteflimmer dersom man har en annen hjertesykdom.

Hvordan får man diagnosen?

Legen eller kardiologen din kommer til å gjennomføre en EKG-test av hjertet ditt. En slik test kan avdekke om det finnes avvik i hjerteslagene/hjerterytmen din. I noen tilfeller er det også aktuelt å gjøre en ekko-dopplerundersøkelse av hjertet. Dette er en ultralydundersøkelse som kan si noe om hjertets posisjon, størrelse, bevegelighet av klaffer og hjertekammervegger, og hvor raskt blodet strømmer til og ut gjennom ulike deler av hjertet ditt.

Ulike typer anfall med hjerteflimmer

Noen har det vi kaller paroksystisk atrieflimmer, som betyr at anfallene med unormal puls varer i mindre enn 48 timer. Anfallene med rask puls går over av seg selv. Det vi benevner vedvarende atrieflimmer er unormal rytme som varer i mer enn en uke, og langvarig atrieflimmer mer enn et år.

Økt risiko for hjerneslag og hjertesvikt

Hjerteflimmer er den vanligste formen for hjerterytmeforstyrrelse og forekomsten øker med alder.

Hjerteflimmer er vanligvis ingen livstruende sykdom, men øker risikoen for hjerneslag og hjertesvikt. Dessuten føles det svært ubehagelig. Risikoen for hjerneslag kan reduseres ved behandling av rytmeforstyrrelsen.

Hvordan behandles hjerteflimmer?

Hvilken behandling som er aktuell for deg vil avgjøres i samråd med legen din, etter at legen har gjennomført viktige undersøkelser. Vanlige avgjørende faktorer for valg av behandling er hvor lenge du har hatt hjerteflimmer, hvor mye det påvirker deg og eventuelle andre sykdommer du har. For noen kan hjerteflimmeret behandles med tabletter og blodfortynnende midler, mens andre kan trenge elektrosjokkbehandling til hjertet.

Legemidler og elektrosjokkbehandling

Det finnes medisiner som brukes for å få hjerterytmen tilbake til det normale. Ved atrieflimmer som gjentar seg ofte og varer over tid kan man gjøre det vi kaller elektrokonvertering, eller elektrosjokkbehandling. Her gir man et lite elektrisk støt mot hjertet for å stimulere det tilbake til normal rytme. Dette må gjøres på sykehus og under nøye overvåking. Dersom man får elektrosjokk for å få hjerterytmen tilbake til normal, blir det ofte anbefalt å kombinere dette med legemidler som forebygger blodpropp.

For å motvirke den økte risikoen for blodpropp og hjerneslag står mange på antikoagulasjon, som er legemidler som hemmer dannelse av blodpropp.

Behandling for å redusere rask puls

Det finnes legemidler som han bremse antall hjerteslag per minutt. Vanligvis omfatter en slik behandling bruk av en betablokker eller kalsiumblokker – begge fungerer godt for å redusere pulsen.

Hjertehelse og trening

De som trener regelmessig og på et moderat nivå har lavere risiko for å utvikle atrieflimmer, mens de som trener hardt og mye har økt risiko. Det ser ut til at mange år med utholdenhetstrening kan gi strukturelle endringer i hjertet.

For noen år siden var det oppmerksomhet rundt birkebeinerløpere og harehjerte. En doktorgrad ved hjertelegen Jostein Grimsmo viste at det var overhyppighet av atrieflimmer hos gruppen av mosjonister som gjorde det best i Birken, og som også var de som hadde trent mest og lengst.

Se også:

Trening som hjertesjekk

Hjerteflimmer og prognose

Over halvparten av de som opplever kortvarig hjerteflimmer får tilbake sin normale hjerterytme innen to døgn uten behandling. I slike tilfeller er hjerteflimmeret som regel ufarlig, selv om det kan kjennes svært ubehagelig. For enkelte mennesker blir hjerteflimmeret en kronisk tilstand, og da kan man trenge behandling for å redusere risikoen for å bli alvorlig syk.

Hjertesjekk hos erfarne hjertespesialister

Du trenger ikke henvisning for å få sjekket hjertet hos våre spesialister på hjertesykdommer (kardiolog). Vi utreder og behandler personer med symptomer på hjertesykdom.

Bestill time til hjertespesialist eller les mer om hjerteundersøkelse ved kardiologisk avdeling

Konsultasjon

2 970,-

Priseksempel fra Bergen, tilleggskostnader kan påløpe

Time hos
oss

Hvorfor velge Volvat?

Komplett hjertesjekk

Vi tilbyr komplett hjerteundersøkelse for å stille en sikker diagnose med langtids-EKG, belastningstest på sykkel med EKG, ultralyd av hjertet, ultralyd av halspulsåren/halskar og 24-timers blodtrykksmåling. 

Erfarent hjerteteam

Vårt hjerteteam består av dyktige og erfarne spesialister i kardiologi som hjelper deg med alle hjerterelaterte plager. Ønsker du bare å vite hvordan det står til med hjertehelsen din, hjelper vi deg selvsagt med det også.

Bedre hjertehelse

Vi legger vekt på å bygge tillit gjennom verdifull informasjon, veiledning og nøye utredning for hjertesykdommer, slik at du kan føle deg trygg på din hjertehelse.