Psykisk helse Moss

Hos Volvat får du snakke med erfarne psykologer, psykiatere eller samtaleterapeuter. Vi tilbyr behandling for lettere til moderate psykiske lidelser, men du kan også få hjelp til å takle livskriser og hverdagsutfordringer. Vi tilbyr også informasjon og veiledning om psykiske lidelser både til pasienter og pårørende.

Vi samarbeider tett med allmennleger og andre spesialiteter (f.eks. fysioterapeut, endokrinolog, eller gynekolog) for å gi deg best mulig behandling, tilpasset dine behov.

Vi har også et eget team med psykolog og ernæringsfysiolog som jobber med lettere til moderate spiseforstyrrelser.

Vi tilbyr samtaler både ved fysisk oppmøte og på video. Du vil i samarbeid med din behandler finne beste løsning for deg.

Psykolog

1 980,-

Tilleggskostnader kan påløpe

Psykisk helse i Moss tilbys på

Hvorfor velge Volvat?

Med all vår oppmerksomhet

Hos Volvat legger vi vekt på at du skal føle deg sett og hørt, og du kan være trygg på at du blir mottatt av profesjonelle og empatiske psykologer.

En vei tilbake

Våre dyktige psykologer hjelper deg med både hverdagsutfordringer, livskriser og psykiske plager, slik at du kan finne veien tilbake til en velfungerende hverdag.

Tverrfaglig samarbeid

Ved vår psykiske seksjon samarbeider vi med flere medisinske faggrupper under samme tak, for best mulig ivaretakelse og oppfølgning av deg som pasient.