Bentetthetsmåling (DXA-måling)

Utredning med DXA–måling er en smertefri og risikofri røntgenundersøkelse for vurdering av bentetthet og kroppssammensetning.

Dexa scan

Vi tilbyr DXA-måling uten henvisning ved Volvat Majorstuen. Vi er en av få private tilbydere av utredning med DXA-måling - en smertefri og risikofri røntgenundersøkelse for vurdering av bentetthet.

Bentetthetsmåling (DXA-måling)

DXA–måling, dexa scan er en røntgenundersøkelse som fastslår kalkmassen i skjelettet. Maskinen utsetter pasienten for minimal røntgenstråling.

Bentetthetsmåling utføres med et moderne røntgenapparat (DXA-apparat). Målingen viser hvor sterkt benvevet og knoklene er, og kan også si noe om sannsynligheten for fremtidige brudd. Maskinen kan også måle din kroppssammensetning. Dvs. forholdet mellom muskel, ben og fettmasse.

Undersøkelsen gjentas for å følge utvikling og effekt av behandling, med ny DXA-måling etter 2–5 år.

Hvordan foregår en bentetthetsmåling?

Vi har et moderne DXA-apparat på Volvat Majorstuen som bruker lavdose røntgenstråler.

Undersøkelsen kan ta opptil 20 minutter og er helt smertefri.

Det blir tatt bilder av et spesifikt areal av beinet, og ved hjelp av elektromagnetiske stråler (lavdose røntgen) kan man beregne kalsiummengde innenfor området. Denne metoden utsetter pasienten for minimal røntgenstråling, og gir pålitelige resultater.

Hvem bør ta en beintetthetsmåling (DEXA scan)?

Ved mistanke om beinskjørhet bør du ta DXA–måling. Vi tilbyr DEXA-scan uten henvinsing. Denne undersøkelsen kan gjentas med noen års mellomrom, for å følge utviklingen og fastslå om behandlingen virker.

Undersøkelsen kan forutsi risikoen for fremtidige benbrudd. Det er spesielt viktig om du har benskjørhet i familien, da det øker risikoen for å utvikle benskjørhet selv. 

Risikofaktorer for benskjørhet er hovedsakelig knyttet til alder og gener. Kvinner har lavere benmasse enn menn og blir derfor i større grad benskjøre. Kvinner får også økt tap av benvev etter fylte 50 år og overgangsalderen.

Andre risikofaktorer som disponerer for benskjørhet

 • Unge kvinner som
  • trener mye
  • er undervektige
  • opplever bortfalt menstruasjon
 • Unge som har lav benmasse – øker risikoen for å utvikle osteoporose når man blir eldre
 • Tidlig overgangsalder
 • Røyking
 • Mangel på kalk (kalsium) og vitamin D
 • Undervekt

Det finnes også noen undergrupper som bør få målt bentetthet. De som har gjennomgått ulike typer kreftbehandling, behandling med høye doser kortison, personer som har cøliaki, personer som har brukt stoffskiftehormon i litt høy dose – noe som vil tære på skjelettet.

Bentetthetsmåling verdier

Verdiene fra bentetthetsmålingen din, såkalt T-score, blir sammenlignet med bentettheten hos unge og friske personer av samme kjønn, for å avgjøre om du har normale verdier. Målingene vil fastslå om du har benskjørhet eller om du kan risikere å utvikle det senere, dersom verdiene fra bentetthetsmålingen er lavere enn referansegruppen.

Hvis din T-score blir lavere enn -2,5 vil det si at du har benskjørhet.

 • Normal benmasse ved T-score -1 eller høyere
 • Lav benmasse ved T-score fra -1 til -2,5
 • Benskjørhet ved T-score lavere enn -2,5

Timebestilling for DEXA scan

Vi har korte ventetider og det er ikke behov for henvisning ved timebestilling.

Bentetthetsmåling (DXA)

1 920,-

Tilleggskostnader kan påløpe

Time hos
oss

Hvorfor velge Volvat?

Her for deg

Mange pasienter med hormonsykdommer får ikke den hjelpen de trenger. Vi tar deg og dine plager på alvor, og hjelper deg med å returnere til en velfungerende hverdag.

Riktig behandling

Sykdom i skjoldbruskkjertelen rammer 5-10 prosent av befolkningen i Norge, og med vårt brede medisinske tilbud i hormonsykdommer, kan du være trygg på at vi finner riktig behandling for å ivareta dine behov på best mulig måte.

Eksperter på hormonsykdommer

Få hjelp med sykdommer i skjoldbruskkjertelen, binyreproblemer, hypofyseproblemer og andre hormonsykdommer hos våre dyktige og erfarne spesialister i endokrinologi.