Bentetthetsmåling (DXA-måling)

Volvat Nationaltheatret tilbyr utredning med DXA–måling, en smertefri og risikofri røntgenundersøkelse for vurdering av bentetthet og kroppssammensetning.

Volvat Nationaltheatret er en av få private tilbydere av utredning med DXA-måling - en smertefri og risikofri røntgenundersøkelse for vurdering av bentetthet.

Hva er bentetthetsmåling?

DXA–måling er en røntgenundersøkelse som fastslår kalkmassen i skjelettet. Maskinen utsetter pasienten for minimal røntgenstråling.

Bentetthetsmåling utføres med et moderne røntgenapparat (DXA-apparat). Målingen viser hvor sterkt benvevet og knoklene er, og kan også si noe om sannsynligheten for fremtidige brudd. Maskinen kan også måle din kroppssammensetning. Dbs forholdet mellom muskel, ben og fettmasse

Undersøkelsen gjentas for å følge utvikling og effekt av behandling, med ny DXA-måling etter 2–5 år.

Hvordan foregår en bentetthetsmåling?

Vi har et moderne DXA-apparat på Volvat Nationaltheatret som bruker lavdose røntgenstråler.

Undersøkelsen kan ta opptil 20 minutter og er helt smertefri.

Det blir tatt bilder av et spesifikt areal av beinet, og ved hjelp av elektromagnetiske stråler kan man beregne kalsiummengde innenfor området. Denne metoden utsetter pasienten for minimal røntgenstråling, og gir pålitelige resultater.

Hvem bør ta en beintetthetsmåling?

Ved mistanke om beinskjørhet bør du henvises til DXA–måling. Denne undersøkelsen kan gjentas med noen års mellomrom, for å følge utviklingen og fastslå om behandlingen virker.

Bentetthetsmåling-verdier

Verdiene fra bentetthetsmålingen din blir sammenlignet med bentettheten hos unge og friske personer av samme kjønn, for å avgjøre om du har normale verdier. Målingene vil fastslå om du har benskjørhet eller om du kan risikere å utvikle det senere, dersom verdiene fra bentetthetsmålingen er lavere en referansegruppen.

Timebestilling for DXA-måling

Vi har korte ventetider og det er ikke behov for henvisning ved timebestilling hos spesialist. DXA-måling krever henvisning, og dette kan du få av en av våre endokrinologer. Du kan bestille time hos endokrinolog både på Majorstuen og Nationaltheatret.

Dersom du allerede har en henvisning til DXA-måling, kan du bestille denne undersøkelsen direkte.

Pris for bentetthetsmåling

  • DXA-måling med henvisning fra annen behandler koster 1700,-
  • DXA-måling med benmarkører inkl. vurdering og videre behandlingsplan av endokrinolog koster 3700,-