Stoffskiftesykdommer

Sykdom i thyreoidea rammer 5-10 % av befolkningen i Norge, og autoimmune sykdommer i thyreoidea er de vanligste. Norsk stoffskifteforbund oppga i 2020 at 240.000 nordmenn har thyreoideasykdom, med kjønnsfordeling på 78 prosent kvinner og 22 prosent menn.

Hva er thyreoideasykdom?

Skjoldbruskkjertelen (thyreoidea) er en hormonproduserende kjertel ved strupehodet på halsen. Den produserer stoffskiftehormonene tyroksin (T4) og triiodthyronin (T3) som regulerer kroppens stoffskifte.

Sykdommer i skjoldbruskkjertelen kan deles i to grupper:

 • de som påvirker formen og størrelsen til kjertelen – som struma og skjoldbruskkjertelkreft

 • endringer i hormonsekresjonen og hormonproduksjonen – som hypertyreose og hypotyreose

Hypertyreose – høyt stoffskifte

Høyt stoffskifte skyldes økt produksjon av hormonet tyroksin i skjoldbruskkjertelen.

Sykdommen debuterer oftest i 20-40 årsalderen, men 15 prosent av tilfellene rammer også personer over 60 år.

Vanlige symptomer på høyt stoffskifte kan være:

 • Hjertebank og rastløshet
 • Tretthet, slapphet og svakhet
 • Nervøsitet og irritabilitet
 • Vekttap til tross for god matlyst
 • Løs mage
 • Svetting og varmeintoleranse
 • Menstruasjonsforstyrrelser
 • Ufrivillig stirrende blikk og endokrin øyesykdom
 • Huden er ofte varm og klam
 • Skjelving
 • Forstørret skjoldbruskkjertel (struma) er også vanlig

Årsaker til høyt stoffskifte

Graves sykdom er den vanligste årsaken til høyt stoffskifte blant unge. Sykdommen skyldes overstimulering av skjoldbruskkjertelen på grunn av høyt TRAS-antistoff (Thyroideareseptor-antistoff). Immunforsvaret produserer TRAS.

 • Personer som røyker, blir behandlet med radioaktiv jod eller får høy TSH under behandling er spesielt utsatt.

 • Graves sykdom kan være arvelig og tilstanden er ofte forbundet med andre autoimmune sykdommer.

 • Mild hypertyreose kan også skyldes en akutt betennelse i skjoldbruskkjertelen, såkalt tyreoiditt. Det finnes flere former for tyreoiditt.

 • Postpartum tyreoiditt er en form for autoimmun tyreoiditt, og kommer etter fødsel. Hypertyreosen er ofte mild og forbigående, men kan raskt utvikle seg til kraftig behandlingskrevende hypotyreose.

 • Hashimotos tyreoditt med kan gi høyt stoffskifte tidlig i sykdomsutviklingen (1-2 år). Etter hvert vil pasienten få lavt stoffskifte (hypotyreose).

 • Subakutt (De Quervains) tyreoditt vil i startfasen gi høyt stoffskifte. Situasjonen oppstår ofte etter en luftveisinfeksjon. Pasienten kan få mye smerter i skjoldbruskkjertelen foran på halsen, feber, slapphet, høy senkning og CRP.

Utredning av høyt stoffskifte

Ved mistanke om høyt stoffskifte bør du vurderes av en hormonspesialist, en endokrinolog. Det er viktig å stille riktig diagnose før start av behandling, og legen vil derfor foreta nødvendige undersøkelser som å palpere (kjenne på eller undersøke) skjoldbruskkjertelen og ta blodprøver, som kan bekrefte diagnosen.

Behandling av høyt stoffskifte

Hypertyreose kan behandles med en av tre metoder: medikamenter, radioaktiv jod eller kirurgi. Valg av behandling avhenger av diagnosen, pasientens alder, størrelsen på kjertelen og den generelle helsetilstanden.

Ved behandling av Graves sykdom er førstevalget Tyreostatika i tablettform. Medisinen hemmer produksjonen av stoffskiftehormoner i skjoldbruskkjertelen, og mange vil merke en forbedring av symptomene sine i løpet av noen uker. I startfasen er det viktig med regelmessige kontroller av stoffskiftet med 3-4 ukers mellomrom. Som regel varer behandlingen i 1 til 2 år.

Behandling med radioaktivt jod er effektivt og trygt. Siden radioaktivt jod samles i skjoldkjertelen, vil dette føre til at kjertelen ødelegges uten at andre organ i kroppen skades. Behandlingen anbefales til pasienter med toksisk  knutestruma, men pasienter med Graves sykdom kan også gjennomgå behandlingen. Barn og unge voksne, samt gravide og kvinner som ammer, behandles ikke med radioaktivt jod.

Kirurgisk fjerning av skjoldkjertelen (tyreoidektomi) anbefales hos Graves pasient med hissig sykdom, stor kjertel og spesielt om endokrin øyesykdom også er et problem.

Behandlingsmetodene med strålebehandling og kirurgi kan imidlertid skade skjoldbruskkjertelen, og føre til permanent lavt stoffskifte som må behandles i tablettform livet ut.

Etter behandling

Mange opplever at de blir friske ved behandling. Ved riktig dosering av medisinen kan de fleste leve et normalt liv. Ved mistanke om tilbakefall av høyt stoffskifte bør det tas nye blodprøver raskt.

Gratis interaktivt kurs for deg med høyt stoffskifte

Kurset finner du på nettsiden til Helse Sør-Øst. Det kan være nyttig å ta kurset før du går til time hos en spesialist.

Gratis nettkurs om høyt stoffskifte (Helse Sør-Øst)

Hypotyreose – Lavt stoffskifte

Ved lavt stoffskifte lager ikke kroppen nok av stoffskiftehormonet tyroksin.

Symptomer og tegn på hypotyreose avganger av personens alder, varighet av tilstanden og alvorlighetsgrad av hormonmangel.

I tidlig fase med lavt stoffskifte kan man være helt uten symptomer, og etter hvert kan sykdommen presentere seg med betydelig mangfold av symptomer og plager.

 • Påvirkning på mentale funksjoner kan gi depresjon, tiltaksløshet, hukommelsessvikt, demens, treghet og økt søvnbehov.

 • Symptomer fra muskler og skjelett kan presentere seg i form av muskelsmerter, leddsmerter og hovne ledd.

 • Huden kan bli tørr, neglene sprø og tynne.

 • Forandringer av hormonbalansen kan gi uregelmessig og kraftig menstruasjon, sjeldnere og sparsom blødning, nedsatt libido og nedsatt befruktningsevne.

 • Påvirkning på nervesystemet kan lede til sykdom i nerver, trykk på nerver, prikking i huden og svimmelhet.

 • Personen kan få stemmeforandring. Snorking, heshet, svimmelhet og øresus forekommer ofte.

 • Symptomer fra fordøyelseskanalen kan være appetittløshet og forstoppelse. Man kan se lav blodprosent.

For å unngå slike symptomer som kan forverres ved langvarig ubehandlet hypotyreose, er det viktig å oppsøke legen din for riktig diagnostisering og behandling.

Årsaker til lavt stoffskifte

Vanligvis skyldes hypotyreose svikt i skjoldbruskkjertelen. Den vanligste årsaken er kronisk betennelse i kjertelen der immunforsvaret lager antistoffer som angriper skjoldbruskkjertelen, autoimmun tyreoiditt, også kalt Hashimoto tyreoiditt.

Andre årsaker til lavt stoffskifte er:

 • Tidligere behandling av høyt stoffskifte med radioaktivt jod

 • Pågående behandling med thyreostatika eller thyreoideaoperasjon der deler av eller hele kjertelen er fjernet.

 • Bruk av visse medikamenter - inntak av høy dose jod (> 500 ug/d), strålebehandling i områder nær halsen

 • Hvis man ikke får i seg nok melkeprodukter eller fisk

 • Hvis man har struma eller tidligere har hatt en autoimmun sykdom

 • Hvis man selv har hatt eller andre i familien har autoimmune sykdommer

Utredning av lavt stoffskifte

Ved utredning for hypotyreose hos endokrinolog vil legen gå gjennom sykdomsbildet og lytte til dine plager og behov. Det er viktig å stille riktig diagnose før start av behandling, og legen vil derfor foreta nødvendige undersøkelser som å palpere (kjenne på /undersøke) skjoldbruskkjertelen og ta blodprøver, som kan bekrefte diagnosen.

Ved smerter, struma (forstørret thyreoideakjertel) eller knuter i kjertelen kan det være aktuelt med ultralyd av thyreoidea.

Behandling av lavt stoffskifte

Målet med behandlingen er å normalisere stoffskiftet og bli kvitt symptomer og plager. Lavt stoffskifte behandles ved å tilføre tyroksin i tablettform.

Hos eldre og personer med hjerte/karsykdom starter man behandlingen forsiktig og med lav dose tyroksin. Dosen økes langsomt med noen ukers intervall.

Hos yngre og ellers friske personer kan man starte med tilnærmet normal behandlingsdose. De fleste voksne trenger mellom 75-150 g tyroksin daglig, for at stoffskiftet skal ligge normalt. Dosering tilpasses utfra alder, kjønn og vekt.

Det kan ta tid før kroppen normaliserer seg etter langvarig hypotyreose. Iblant kan det ta 6 – 12 måneders med behandling før pasienten føler seg tydelig bedre.

Den første tiden bør thyreoideaprøver tas med 6 ukers intervall. Når tilstanden har stabilisert seg, anbefales kontroll hver tredje måned. Ved stabil sykdom kan stoffskiftet kontrolleres 1-2 ganger i året.

Prognose

Prognosen ved hypotyreose er god, og ved regelmessig thyreoideakontroll og behandling vil du kunne leve et normalt liv.

Hos de fleste som får hypotyreose, er dette en livslang tilstand, og behandling med stoffskiftehormon må vare livet ut.

Kan stoffskiftesykdom forebygges?

Som folkesykdommer flest, spiller både gener og ytre faktorer en rolle i utviklingen av stoffskiftesykdommer.

Det er noen forholdsregler du kan ta for å forebygge stoffskiftesykdom, selv om det ikke er noen garanti. En sunn livstil kan forebygge mange sykdommer – dvs. regelmessig fysisk aktivitet, et sunt og variert kosthold, stressmestring, nok søvn og røykeslutt. Sørg for å få i deg nok jod gjennom matvarer som f.eks. fisk. 

Enkelte miljøfaktorer som giftige stoffer, stråling og infeksjoner er vanskelige å unngå, men kan også ha betydning for utvikling av stoffskiftesykdommer.

Gratis interaktivt kurs for deg med lavt stoffskifte

Kurset finner du på nettsiden til Helse Sør-Øst. Det kan være nyttig å ta kurset før du går til time hos en spesialist.

Gratis nettkurs om lavt stoffskifte (Helse Sør-Øst)

Få hjelp med stoffskifte hos Volvat

Hos våre erfarne spesialister i endokrinologi og indremedisin kan du få utredet og behandlet hormonsykdommer som høyt eller lavt stoffskifte.

Hva koster en konsultasjon?

Time hos
oss

Hvorfor velge Volvat?

Her for deg

Mange pasienter med hormonsykdommer får ikke den hjelpen de trenger. Vi tar deg og dine plager på alvor, og hjelper deg med å returnere til en velfungerende hverdag.

Riktig behandling

Sykdom i skjoldbruskkjertelen rammer 5-10 prosent av befolkningen i Norge, og med vårt brede medisinske tilbud i hormonsykdommer, kan du være trygg på at vi finner riktig behandling for å ivareta dine behov på best mulig måte.

Eksperter på hormonsykdommer

Få hjelp med sykdommer i skjoldbruskkjertelen, binyreproblemer, hypofyseproblemer og andre hormonsykdommer hos våre dyktige og erfarne spesialister i endokrinologi.