Psykologisk coaching


Som en del av vårt tilbud tilbyr vi coaching med psykolog. Du får vite hvilke psykologiske mekanismer som er med på å styre dine uønskede handlinger og hvordan du kan motvirke dette. Coachingen tar utgangspunkt i noe som kalles kognitiv atferdsterapi, en psykiatrisk metode for forandring av atferd og tankemønster. Metoden er en svært effektiv forskningsbasert behandlingsmodell som har vist gode resultater i behandling av overvekt.