Bli eggdonor

Å bli eggdonor og donere egg er et stort valg som bør overveies nøye. Velger du å donere egg kan du hjelpe andre kvinner med å realisere sin drøm om å få barn. Din egen fertilitet påvirkes ikke av at du donerer egg.

Hva vil det si å bli eggdonor?

Det er mange kvinner som ønsker barn, men som ikke kan bli gravide med egne egg. Årsaken kan være tidlig overgangsalder, operasjoner der eggstokkene er fjernet eller nedsatt kvalitet på eggene. Ulike sykdommer og behandlinger kan også ødelegge eggene i eggstokken slik at kvinnen ikke kan bli gravid med egne egg.

Å bli eggdonor er en prosess hvor en frisk kvinne donerer egg til en annen kvinne for å hjelpe henne med å bli gravid.

Ved å donere egg kan du hjelpe barnløse par med å starte en familie. Dersom du har god fysisk og psykisk helse, og er mellom 25 og 35 år kan du være egnet til å bli eggdonor.

Dette er et betydelig stort valg og derfor er det avgjørende at beslutningen blir tatt på riktig grunnlag. Forutsetningen er at donasjonen er altruistisk, som betyr at man donerer egg utelukkende for å hjelpe andre.

Hvem kan bli eggdonor?

Før du kan donere egg må vi forsikre oss om at du er egnet til å bli donor.

Du må oppgi opplysninger om din familiesituasjon samt din egen og din families fysiske og psykiske helse. Det blir utført en helseundersøkelse og vurdering av dine eggstokkreserver. Du vil bli testet for enkelte smittsomme sykdommer som HIV, hepatitt og syfilis for å sikre at disse ikke overføres til mor eller barn.

Kriterer og krav til deg som ønsker å bli eggdonor:

 • Du må være mellom 25 og 35 år
 • Du må være registrert i Folkeregisteret og ha en permanent tilknytning til Norge
 • God fysisk og psykisk helse
 • Du kan ikke ha nedsatt fertilitet
 • Ingen kjente arvelige sykdommer eller tilstander i nær familie
 • Du kan ikke misbruke rusmidler
 • Eggdonasjonen skal skje av din egen frie vilje og motivasjon

Helseundersøkelse

Det er strenge krav til hvem som kan donere egg, og du må gjennomføre en omfattende helseundersøkelse slik at vi kan forsikre oss om at du er egnet til å utføre donasjonen.

 • Eggstokkreserver. Før du kan donere vil vi utføre kliniske undersøkelser, blant annet vurdering av eggstokkreserver.
 • Blodprøver. Vi vil ta blodprøver av deg som tester for HIV, hepatitt B og C, HTLV og syfilis
 • Vaginale prøver. Som donor er det nødvendig å teste for klamydia. Dette kan testes med vaginalprøve utført av helsepersonell på vår klinikk.
 • Familiens medisinske historie. Du vil måtte oppgi informasjon som gjelder sykehistorie i din familie, minst to generasjoner tilbake i tid. Dette er for å minimere risikoen for overføring av arvelige tilstander.
 • Psykologisk evaluering. Det er viktig at du som donor har nødvendig forståelse for hva det vil innebære for deg å donere egg, og på bakgrunn av samtalen vil legen vurdere om du er egnet som donor.

Hvis helseundersøkelsen er tilfredsstillende og du får godkjennelse til å starte prosessen, vil du bli bedt om å signere en samtykkeerklæring. Du kan når som helst trekke samtykket frem til eggene er brukt til befruktning. Ubefruktede egg vil da bli destruert. Etter at eggene er befruktet kan ikke samtykke trekkes tilbake.

Hvordan donere egg?

Hvis alle prøver og undersøkelser blir godkjent, er du klar for å donere egg. Prosessen med donasjon tar omtrent to uker, og starter med hormonsprøyter andre dag i menstruasjonssyklus. Under kan du lese om prosessen trinn for trinn:

 1. Hormonbehandling. Før uttak vil du få hormonbehandling i form av daglige injeksjoner for å øke antallet eggposer som modnes i løpet av en syklus. Dette er eggposer som ellers ville gått tapt i den aktuelle syklusen. Hormonbehandlingen varer vanligvis 10-12 dager.
 2. Ultralyd. For å følge med på utviklingen av eggposene utføres ultralyd én eller flere ganger i løpet av hormonbehandlingen. Disse undersøkelsene kan gjøres av gynekolog på hjemstedet ditt.
 3. Eggløsning. 36 timer før eggene hentes ut skal du ta en hormonsprøyte som setter i gang eggløsning
 4. Uttak. Egguthentingen foregår på Spiren i Trondheim eller på Fertilitetssenteret i Oslo. Ved ankomst blir du tatt med til et skjermet hvilerom hvor du får smertestillende og en mikstur som virker beroligende, før eggene hentes ut. Hele prosedyren tar omtrent 15 minutter. Du kan oppleve noe smerter eller ubehag både underveis og etterpå. Smertestillende gis etter behov. I gjennomsnitt henter vi ut 8 egg ved ett uttak. De fleste er på klinikken ca. 2 timer i forbindelse med uttaket.

Hva kan jeg forvente etter inngrepet?

Etter hormonbehandlingen og inngrepet er det vanlig at man opplever litt ubehag og murringer i magen som kan minne om menssmerter.

Vanlige reaksjoner er:

 • Hodepine
 • Mindre overskudd enn vanlig
 • Humørsvingninger
 • Oppblåst mage

Komplikasjoner kan inntreffe, men forekommer sjelden.

I sjeldne tilfeller kan det oppstå blødninger eller infeksjoner hos kvinnen i sammenheng med uttak av egg. Kvinnen kan også reagere kraftig på hormonkuren og modne flere eggposer slik at det oppstår en hyperstimulering av eggstokkene. Dersom dette skulle skje vil du bli fulgt opp med nødvendige tiltak.

Den gynekologen eller sykepleieren som var med under egguttaket, tar kontakt på telefonen noen dager etter for å høre hvordan det går med deg.

Eggdonor i Norge

Ifølge bioteknologiloven har barn som har blitt til ved hjelp av eggdonasjon rett til å vite sitt genetiske opphav etter de har fylt 15 år. Det vil si at du er anonym fram til barnet etter fylte 15 år eventuelt ønsker å få vite hvem du er. Din identitet blir lagret i et donorregister hos Helsedirektoratet, som kan bistå barnet med å få tilgang til ditt navn og adressen du er oppført med i Folkeregisteret. Foreløpige tall basert på undersøkelser fra utlandet tyder på at kun et fåtall av barn vil ta kontakt.

Du har ingen rettigheter eller juridiske forpliktelser overfor barnet, og du kan heller ikke få opplysninger om barnet eller foreldrenes identitet.

Ta kontakt med Spiren hos Volvat i Trondheim eller Fertilitetssenteret i Oslo, dersom du ønsker mer informasjon om hvordan du kan bli eggdonor.

Er det riktig for meg å bli eggdonor?

Den vanligste årsaken til at kvinner velger å donere egg er at de ønsker å hjelpe ufrivillig barnløse med å få barn. Det er et stort valg å ta, og alle er ikke egnet for denne prosessen. Det er viktig at du overveier alle mulige utfall og du vil få nøye veiledning slik at du er innforstått med hva denne prosessen kommer til å innebære. Til syvende og sist er det viktigste at du selv ønsker å donere egg.

Din egen fertilitet påvirkes ikke av å donere egg.

Du må være forberedt både på at du aldri får vite hvem som har blitt til med dine donerte egg, eller i motsatt tilfelle, at det eventuelle barnet en dag tar kontakt. Det er ikke sikkert alle er komfortable med hverken den ene eller den andre muligheten, og derfor bør du ha tenkt gjennom alle mulige utfall.

Økonomisk kompensasjon

Å donere egg skal alltid være altruistisk, som vil si at donasjonen skal betraktes som en frivillig gave til mottakeren. Du vil få dekket medisiner, reiseutgifter og du får kompensasjon for belastninger og tidsbruken behandlingen medfører. Eggdonor kan få utbetalt 5% av 1G for hvert egguttak.

Lurer du på noe? Vi tar kontakt!

Legg igjen navn og telefonnummer, så tar vi kontakt med deg. Det er helt uforpliktende og du vil kunne spørre oss om det du eventuelt måtte lure på.

Vi kan også bistå med timebestilling for fertilitetssjekk eller en førstegangskonsultasjon.

Hva koster en konsultasjon?

Time hos
oss

Hvorfor velge Volvat Spiren?

Norges største fagmiljø

Volvat Spiren har et av landets mest erfarne miljøer innen fertilitetsbehandling. Kompetansen henger tett sammen med forskning, hvor vi er involvert i internasjonale forskningssamarbeid for å bidra til utviklingen innen assistert befruktning. 

Tilgjengelig der du er

Du er velkommen til oss for fertilitetsutredning og assistert befruktning. Vi er tilgjengelige for deg uansett hvor du er, med mulighet for å starte fertilitetsutredning på ditt nærmeste Volvat-senter. 

Ingen kø, ingen ventetid

Vi har korte ventetider og tar imot pasienter fra hele landet. Du slipper å stå i kø og kan komme i gang med behandling så tidlig som mulig.