Lovgivning

Bioteknologiloven regulerer hvem som kan få behandling med assistert befruktning i Norge, og ble vedtatt i 2004 og sist oppdatert i 2020. Formålet med denne loven er å sikre at medisinsk bruk av bioteknologi blir benyttet til det beste for alle mennesker i samfunnet, der det er plass til alle. 

Ifølge Bioteknologiloven kan disse gruppene få behandling med assistert befruktning:

  • Enslige kvinner
  • Heterofile par
  • Lesbiske par

I parforholdet stilles det krav til stabilitet, og man må derfor være gift eller i et samboerlignende forhold. For å sikre det beste for det fremtidige barnet, stilles det også krav til parets omsorgsevne, og det er krav om å fremvise politiattest for å få godkjent behandling.

Her finner du utvalgte bestemmelser som vil være relevante som pasient:

Krav til samlivsform (§ 2-2)

Assistert befruktning kan bare utføres på kvinne som er gift eller som er samboer i ekteskapslignende forhold.

Vilkår for befruktning utenfor kroppen (§ 2-4)

Befruktning utenfor kroppen kan bare finne sted dersom en kvinne eller en mann er befruktningsudyktig eller ved uforklarlig befruktningsudyktighet.

Informasjon og samtykke (§ 2-5)

Paret skal gis informasjon om behandlingen og om medisinske og rettslige virkninger behandlingen kan få. Informasjonen skal også omfatte informasjon om adopsjon.

Før behandlingen påbegynnes skal behandlende lege påse at det foreligger skriftlig samtykke fra kvinnen og hennes ektefelle eller samboer. Ved gjentatte behandlinger skal nytt samtykke innhentes.

Avgjørelse om behandling (§ 2-6)

Beslutning om å foreta behandling med sikte på assistert befruktning treffes av lege. Avgjørelsen skal bygge på medisinske og psykososiale vurderinger av paret. Det skal legges vekt på parets omsorgsevne og hensynet til barnets beste. Legen kan innhente den informasjon som er nødvendig for å foreta en helhetsvurdering av paret.

Anvendelse og tilbakeføring av befruktede egg (§ 2-15)

Befruktede egg kan bare anvendes for tilbakeføring i den kvinnen de stammer fra.

Lagring av befruktede egg (§ 2-16)

Befruktede egg må ikke lagres i mer enn fem år og skal deretter destrueres.

Rapporteringsplikt (§ 7-2)

Enhver virksomhet som er godkjent etter bioteknologilovens § 7-1, skal gi skriftlig rapport til sosial- og helsedirektoratet om virksomheten.

Les mer fra Bioteknologiloven (lovdata.no)

Lurer du på noe? Vi tar kontakt!

Legg igjen navn og telefonnummer, så tar vi kontakt med deg. Det er helt uforpliktende og du vil kunne spørre oss om det du eventuelt måtte lure på.

Vi kan også bistå med timebestilling for fertilitetssjekk eller en førstegangskonsultasjon.

Time hos
oss

Hvorfor velge Volvat Spiren?

Norges største fagmiljø

Volvat Spiren har et av landets mest erfarne miljøer innen fertilitetsbehandling. Kompetansen henger tett sammen med forskning, hvor vi er involvert i internasjonale forskningssamarbeid for å bidra til utviklingen innen assistert befruktning. 

Tilgjengelig der du er

Du er velkommen til oss for fertilitetsutredning og assistert befruktning. Vi er tilgjengelige for deg uansett hvor du er, med mulighet for å starte fertilitetsutredning på ditt nærmeste Volvat-senter. 

Ingen kø, ingen ventetid

Vi har korte ventetider og tar imot pasienter fra hele landet. Du slipper å stå i kø og kan komme i gang med behandling så tidlig som mulig.