Urinlekkasje

25 % av norske kvinner er plaget med urinlekkasje eller urininkontinens i ulik grad. Dette kan oppleves svært belastende for mange, men heldigvis finnes det behandling. Vi kan hjelpe deg med behandling gjennom bekkenbunnstrening, blæretrening, medikamentell behandling, laserbehandling eller operasjon.

Hva er urinlekkasje?

Urinlekkasje, også kalt inkontinens, er ufrivillig vannlating. Den vanligste årsaken er svekket bekkenbunnsmuskulatur. Bekkenbunnsmuskulaturen støtter opp rundt blæren og utgjør den muskulære bunnen av bekkenet. Blærens lukkemuskel ligger rundt selve urinrøret og fungerer som en ventil. Om denne mister styrke, vil urin lettere flyte fra blæren og ut i urinrøret slik at det oppstår en lekkasje. Mange opplever at det lekker ved hoste, når de ler, løfter eller løper.

Hvem får urinlekkasje?

Svekket bekkenbunnsuskulatur er vanlige hos kvinner i ovegangsalderen eller hos kvinner som har født barn, men kan også oppstå i alle aldre.

Mange kvinner opplever urinlekkasjer uten at de nødvendigvis kjenner behov for å tisse. Kvinner er ofte mer utsatt enn menn for denne typen lekkasje, fordi de har kortere urinrør som blir mer påvirket av trykkendringer. Graviditet og fødsel gjennom skjeden øker denne risikoen, samt overgangsalderen når bindevevet i skjeden blir mykere – dette gjør at urinrøret får mer plass til å bevege seg, som gjør at det lekker.

Utbredt problem

Urinlekkasje (inkontinens) er svært vanlig hos mange kvinner, som kan føre til nedsatt livskvalitet og hindre mange fra å delta i hverdagslige aktiviteter. Dette kan oppleves svært isolerende og ensomt for enkelte utfra alvorlighetsgrad, men det finnes hjelp å få. Våre dyktige gynekologer har lang erfaring med behandling av underlivsplager som urininkontinens, og vi vil sammen finne den behandlingsformen som er mest effektiv for deg gjennom grundig kartlegging og utredning.

Tre typer urininkontinens

Det finnes tre ulike typer urininkontinens. Derfor er det viktig å få en grundig undersøkelse hos gynekolog eller lege for å kartlegge hvilken grad av inkontinens du har og deretter tilpasse behandlingen.

Stressinkontinens, også kalt anstrengelseslekkasje

Dette er den vanligste typen blant yngre kvinner. En lekkasje oppstår ved økt trykk på buken, eksempelvis ved hosting eller trening. 

Urgeinkontinens, også kalt hastverkslekkasje

Denne type urininkontinens forekommer hyppigst hos eldre kvinner der et flertall kjenner på en sterk og plutselig vannlatningstrang. Urgeinkontinens kommer ofte av en overaktiv blære.

Blandingsinkontinens

Denne formen for urinlekkasje tilsvarer en kombinasjon av stress- og urgeinkontinens.

Årsaker

Stressinkontinens rammer ofte kvinner som:

 • Har gjennomgått fødsel. Et svangerskap kan være en påkjenning for kroppen, da blant annet barnets økende vekt belaster bekkenbunnsmuskulaturen. Ved fødsel vil disse musklene strekkes og tøyes, og mange kvinner opplever derfor utfordringer med lekkasjer i ettertid.
 • Er i overgangsalderen. Det er vanlig at kroppen opplever østrogenmangel når du befinner deg i overgangsalderen. Denne hormonelle ubalansen kan bidra til inkontinens blant kvinner.
 • Sliter med forstoppelse. Tarm og blære henger sammen da begge har lik nerveforsyning fra sentralnervesystemet. Obstipasjon vil derfor kunne påvirke blærens funksjon og øke sjansen for urininkontinens.
 • Er overvektig. En høyrere kroppsmasse vil kunne gi et økt trykk i buken og i bekkenbunnsmuskulaturen, slik at det oppstår belastning på blæren.
 • Har ujevne drikkevaner. Det anbefales å holde et normalt væskeinntak slik at man opprettholder en god blærekapasitet. Koffeinholdige drikker virker vanndrivende og burde begrenses, da det er sjanse for at blæren kan bli overaktiv. Unngå å drikke mye væske før du skal sove, slik at du forhindrer lekkasje om natten.
 • Røyker. Det er større sannsynlighet for å utvikle kronisk hoste ved røyking, noe som kan føre til hyppigere stressinkontinens.
 • Trener. Dersom bekkenbunnsmuskulaturen er svekket kan lekkasje oppstå under aktiviteter som trening, sex, nysing, hosting eller ved latter.

Årsaker til urgeinkontinens kan være noe uklare og varierende, men sterk vannlatningstrang etterfulgt av lekkasje kan blant annet komme av:

 • Urinveisinfeksjoner. En infeksjon vil kunne gjøre blæren hypersensitiv eller overfølsom, og derfor skape en trang til å måtte gå på toalettet selv om blæren er tom.
 • Skader eller sykdom. I noen tilfeller vil årsaken til urgeinkontinens være skader eller sykdom i nerver som kontrollerer vannlatingen.
 • Overaktiv blære. Blæren sender kraftigere og hyppigere signaler til hjernen enn normalt, slik at en plutselig følelse av vannlating oppstår og ufrivillig lekkasje forekommer.

Symptomer

Symptomer på urininkontinens er dråpelekkasjer av ulik grad. Vi kan skille mellom tre grader:

 • Lett: Dråpelekkasje forekommer 1-2 ganger i måneden
 • Moderat: Dråpelekkasje daglig
 • Alvorlig: Større lekkasjemengder minst en gang i uken

Ved urgeinkontinens kan mange oppleve et press som oppstår i selve blæren, også kalt vannlatingstrang. Ved denne type urininkontinens vil mengde dråpelekkasje variere fra hyppige små til større lekkasjer.

Hvordan foregår konsultasjon?

Det finnes ulike behandlingsformer for urininkotinens og derfor er det viktig å gjennomføre en grundig underøskelse for å finne ut av årsaken. Våre gynekologene har lang erfaring med behandling av inkontinens. Under en konsultasjon vil vi gå gjennom sykdomsbilde og avgjøre hvilken grad av urinkontinens du har. Utfra dette kan vi tilpasse og finne en behandlingsform som er skreddersydd dine behov.

Behandling med Femilift

Vi tilbyr blant annet behandling med Femilift, en revolusjonerende CO2 laser teknologi som gjenoppbygger vaginal styrke og har god effekt på urinlekkasjer.

Femilift er skånsom og gjenoppbygger vaginal styrke. Ved å stimulere til nye blodkar og mer bindevev, vil behandlingen hjelpe mot tørre vaginale slimhinner, i tillegg til å motarbeide urininkontinens.

Femilift gjennomføres av våre gynekologer, og er mer skånsom enn en operasjon, samtidig som den er rask og nærmest smertefri. Du vil kunne dra på arbeid uten smertelindring samme dag som gjennomført behandling.

Behandlingsforløp med Femilift

Vi anbefaler tre laserbehandlinger med 1 måneds mellomrom for best mulig effekt. For å holde den gode virkningen ved like, vil det være optimalt med én behandling hvert år.

Les mer om laserbehandling av vaginale plager

Annen behandling for urininkontinens

Våre gynekologer vil tilpasse den behandlinger som passer best for dine behov og ditt utgangspunkt. Skulle du ikke ønske behandling med Femilift, eller av andre grunner oppnår mer effekt ved andre alternativer, vil våre spesialister hjelpe deg. Vi kan skreddersy behandlingstiltak basert på:

Livsstilsendringer

Under konsultasjon vil våre spesialister kunne gi deg trygge og effektive råd om hvilke livsstilsendringer du kan gjennomføre for å motarbeide urininkontinens.

Bekkenbunnstrening og blæretrening

Dersom du er i stand til å gjennomføre regelmessig aktivitet er bekkenbunnstrening og blæretrening et godt alternativ. Det finnes god dokumentasjon på at bekkenbunntrening kan bedre stressinkontinens. Opptil 70% kan forbedre eller bli helt kvitt urininkontinens med systematisk styrketrening av bekkenbunnen.

Våre gynekologer vil veilede og gi råd om hvilke øvelser du kan gjøre i samråd med våre fysioterapeuter med spesialkompetanse på kvinnehelse. Sammen kan vi hjelpe deg med treningsveiledning og undersøke om du klarer å trekke sammen musklene riktig. 

Kirurgi

Vi tilbyr slyngeoperasjon for kvinner som opplever stressinkontinens. I noen tilfeller kan også urgeinkontinens motvirkes med denne operasjonen. Den vanligste og mest brukte metoden er TVT, som står for tensjonsfri vaginaltape. Selve prosedyren gjennomføres ved at det settes inn et bånd av kunststoff bak symfysen som virker støttende under urinrøret.

Inngrepet utføres med lokalbedøvelse, i tillegg til smertestillende og avslappende medikament.

Opptil 80-90 % av kvinner som gjennomgår operasjonen blir kvitt sin stressinkontinens i ettertid.

Hva koster en konsultasjon?

Time hos
oss

Hvorfor velge gynekolog hos Volvat?

Ekspert på kvinnehelse

Våre gynekologer har lang erfaring og spesialisering innen kvinnehelse og hjelper deg med alt fra kjønssykdommer til graviditet og overgangsalder. Du kan være sikker på at vi tar deg og dine plager på alvor.

Enestående kompetanse

På en gynekologisk kontroll tilbyr vi undersøkelse av underliv, celleprøve/HPV-prøve, innvendig ultralyd, testing av kjønnssykdommer og mulighet for å sette inn hormonspiral.

Bli sett, hørt og forstått

Hos Volvat kan du være trygg på at du blir mottatt av profesjonelle gynekologer som hjelper deg med nøye veiledning og behandling. Vi har både mannlige og kvinnelige gynekologer tilgjengelig.