Mohs´ kirurgi ved basalcellekarsinom

Basalcellekarsinom er den vanligste formen for kreft på verdensbasis og utgjør 75 prosent av all hudkreft. Nå tilbyr vi Mohs´ kirurgi på Volvat Majorstuen, som med størst sikkerhet fjerner alle kreftcellene fra området i én enkelt operasjon, samtidig som man sparer friskt vev. 

Mohs´ kirurgi er den sikreste metoden vi har for fjerning av basalcellekreft. Metoden kan med størst sikkerhet fjerne alle kreftcellene fra det gjeldende området i én enkelt operasjon, samtidig som man sparer friskt vev. Dette gjør at det blir enklere å lukke operasjonssåret, som gir et godt kosmetisk resultat og er samtidig mer skånsomt for pasienten.

Hva er basalcellekarsinom (basalcellekreft)

Basalcellekarsinom (basalcellekreft) er den vanligste formen for hudkreft og forekomsten er stadig økende, både i Norge og i verden. I Norge registreres ikke basalcellekarsinom i Kreftregisterets statistikk, men basert på svenske tall er den årlige forekomsten av nye basalcellekarsinom i Norge rundt 35 000. 

Basalcellekreft vokser ut av basalcellene i overhuden, og oppstår vanligvis på soleksponert hud i ansiktet, ørene eller nakken.

Det finnes flere varianter av basalcellekreft, og omtrent 15 prosent av tilfellene har aggressivt og infiltrerende vekstmønster (subtype) som gjør det utfordrende å få fjernet alle kreftcellene i en enkel operasjon. Dette øker også sjansen for tilbakefall. Statistikk tyder på at det er en økning av antall basalcellekarsinom med aggressivt vekstmønster, samt økende antall yngre pasienter som blir rammet av kreftformen.

Denne kreftformen sprer seg svært sjelden til andre organer eller gjennom blodet og lymfene, og har derfor en god prognose. Likevel kan forsinket og/-eller ikke god nok behandling føre til behov for mange flere runder, som gir økt sykelighet og er ressurskrevende for pasienten.

Det er viktig med tidlig diagnose og riktig behandling for å unngå mange og omfattende behandlinger. Med tidlig og faglig god behandling er prognosen alltid god.

Symptomer

Basalcellekarsinom begynner som regel å vise seg i form av en rødlig, hudfarget kul eller fortykkelse av huden. Det er også vanlig at dannes et sår som ikke vil gro som normalt.

Vanlige symptomer:

  • Sår i huden som blør lett og ikke gror
  • Rødlig hudfortykkelse med kløe og/-eller sårhet
  • Utslett som kan minne om eksem med skorper som faller av og dannes på nytt
  • Kul med glatt, skinnende overflate som vokser i huden

Årsak

Den vanligste årsaken til basalcellekreft er langvarig eksponering for solstråler. Derfor opptrer denne kreftformen ofte på den delen av huden som blir mest utsatt for sol, som ansiktet og nakken. Forekomsten av denne kreftformen øker med alderen, og graden av soleksponering og bruk av solarium.

Andre risikofaktorer er:

  • Lys hudtype som blir lett solbrent
  • Langvarig bruk av medikamenter som demper kroppens immunforsvar (som etter en organtransplantasjon eller i sammenheng med kroniske betennelsestilstander)
  • Arsenikk, røntgenstråling eller tidligere strålebehandling
  • Kroniske irritasjonstilstander
  • Langvarig eksponering for kreftfremkallende stoff

Utredning av basalcellekarsinom

Vår spesialist i hud og veneriske sykdommer vil gjennom samtale og en grundig klinisk undersøkelse stille en diagnose.

Hudlegen vil ta en biopsi, som vil si at vi skjærer en liten bit av området i huden og sender hudprøven videre for en undersøkelse i mikroskop. Den vil gi svar på hvilken type svulst det er snakk om slik at vi kan sette i gang riktig behandling.

Dersom du er egnet for kirurgi vil legen gi informasjon om prosedyren og forventet resultat, samt praktiske forberedelser før, under og etter operasjonsdagen.

Behandling

Ulike former for basalcellekreft kan behandles med kirurgi, skraping, frysing, kremer eller fotodynamisk behandling (PDT). Disse metodene har som mål å helbrede. Metoden velges utfra basalcellekreftens beliggenhet, størrelse og eventuelle andre sykdommer som kan påvirke behandlingen. Dette vil behandlende lege informere om.

Pasienter med basalcellekarsinom som har høy risiko for tilbakefall, eller med en beliggenhet i kosmetiske og funksjonelle sensitive områder hvor det er viktig å spare mest mulig friskt vev, skal behandles med Mohs´ kirurgi.

Slik foregår Mohs´ kirurgi

Mohs´ kirurgi er den sikreste metoden for fjerning av basalcellekreft – det er en flertrinns prosedyre der vevet blir undersøkt i mikroskop underveis i operasjonen.

Vi fjerner svulsten som er synlig i huden, med 1-2 mm margin ut i friskt vev, og undersøker den deretter i mikroskop. Hvis kreftceller fortsatt er synlige i mikroskopet, vil vi gjenta prosedyren inntil alle hudkreftcellene er fjernet.

Ved denne metoden kan man med størst sikkerhet fjerne all hudkreft samtidig som man sparer friskt vev. Dette gir oss muligheten for enklere lukking av operasjonssåret. Dette er spesielt viktig i sammenheng med basalcellekarsinom i områder som ansiktet for å bevare funksjon og bevegelse, samt oppnå best mulig kosmetisk resultat.

Mohs´ kirurgi er gullstandard for behandling av basalcellekreft i mange land bl.a. USA, Storbritannia, Nederland.

Operasjonen blir utført av vår hudlegespesialist som er sertifisert Mohs´ kirurg av European Society for Micrographic Surgery og har lang erfaring innen feltet. Du kan være trygg på at du er i gode hender.

Prognose

Prognosen i sammenheng med basalcellekreft er god. Dette er fordi basalcellekarsinom svært sjelden sprer seg til lymfekjertler eller andre organer. Det krever likevel behandling så raskt som mulig for å unngå mange og omfattende behandlinger. Med tidlig og faglig god behandling er prognosen alltid god.  

Du må komme til kontroller 7-14 dager etter behandling for fjerning av sting og eventuell sårstell. Videre oppfølging vil vurderes individuelt.

Sjansen for tilbakefall er 1 prosent for basalcellekreft som ikke har vært behandlet tidligere og 5 prosent for basalcellekreft som har vært behandlet tidligere med en annen metode.

Konsultasjon hos hudlege

1 940,-

Priseksempel fra Bergen, tilleggskostnader kan påløpe

Time hos
oss

Hvorfor velge hudlege hos Volvat?

Riktig behandling for deg

Vårt brede medisinske utvalg av hudbehandlinger tillater oss å skreddersy behandling til hver enkelt pasient.

Anerkjente leger

Hos oss jobber noen av Norges mest anerkjente hudleger, med spisskompetanse innen estetiske og medisinske behandlinger, laserbehandlinger og hudkirurgi.

Alle hudproblemer

Våre erfarne hudleger utreder og behandler både kroniske og akutte hudsykdommer. Vi hjelper deg dersom du plages med alt fra akne og problemhud, til solskader og fjerning av føflekker.