Hormonbehandling overgangsalder (HRT-behandling)

Hormonbehandling (HRT) er den mest effektive behandlingen for plager i overgangsalderen (menopause). Når eggstokkene slutter å produsere østrogen, får vi en «mangeltilstand». Da kan vi tilføre østrogen tilbake til kroppen slik at man føler seg som «seg selv» igjen.

Når er hormonbehandling (HRT-behandling) aktuelt?

For kvinner som er plaget av symptomer som går utover livskvaliteten, kan det være aktuelt å overveie hormonbehandling (HRT).

Hormonbehandling er den mest effektive behandlingen vi har mot vanlige plager i overgangsalderen som hetetokter, nattesvette og dårlig søvn– når produksjonen av østrogen avtar i overgangsalderen får kvinner en «mangeltilstand» som utløser symptomene.

Derfor vil det være gunstig å tilføre kroppen østrogen og/ eller progesteron for å erstatte den manglende hormonproduksjonen, og dermed redusere symptomer.

Behandlingen kan bestå av kun østrogen i noen tilfeller, men er som regel en kombinasjon av østrogen og progesteron/gestagen. Østrogen hjelper med å lindre symptomer og forebygge sykdom, mens progesteron tilføres for å beskytte livmorslimhinnen fra de uheldige virkningene østrogen kan ha på den.

Hvem kan få hormonbehandling?

Alle kvinner under 60 år som opplever plagsomme symptomer i sammenheng med overgangsalderen kan få hormonterapi, med noen unntak: for eksempel kvinner som har hatt brystkreft, blodpropp, eller kreft i eggstokker eller livmor.

Kvinner som oppfordres til å bruke hormonterapi (HRT) er:

 • Kvinner som røyker – røyking øker sjansen for å komme i tidlig overgangsalder med større plager og høyere risiko for hjerte- og karsykdommer, samt beinskjørhet
 • Kvinner som kommer tidlig i overgangsalderen (40-45) – bør bruke østrogen for å forhindre risikoen for beinskjørhet, hjerte- og karsykdommer, Parkinsons sykdom og demens
 • Kvinner med høy risiko for beinskjørhet – som ikke kan bruke legemidler som brukes for å forhindre beinskjørhet, kan bruke østrogen i stedet for å forebygge
 • Overvektige kvinner

Overgangsalderen starter gjennomsnittlig rundt 52 års alderen, men dette varierer sterkt fra kvinne til kvinne og noen kommer i overgangsalderen allerede rundt 40 års alder. Noen opplever at plager kommer tidligere, og andre senere.

Det viktigste er at du selv vurderer om behandling er best for deg, og hvis du er i tvil, kan våre erfarne gynekologer veilede deg for å finne den beste behandlingsformen for deg.

Vanligste symptomene på overgangsalderen

De vanligste symptomene på overgangsalderen er uteblitt menstruasjon og hetetokter.

Andre vanlige symptomer er nattesvette, humørsvingninger, søvnvansker, mindre energi, mindre sexlyst, vektøkning og hjertebank. Omtrent 3 av 4 kvinner opplever plager i sammenheng med overgangsalderen, og plagene varer i gjennomsnitt mellom 5 og 7 år. Noen kan imidlertid være plaget resten av livet.

Les mer om overgangsalderen

Hva hjelper hormonbehandling (HRT) mot?

Hormonbehandling med østrogen hjelper blant annet mot hetetokter – med riktig dose kan hormonbehandling enten dempe symptomene allerede etter noen dager, eller fjerne plagene helt. Andre symptomer som nattesvette og tørr slimhinne i skjeden behandles som regel også med tilførsel av hormoner. Hormonbehandling kan også hjelpe mot muskel- og leddsmerter, humørsvingninger, nedsatt sexlyst og søvnforstyrrelser.

I Norge bruker vi hovedsakelig en type østrogen som er identisk med østrogenhormonet eggstokkene produserer i den fruktbare perioden i kvinnens liv. Mange kvinner i overgangsalderen opplever en vesentlig forbedring i livskvalitet med riktig hormonbehandling.

Nyere forskning tyder på at kvinner som starter på østrogenbehandling mellom 50-60 år, har lavere sykelighet enn kvinner som ikke går på østrogenbehandling. Det er en enighet om at hormonbehandling med østrogen er en trygg behandlingsform så lenge man starter før 60-årsalderen.

Fordeler med østrogenbehandling

 • Reduserer risiko for benskjørhet og benbrudd
 • Eneste legemiddelet som fungerer effektivt mot nattesvette og hetetokter, som kan gjenopprette god søvn
 • Fjerner eller reduserer hetetokter
 • Forbedrer søvnkvalitet
 • Reduserer risiko for hjerte- og karsykdommer ved tidlig oppstart i menopausen
 • Forebygger/behandler tørre og såre slimhinner i skjeden
 • Reduserer risiko for diabetes
 • Motvirker vektøkning
 • Motvirker lett angst

Hormonbehandling er altså effektivt mot mange plager forbundet med overgangsalderen og reduserer risikoen for en rekke livsstilssykdommer, gitt i riktig mengde. For at man skal redusere risikoen for bivirkninger og oppleve fordelen av hormonbehandling, er det imidlertid vesentlig at man blir nøye utredet og får en individuelt tilpasset behandlingsplan.

Hormonbehandling er trygt

Det har blitt utført studier tidligere som har skapt et misvisende inntrykk av at hormonbehandling er kreft- eller sykdomsfremkallende. Dette har resultert i at mange kvinner kvier seg mot hormonbehandling, og går med unødvendige plager og symptomer som følge av overgangsalderen. Disse studiene fremstilte et feilaktig bilde av hormonbehandling – kvinnene som var med på studiene var kvinner mellom 60-70 år som fikk for høye doser og dermed reagerte svært annerledes på hormonbehandling. Funnene var altså ikke representative for dagens anbefalte behandling, og kan derfor ikke tillegges stor vekt.

En rekke nyere studier har tilbakevist de utdaterte påstandene, og viser at det er en liten sjanse for å utvikle brystkreft med hormonbehandling. Østrogen er helt trygt gitt til riktig person, i riktig mengde og form, på riktig tidspunkt i livet. Derfor er det viktig å få forskrevet tilpasset mengde i samråd med en spesialist som kan regulere, tilpasse og følge opp riktig dose hormoner. Gitt på riktig måte kan østrogen beskytte mot hjerte- og karsykdommer, og redusere risikoen for beinskjørhet og diabetes.

Videre har østrogen også en leddbeskyttende effekt og hjerte- og nervebeskyttende effekt.

Østrogen er også påvist å ha god effekt på slimhinnene i skjeden, slik at samleie ikke skal føles sårt og tørt. På samme måte fungerer det som god behandling mot hetetokter, og har god effekt på humør og søvn.

Mangel på østrogen i overgangsalderen er samtidig en avgjørende faktor i utvikling av beinskjørhet, og øker risikoen for brudd. Østrogenbehandling kan dermed motvirke beinskjørhet. Det er altså en stor enighet om at østrogen ikke må fryktes, men er en god behandling som kan forhindre og redusere betydelige symptomer og plager som følge av overgangsalderen.

Behandlingsform

Østrogen kan gis gjennom plaster, spray, gel eller i tablettform. Det er likevel noen klare fordeler med hormonell behandling gjennom huden.

De fleste kvinner som bruker østrogen mot overgangsplager, må også bruke dette i kombinasjon med progesteron/gestagen som beskytter livmorslimhinnen. Her finnes det imidlertid unntak hvor kvinner som har operert bort livmoren ikke har behov for å beskytte livmorslimhinnen da den ikke finnes lenger, eller bruker hormonspiral som allerede regulerer slimhinnen.

Den tryggeste formen for østrogenbehandling er gjennom plaster, gel og spray hvor virkestoffet blir direkte tatt opp i blodet med minst mulig bivirkninger. Østrogen i tablettform er forbundet med en viss risiko for blodpropp, men risikoen er såpass lav at det fortsatt er regnet som trygg behandling. Østrogenbehandling i tablettform har som regel også innebygget gestagen. Dette vil legen vurdere sammen med deg utfra dine behov og dine plager.

Hvilken metode som passer best for deg, avhenger av dine behov og hvilken livsfase du er i, samt eventuell sykdomsprofil. Vi hjelper deg med å vurdere plagene dine og behovet for hormonbehandling.

Risiko ved bruk av hormonbehandling

Naturlig nok øker risikoen for utvikling av visse sykdommer med alderen og overgangsalderen. Dette er fordi østrogenet som blir produsert i eggstokkene, beskytter kvinner mot sykdommer som er relatert til østrogenmangel. Når kroppen slutter å produsere østrogen, blir man mer utsatt for enkelte livsstilssykdommer. Hormonbehandling kan beskytte mot og forebygge mange av disse.

Samtidig er det en viss risiko ved bruk av hormonbehandling, og det avhenger mye av kvinnens alder, behandlingsforløp og symptomer. For å minimere risikoen for bivirkninger, anbefales årlig oppfølging hos din lege eller gynekolog for å følge med på utviklingen.

Hormonbehandling anbefales ikke for kvinner over 70 år, kvinner som har hatt brystkreft, blodpropp, eller kreft i eggstokker eller livmor.

Les mer om behandling mot overgangsplager

Til tross for betydelige plager, avstår mange kvinner fra behandling med hormoner i frykt for alvorlige bivirkninger som brystkreft.

Det er imidlertid viktig å vite at det er svært liten risiko for utvikling av brystkreft som følge av hormonterapi – mindre enn 1 promille per kvinneår. Ett kvinneår vil si ett år hvor en kvinne behandles med hormoner. Risikoen er større for å utvikle brystkreft ved daglig inntak av alkohol – som ved mer enn ett glass vin hver dag. Ved fedme er det seks ganger så høy risiko for å utvikle brystkreft til sammenligning.

De mest vesentlige risikofaktorene for utvikling av brystkreft er generelt arv, alder og brysttetthet.

Prinsipper for behandling – når bør jeg starte?

For å kunne avgjøre når det beste tidspunktet for behandling er, må man ta utgangspunkt i når plagene melder seg.

Det anbefales å starte med systemisk hormonterapi i forbindelse med overgangsplagene, eller senest ti år etter siste menstruasjon. De fleste gynekologer ønsker å starte hormonbehandling innen de første årene plagene oppstår, for å minimere uheldige forandringer i kroppen.

Vi kan si det slik: du bør starte med hormonbehandling før det har gått 10 år siden siste menstruasjon, og før du fyller 60 år.

Det er ikke alle kvinner som har behov for hormonbehandling – noen har betydelige plager som påvirker livskvaliteten hvor valget er opplagt, mens andre kan oppleve det som et vanskelig valg å ta. Et spørsmål du kan stille deg selv for å hjelpe deg å vurdere om hormonbehandling kan være riktig for deg er: «Opplever jeg god nok livskvalitet i hverdagen, eller må jeg ta grep for å forbedre den?»

Våre erfarne og dyktige eksperter på kvinnehelse kan hjelpe deg med å vurdere fordeler og ulemper med hormonterapi, og anbefale behandling som er tilpasset dine behov.

Hvor lenge skal man bruke hormoner?

Hvor lenge du skal gå på hormoner vil være svært individuelt og vurderes på bakgrunn av en rekke faktorer. Det er store variasjoner i hvor lenge noen sliter med overgangsplager – noen er plaget i kort tid og kan dermed gradvis trappe ned på hormoner, mens andre opplever plager i mange år eller livet ut. Vi vil sammen komme frem til en beslutning som er best for deg og din livskvalitet.

Det kan være aktuelt å justere behandling underveis eller avslutte hormonterapi helt etter en stund, og derfor bør man dra på årlig kontroll slik at legen kan vurdere tilstanden fortløpende. Så lenge du opplever en forbedret livskvalitet og lindring av symptomer, og fordelene er større enn risikoen ved å slutte, vil det være aktuelt å fortsette med behandling.

Time hos
oss

Verdt å vite

Alle kvinner skal gjennom det

Overgangsalderen er noe alle kvinner skal gjennom, og er en helt naturlig del av livet. Våre gynekologer kan gi deg innsikt i hvilke muligheter du har og hva som skjer i kroppen. Jo mer du vet, jo bedre rustet er du til å håndtere de nye utfordringene som dukker opp.

Det finnes hjelp å få

Våre erfarne eksperter på kvinnehelse står klare til å hjelpe deg med dine utfordringer knyttet til overgangsalderen. Husk at du ikke må akseptere plagsomme symptomer som en del av din nye hverdag, og at du ikke skal ha det vondt.

pregnancy-vagina

Din kropp og ditt valg

Hver kvinne må kjenne på sine egne behov og velge den behandlingsformen som passer en selv best – vi ønsker å bidra med å informere om overgangsalderen og veilede deg gjennom denne fasen av livet så godt vi kan.