Forebyggende tiltak mot malaria ved reise

Forebyggende tiltak mot malaria ved reise

Malaria er den myggbårne tilstand som det er viktig å beskytte seg godt mot ved reiser spesielt til Sentral-Afrika sør for Sahara, og visse områder i Amazonas og Sentral-Asia

Gravide og barn under 4 år frarådes å reise til områder med utbrudd av malaria, da disse gruppene er mest sårbare ved eventuell infeksjon.

Over 90 % av alvorlig malariatilfeller som kommer tilbake til Europa, kommer fra Sentral-Afrika.

Det er 5 typer malaria der plasmodium falciparum er den type som gir den alvorlige malaria. Utbrudd av symptomer er vanligvis fra 7-14 dager etter myggstikket, ca. 95 % før 30 dager har gått.

Symptomer som slapphet, hodepine, svimmelhet, mage-tarmsymptomer i starten av sykdommen.

Har man vært på ferie i akvatoriale områder og debuterer med febersymptomer, oppsøk lege.

Forebyggende tiltak ved reise:

  • Lytt alltid til lokal informasjon om malariaforekomsten

  • Risiko for myggstikk er mellom solnedgang og soloppgang. Bor man i 2. etasje eller høyere er sjansen for stikk allerede betydelig redusert.

  • DEET (Insektsavstøtende middel): Bruke lette klær som dekker bare hudflater. Bar hud sprayes/smøres med DEET hver 4. time. Barn under 3 år anbefales IKKE å bruke DEET. Internasjonale anbefalinger er mindre restriktive.

  • Myggnett rundt sengen, impregnert med DEET, permetrin

Medikamentelt forebyggende tiltak:

Formålet er å forebygge alvorlig malaria og dødsfall. Medikamentell forebyggelser gir IKKE 100 % beskyttelse.

  • Malarone (atovakvon-proguanil): Gis oftere til kortere opphold. En starter en dag før reise inn i malariaområdet og avslutter 7 dager etter utreise.1 tablett daglig.

  • Lariam (meflokin): Gis oftere til lengre opphold i rurale områder med høy endemisk fare for malariasmitte. En starter 10 dager før avreise,tar en tablett pr uke og avslutter 4 uker etter utreise fra området. Godkjent for gravide i hele svangerskapet. Personer som fra tidligere har tyngre psykiske tilstander, frarådes bruk.

  • Doxylin(doxycyklin)—bredsprektret antibiotika. Taes ved feber uten kjent årsak, der mulighet for malaria og er tilstede.

Alle alternativene angis å gi mer en 95 % beskyttelse mot falciparum-malaria.

Få hjelp med vaksinasjon

Se priser og bestill time hos  vaksinasjonsklinikken