Yrkesvaksinasjon

Yrkesvaksinasjon kan forebygge og redusere sykdom hos arbeidstakere. Folkehelseinstituttet informerer om vaksiner som kan være aktuelle for ulike yrkesgrupper.

Formål med vaksinasjon av ansatte

Vaksinasjon av arbeidstakere kan ha et eller flere formål:

  • Å redusere risiko for sykdom hos arbeidstakere forårsaket av biologiske faktorer de kan bli eksponert for i yrkessammenheng – direkte beskyttelse

  • Å hindre at arbeidstakere sprer smitte videre – indirekte beskyttelse

  • Å redusere sykefravær, opprettholde beredskap og kapasitet

Alle arbeidstagere har krav på et trygt arbeidsmiljø og vaksinasjon kan være et av flere virkemidler for å oppnå dette. I noen sammenhenger kan også arbeidstaker utgjøre en smitterisiko for andre og vaksinasjon kan redusere risikoen for å spre smitte videre. Disse ulike begrunnelsene for vaksinasjon av ansatte reguleres av ulikt lovverk. I tillegg kan enkelte arbeidsplasser tilby vaksine mot sykdom det ikke nødvendigvis er noen økt risiko for smitte på jobb, men som kan påvirke sykefravær, kapasitet og beredskapsevne på arbeidsplassen.

Kapittelet videre omhandler ansvarsforholdene og vurderinger som gjelder ved vaksinasjon av arbeidstakere med en eller flere av disse begrunnelsene, oversikt over aktuelle vaksiner og utdypende tekst om vaksinasjon av helsepersonell.

Ønkser du å lese videre om yrkesvaksinasjon?

Besøk folkehelseinstituttet sine hjemmesider for utfyllende informasjon.

Få hjelp med vaksinasjon

Se priser og bestill time hos  vaksinasjonsklinikken

Hva koster en konsultasjon?

Time hos
oss

Her for deg

For alle du er glad i

Vi er her for hver enkelt kunde og pasient – i de store øyeblikkene og i de vanskelige. Fysisk og digitalt. 

En halv million pasienter

Hvert år. Vi har kunnskapen, kapasiteten og bredden som skal til for å være nær i alle livets faser – fra det første steget til det siste.

Størst i Norge

Vi har behandlet pasienter i over 35 år, og er et av landets største private sykehus. Du kan være trygg på at vi er her når du trenger oss.