Vaksine mot meslinger

Trenger du påfyll av vaksine mot meslinger?

De aller fleste voksne som er født og oppvokst i Norge er beskyttet mot meslinger – enten fordi de er vaksinerte eller fordi de har gjennomgått sykdommen.

Meslingvaksinen ble innført i barnevaksinasjonsprogrammet til ettåringer i 1969, og som en del av MMR-vaksinen mot meslinger, kusma og røde hunder til sjetteklassinger i 1983.

Født i 1970 eller senere:

De som vet at de har fulgt det norske barnevaksinasjonsprogrammet skal ha fått tilbud om meslingvaksine. Det er ikke nødvendig med flere doser.

De som ikke vet om de har fulgt barnevaksinasjonsprogrammet (og dermed har fått meslingvaksine/MMR-vaksine), eller ikke vet om de har gjennomgått de aktuelle sykdommene, anbefales én dose MMR-vaksine (de fleste oppnår da langvarig beskyttelse).

Født fra og med 1960 til og med 1969:

De aller fleste har hatt meslinger (og trenger derfor ikke vaksine), men etter at meslingvaksinen ble innført sank forekomsten av sykdommen. Dette gjør at noen mangler beskyttelse mot meslinger fordi de hverken har fått vaksine eller har gjennomgått sykdommen. Ved tvil anbefaler vi én dose MMR-vaksine.

Født før 1960:

Sannsynligheten for å ha gjennomgått meslinger er så høy at MMR-vaksine ikke anses som nødvendig.

Bivirkninger

Det gir ikke økt risiko for bivirkninger å få MMR-vaksine selv om man skulle ha vært vaksinert tidligere eller ha gjennomgått én eller flere av sykdommene som vaksinen beskytter mot.

Kilde: Folkehelseinstituttet

Få hjelp med vaksinasjon

Se priser og bestill time hos  vaksinasjonsklinikken