Vaksine mot vannkopper (varicella)

Varicella-zooster-virus er et virus i herpesfamilien som fører til vannkopper

Vannkopper er den mest smittsomme av alle barnesykdommene. De fleste barn får sykdommen i løpet av småbarnsalderen.

Vannkopper er oftest en ufarlig sykdom, men ungdom og voksne blir generelt hardere rammet og det kan forekomme alvorlige komplikasjoner som lungebetennelse, hjernebetennelse og bakterieinfeksjoner i huden.

Det anbefales å vaksinere nærkontakter til personer som er i risikogruppen for å bli alvorlig syk av vannkopper som immunsvekkede, alvorlig syke personer og gravide.

Vannkoppevaksine gis i 2 doser med et intervall på minimum 6 uker. Man må unngå kontakt med høyrisikopasienter i 6 uker etter vaksinasjon og man skal unngå graviditet 1 måned etter vaksinasjon.

Kilde: Glaxosmithkline

Få hjelp med vaksinasjon

Se priser og bestill time hos  vaksinasjonsklinikken