Rabiesvaksine

Rabies (hundegalskap) er en svært alvorlig virussykdom som angriper nervesystemet hos varmblodige dyr. Det skilles mellom klassisk rabies og flaggermusrabies. Rabies forekommer i alle verdensdeler med unntak av Antarktis.

I 99% av tilfellene er smitteårsaken bitt og klor fra hund. Andre viktige smittebærere er rev, flaggermus, katt og ekorn. Også på Svalbard blir det med jevne mellomrom rapportert om polarrev og reinsdyr med rabiessmitte. Det er imidlertid aldri blitt påvist rabies hos mennesker på Svalbard. De fleste tilfellene rapporteres hos barn i Asia (spesielt India) og Afrika.

Rabies kan forebygges  med vaksine både før og etter kontakt med smitteførende dyr. Indikasjoner for posteksponeringsprofylakse (vaksinasjon) er etter bitt, klor eller slikk på slimhinne eller skadet hud av potensielt smitteførende pattedyr i områder der rabies forekommer. Dette gjelder også ved kontakt med flaggermus uansett hvor det har skjedd, også i Norge.

 Indikasjoner for preeksponeringsvaksinasjon (forbyggende vaksinasjon) er personer som skal bo eller reise i rabiesendemiske områder hvor medisinsk behandling ikke er raskt tilgjengelig. Dette gjelder spesielt for lengre opphold som innbefatter aktiviteter som f.eks. safari, sykkelturer osv. Vaksinasjon kan også anbefales til personer som arbeider med eller kan komme i nær kontakt med dyr og til personer som skal arbeide innen helsevesenet, skogbruk, militært personell o.s.v. Vaksinering av barn ved lengre opphold i endemisk område er spesielt viktig etter som mange dødsfall opptrer nettopp blant barn. Barn kan ha hatt kontakt med smittede dyr uten at foreldrene vet om det.                                                                

Selv om man er vaksinert før eksponering må man revaksineres med to doser etter eksponering av smittet dyr. Ved reise til område med manglende helsetilbud øker indikasjonen for vaksinasjon mot rabies. Uvaksinerte reisende som blir bitt skal ha komplett posteksposisjonsprofylakse med vaksine og i tillegg immunglobulin (HRIG) dersom det er tilgjengelig. Dette immunglobulinet kan være svært vanskelig å få tak i utenlands.

Det er viktig å unngå unødvendig kontakt med dyr. Vaksine finnes som regel på de store sykehusene. De fleste ambassader kan ellers gi informasjon om hvor vaksine er tilgjengelig.

(kilde: FHI)

Kjersti Merete Overvoll, sykepleier allmenn.

Pris for vaksinering

Pris per vaksine
Rabies (Rabipur)830,-
Konsultasjon per person
Voksen480,-
Barn, student eller gruppe (4 eller flere)370,-
Administrasjonsgebyr per vaksine170,-

Få hjelp med vaksinasjon

Se priser og bestill time hos  vaksinasjonsklinikken

Time hos
oss

Her for deg

For alle du er glad i

Vi er her for hver enkelt kunde og pasient – i de store øyeblikkene og i de vanskelige. Fysisk og digitalt. 

En halv million pasienter

Hvert år. Vi har kunnskapen, kapasiteten og bredden som skal til for å være nær i alle livets faser – fra det første steget til det siste.

Størst i Norge

Vi har behandlet pasienter i over 35 år, og er et av landets største private sykehus. Du kan være trygg på at vi er her når du trenger oss.