Volvat innfører hurtigtesting av operasjons-pasienter fra 25 kommuner på Østlandet

Nyere medisinske studier tyder på at en infeksjon av covid-19 under operasjon gir økt risiko for komplikasjoner senere, også for pasienter som ikke har symptomer og derfor ikke vet at de er smittet.

03.02.2021

På bakgrunn av dette innfører Volvat nå hurtigtesting av operasjonspasienter 24 timer før det planlagte inngrepet. Dette gjelder personer som bor i de 25 kommunene på Østlandet som nå er rammet av strenge tiltak.

Volvat er behjelpelig med hurtigtest dersom du ønsker det, eller du kan benytte andre testfasiliteter enn våre. Du må da medbringe dokumentasjon på negativ hurtigtest til Volvat på operasjonsdagen. Dokumentasjonen må være under 24 timer gammel.

Se alle smitteverntiltak