Prolaps Bergen

Prolaps er ofte svært smertefull. Heldigvis blir de fleste bra av seg selv innen seks uker. For noen er operasjon det riktige.

Prolaps oppstår når kjernen (nukleus) i mellomvirvelskiven fragmenterer, ringen rundt skiven (anulus fibrosus) sprekker opp og biter av skiven presses ut i ryggmargskanalen.

Smerten oppstår på flere måter: direkte mekanisk trykk på nerven, nucleusvev har en direkte kjemisk inflammatorisk effekt og prolapset kan påvirke blodsirkulasjonen i nervevevet. Skiven har gjennomgått strukturelle endringer lenge før prolapset oppsto, disse endringene er varige, uavhengig om du blir operert for prolaps eller ikke.

Når vurderes operasjon?

Operasjon vurderes ved følgende symptomer:

  • Tap av blærekontroll eller kontroll med avføring
  • Akutte lammelser i beinmuskulaturen
  • Alvorlige smerter og nedsatt funksjon som følge av smertene.
  • Symptomvarighet mer enn 8 uker uten tegn til bedring.
  • Hyppige isjiasepisoder med sykmeldingsbehov

Det må være samsvar mellom symptomene, dvs. smerteutstråling og det man finner  ved MR-undersøkelse av ryggen. Vi opererer sjelden dersom ryggsmerter er det overveiende symptomet.

Et prolaps trenger ikke alltid operasjon. 60-70% blir helt bra eller bedre innen 3 måneder uten operasjon. I løpet av ett år vil mange prolaps gradvis skrumpe inn. Symptomene avtar ofte lenge før.

Hvis du blir bedre av din isjias før en planlagt operasjon, må du kontakte oss for vurdering av nødvendigheten av operasjon.

Om operasjonen

Operasjonsmetoden er et lite snitt i huden, åpne mellom muskelfibrene og fjerne prolapsvevet. Samtidig fjernes løse vevsbiter inne i skiven. Under operasjonen bruker kirurgen lupe, eller mikroskop med egen lyskilde ned i et  lite operasjonsfelt. Dette gir mindre disseksjon og arrvev.

Over 90 % av pasientene opplever umiddelbar smertelindring, særlig for den utstrålende smerten. I 10 års perspektiv opplever om lag 80 % varig bedring av tilstanden. Risiko for skade påført under operasjonen er liten; <1 %.  Om lag 10 % vil oppleve at operasjonen ikke har varig effekt på ryggsmerten.

Det er ingen dokumentert sammenheng med mellom tidlig aktivitet etter operasjon og faren for tilbakefall eller langtidssmerte. Alminnelig anbefaling er 14 dager med lett aktivitet og lite sitting, deretter aktiv trening. 

Behov for sykemelding

Etter en operasjon for prolaps er det vanlig med sykemelding fra lett arbeid i 4 uker, og 6-8 uker dersom du har et tungt arbeid.


"Folk forteller meg at jeg ser ut som et helt annerledes (nytt) menneske"

Kjell Gunnar Viste, Bergen

Les hele pasienthistorien

Hva koster en konsultasjon?

Prolaps i ryggen i Bergen tilbys på

Her for deg

For alle du er glad i

Vi er her for hver enkelt kunde og pasient – i de store øyeblikkene og i de vanskelige. Fysisk og digitalt. 

En halv million pasienter

Hvert år. Vi har kunnskapen, kapasiteten og bredden som skal til for å være nær i alle livets faser – fra det første steget til det siste.

Størst i Norge

Vi har behandlet pasienter i over 35 år, og er et av landets største private sykehus. Du kan være trygg på at vi er her når du trenger oss.