Fotundersøkelse med evt. såletilpasning i Oslo

Våre fysioterapeuter på Majorstuen og Nationaltheatret har lang erfaring med grundig undersøkelse av smertetilstander i foten

Er du plaget med smerter i føttene?

  • Vondt å gå?
  • Smerter fra ledd, sener eller muskulatur?

Vi utreder dine fotplager

En undersøkelse tilpasses individuelt ut i fra hva plagene er, men kan bestå av elementer som fotanalyse, ganganalyse og en helhetlig vurdering av hva som påvirker belastningsforholdene i foten.

Våre fysioterapeuter samarbeider tverrfaglig med ortoped og fotpleier der det er behov.

Såletilpasning

Der det er behov, tilpasses såler som er riktige for din problemstilling.

Sålene får du med deg hjem samme dag. Vasily er et av de anerkjente sålesystemene vi tilbyr.

Pris for såler er kr 700,- og kommer i tillegg til konsultasjon med undersøkelse hos fysioterapeut.