Bli sæddonor

Som sæddonor gir du sæd til en sædbank og kan hjelpe ufrivillig barnløse med å oppfylle sin store drøm om å bli foreldre. Det er viktig å overveie denne beslutningen nøye og være klar over hva prosessen innebærer.

Hvem kan bli sæddonor?

For å bli godkjent som sæddonor må man oppfylle noen krav. Man vil bli evaluert på bakgrunn av spesifikke kriterier for å sikre at man er egnet til å donere sæd. Du vil blant annet bli spurt om egen og familiens fysiske og psykiske helse. I tillegg tar man tester for smittsomme sykdommer for å unngå risiko for overføring til mor eller barn.

Krav til deg som ønsker å bli sæddonor:

  • Du må være over 18 år, og bør være mellom 25 og 45 år
  • Du må være registrert i Folkeregisteret og ha en permanent tilknytning til Norge
  • Du må ha god fysisk og psykisk helse
  • Du kan ha ingen kjente arvelige sykdommer eller tilstander i nær familie
  • Du kan ikke misbruke rusmidler
  • Du må ha god sædkvalitet som tåler nedfrysing

Hvorfor bli sæddonor?

For noen kan assistert befruktning gjennom sæddonasjon være den eneste måten de kan få barn på. Som sæddonor får du muligheten til å utgjøre en betydningsfull forskjell for de som ønsker å stifte en familie og bli foreldre.

Som sædgiver forplikter du deg til å gi ditt samtykke til bruk av din sæd for alle som, i henhold til norsk lov, har rett til donorbehandling.

Hvem kan man hjelpe ved å donere sæd?

Sæddonasjon kan hjelpe enslige eller par som ønsker å få barn, men som av ulike årsaker ikke har egen sæd.

Ved å donere sæd kan du hjelpe:

  • Enslige kvinner
  • To kvinner som ønsker å få barn sammen
  • Par hvor mannen ikke har levedyktige sædceller

Hva kan man gjøre for å bli sæddonor?

Hvis du vurderer eller ønsker å donere sæd, kan du ta kontakt med oss for å få ytterligere informasjon om prosessen. Du kan ringe oss på telefon eller fylle ut kontaktskjemaet over. Vi kommer til å ta kontakt så raskt vi kan for en innledende samtale hvor vi svarer på alle spørsmål du måtte ha.

Hva må jeg gjøre som sæddonor?

Ved første oppmøte får du informasjon om praktiske forhold og juridiske kriterier for å bli sæddonor. Du avlegger en sædprøve som vil bli vurdert på bakgrunn av spermiekonsentrasjon og bevegelighet. Du får resultatet av sædanalysen samme dag som du avleverer sædprøven. Hvis prøvene blir godkjent, vil du få satt opp en konsultasjon med lege.

Helseundersøkelser

I forkant av en sæddonasjon vil vi gjennomføre medisinske undersøkelser for å utelukke sykdommer og risiko. Dette innebærer blant annet:

Fysisk helseundersøkelse

Undersøkelsen inkluderer blodprøver for å utelukke smittsomme sykdommer. Blodprøvene tester for hepatitt B og C, HTLV, HIV og syfilis.

Sædprøve

Før man kan donere sæd er man nødt til å sjekke kvaliteten på sæden. Nylig sædavgang 2-3 dager før man leverer en prøve er en fordel slik at det er friske, nye spermier som kommer ut i prøven. Prøven vil bli analysert for spermiekonsentrasjon og bevegelighet.

Genetisk testing

Vi foretar ikke genetisk testing gjennom blodprøver, men vi vil be deg svare på spørsmål om dine foreldre og besteforeldre om hvorvidt det foreligger arvelige sykdommer i familien din.

Familiens medisinske historie

For å bli sæddonor må man oppgi informasjon som gjelder sykehistorikken i nær familie, minst to generasjoner tilbake i tid. Dersom man avdekker sykehistorie som tilsier potensiell arvelig sykdom, kan man bli diskvalifisert som sæddonor.

Psykologisk evaluering

Det er viktig at man som sæddonor har nødvendig forståelse for hva det vil innebære å bli sæddonor. Den psykologiske evalueringen vil gjennomføres i form av samtale med lege, hvor legen på bakgrunn av denne vurderer om man er egnet som sæddonor. Hensikten med konsultasjonen er å sikre at du er klar over hva det innebærer å bli en sæddonor.

Når alle prøveresultater er klare og godkjent, blir du kontaktet for å begynne å donere.

Prøveresultatene

Dersom man tester positivt for medisinske tilstander i forbindelse med helseundersøkelsen kontakter vi deg for behandling og videre rådgivning. Avdekket sykdom gjør at man ikke kan donere sæd.

Etter vurderingen signerer du en samtykkeerklæring, og det opprettes en journal. Du kan når som helst trekke tilbake ditt samtykke før befruktning. Ubenyttet sæd vil da bli destruert.

Hvordan foregår sæddonasjon?

Selve donasjonen gjøres ved at man leverer en sædprøve i en steril kopp ved masturbering i et privat rom på vår klinikk.

Hvor mange ganger kan jeg donere sæd?

Som sæddonor vil du bli bedt om å møte opp på klinikken flere ganger for å donere sæd – antall donasjoner vil variere fra den ene mannen til den andre. Din sæd kan maksimalt bli brukt til å hjelpe inntil 6 familier, og etter dette vil sæd som er til overs bli destruert.


Sæddonor i Norge – ingen rettigheter eller plikter overfor barnet

Bioteknologiloven som omhandler assistert befruktning, er innrammet med tanke på det fremtidige barnet sitt beste. Kvinnen eller paret som mottar behandling med sæddonasjon får ikke opplysninger om donors identitet.

I Norge er ikke sæddonorer anonyme, og det er opprettet et register over givernes identitet. Barn som er blitt til ved hjelp av donorsæd, har rett til å få vite donorens navn og adresse fra og med de har fylt 15 år. Dette er for at barnet skal sikres mulighet til å vite, hvis de ønsker det.

Som sæddonor har man imidlertid ingen rettigheter eller plikter overfor barna som er unnfanget ved hjelp av donorsæd, og man kan heller ikke få opplysninger om barnet eller foreldrenes identitet.

Ofte stilte spørsmål

Hvor mye koster det å donere sæd?

Det er ingen kostnader for deg som donor forbundet med å donere sæd.

Hvor mye tjener sæddonor?

Donasjon av sæd og egg skal alltid være altruistisk, som vil si at donasjonen skal betraktes som en frivillig gave til mottakeren. Du vil få dekket reiseutgifter begrenset til kr 1000 per donasjon, og du får kompensasjon for belastninger og tidsbruken behandlingen medfører. Sæddonor kan få utbetalt 0,7% av 1G for hver enkeltdonasjon. Antall donasjoner vil variere fra den ene mannen til den andre.

Hva om jeg angrer?

Som sæddonor kan du når som helst trekke tilbake ditt samtykke om bruk av din sæd. Sæden vil da bli destruert. Dersom befruktning allerede har funnet sted vil tilbakekallelsen av ditt samtykke utelukke bruk av din sæd som ikke er brukt i fremtiden.

Hvor mye får foreldrene vite om meg som sæddonor?

Barnets foreldre får ingen opplysninger om deg som donor, men foreldrene er forpliktet til å fortelle barnet at det er blitt til ved sæddonasjon.

Har jeg noen plikter overfor barnet?

Nei, du som donor har ingen plikter eller rettigheter overfor disse barna. Du kan ikke få innsyn i opplysninger om verken barnets eller dets foreldres identitet.

Kan jeg få vite hvor mange barn jeg eventuelt er opphavet til?

Nei, du kan ikke få informasjon om bruk av din sæd.

Lurer du på noe? Vi tar kontakt!

Legg igjen navn og telefonnummer, så tar vi kontakt med deg. Det er helt uforpliktende og du vil kunne spørre oss om det du eventuelt måtte lure på.

Vi kan også bistå med timebestilling for fertilitetssjekk eller en førstegangskonsultasjon.

Hva koster en konsultasjon?

Time hos
oss

Hvorfor velge Volvat Spiren?

Norges største fagmiljø

Volvat Spiren har et av landets mest erfarne miljøer innen fertilitetsbehandling. Kompetansen henger tett sammen med forskning, hvor vi er involvert i internasjonale forskningssamarbeid for å bidra til utviklingen innen assistert befruktning. 

Tilgjengelig der du er

Du er velkommen til oss for fertilitetsutredning og assistert befruktning. Vi er tilgjengelige for deg uansett hvor du er, med mulighet for å starte fertilitetsutredning på ditt nærmeste Volvat-senter. 

Ingen kø, ingen ventetid

Vi har korte ventetider og tar imot pasienter fra hele landet. Du slipper å stå i kø og kan komme i gang med behandling så tidlig som mulig.