IVF-behandling

IVF-behandling er en form for assistert befruktning. IVF er den mest effektive fertilitetsbehandlingen vi har for å hjelpe kvinner og par som ønsker hjelp med å bli gravid. IVF utføres både med partners sæd og med donorsæd.

Hva er IVF?

IVF står for In Vitro Fertilisering, og beskriver en behandling hvor befruktning skjer i et prøverør utenfor kroppen til kvinnen. Derfor kalles IVF ofte for prøverørsbehanling/prøverørsbefruktning eller kunstig befruktning. 

IVF-behandling (prøverør)

Ved IVF-behandling hentes ett eller flere egg ut fra eggstokkene til kvinnen, for deretter å bli befruktet med sæd fra partner eller sæddonor. Denne befruktningen skjer i et prøverør på laboratoriet. Deretter plasseres de befruktede eggene tilbake i kvinnens livmor for at egget skal feste seg til livmorslimhinnen og utvikle seg videre i resten av svangerskapet.

Hvem kan få IVF-behandling?

IVF tilbys ved kvinnelig eller mannlig infertilitet. Vi ønsker alle heterofile og lesbiske par samt enslige kvinner velkommen til fertilitetstest og behandling hos oss. For parforhold gjelder kravet om et stabilt forhold, og begge må være folkeregistrert på samme adresse. Bioteknologiloven ble opprinnelig opprettet for å sikre det beste for det fremtidige barnet, og det blir derfor stilt krav til parets eller kvinnenes omsorgsevne, både medisinsk og sosialt. IVF kan også være et alternativ der helsemessige årsaker påvirker graviditeten. 

IVF er aktuell behandling ved:

 • Tette eggledere. Dette kan medføre at egg og sperm ikke møtes, og da vil ikke befruktning kunne skje. Ved IVF hentes eggene ut og befruktes med sæd i laboratoriet. Dersom kvinnen er tidligere sterilisert er IVF et godt alternativ ved ønske om flere barn.
 • Eggløsningsforstyrrelser. Ved uregelmessig eller sjelden eggløsning, eller forstyrrelse knyttet til eggløsning, kan hormonstimulering ofte hjelpe med å modne egg.
 • Endometriose. Endometriose er en tilstand som oppstår når vev som ligner slimhinnen i livmoren fester seg og vokser utenfor livmoren. Dette kan påvirke eggstokkene, livmoren og eggledernes funksjon.
 • Muskelknuter (myomer) i livmoren. Myomer er godartete svulster som kan oppstå hos kvinner i 30- og 40-årene, som kan forstyrre implantasjonen av det befruktede egget. Muskelknuter varierer i størrelse, antall og lokalisering.
 • Nedsatt sædproduksjon eller -funksjon. Ulike faktorer tilknyttet partners sæd kan gjøre det vanskelig å gjennomføre en vellykket befruktning.  
 • Uforklarlig infertilitet. Uforklarlig infertilitet vil si at det ikke er funnet noen årsak til infertiliteten hos hverken kvinne eller mann. Ved IVF behandling studeres eggene etter befruktning, hvor man ofte ser en forklaring på hvorfor par ikke har lykkes med å bli gravide hjemme.
 • Fertilitetsbevaring for kreft eller andre helsemessige forhold. Ved oppstart av kreftbehandling som kan skade fruktbarhet, er nedfrysing av egg eller IVF et mulig alternativ. Ved alvorlig sykdom er det vanlig praksis at fertilitetsbevaring blir gjort ved en av universitetsklinikkene.  

Slik foregår en IVF-behandling

IVF- prøverørsbefruktning er en prosess som består av flere steg. Disse innebærer fertilitetssjekk, hormonstimulering, egguthenting og sædprøve, befruktning og embryooverføring (tilbakesetting).

En IVF-behandling tar omtrent fire uker fra man starter til man vet om behandlingen var velykket. I enkelte tilfeller vil mer enn én syklus være nødvendig, og man må da gjennom flere IVF-behandlinger.

Før behandlingen:

Før oppstart av syklus med egne egg og partners sæd, må man gjennom flere undersøkelser som blir gjort ved hjelp av fertilitetstester. Dette innebærer:

 • Testing av eggstokkreserve: Dette gjøres for å bestemme antall egg i eggstokkene. Dette vurderes ved hjelp av ultralyd med telling av eggposer (AFC) og hormonprøver.
 • Sædanalyse: Hvis det ikke gjøres som en del av fertilitetsutredning, vil vi også gjennomføre en sædprøve kort tid før oppstart av en IVF-behandlingssyklus. Dette for å sikre at mannen har spermier som kan brukes til å befrukte kvinnens egg samme dag som egguttaket blir gjennomført.
 • Screening for infeksjonssykdommer: Som par, vil begge bli screenet for smittsomme og eventuelt genetiske sykdommer. 
 • Øve på tilbakeføring/MOCK. Noen ganger utføres en falsk tilbakesetting med et tomt kateter. Dette er aktuelt ved en lang og svingete livmorskanal, for å fastsette dybden på livmorhulen og finne ut hvilken teknikk som er best egnet for å oppnå vellykket plassering av embryoene i livmoren senere.
 • Livmorundersøkelse. Før en IVF-behandlingen undersøkes livmorslimhinnen. Vi utfører innvendig ultralyd for å sikre gode forhold for det befruktede egget.

IVF behandling – steg for steg

Steg 1: Hormonstimulering og ultralyd

Første steg av IVF-behandlingen starter med at kvinnen får hormonstimulerende behandling, for å modne flere egg i løpet av en syklus. Vanligvis er det kun ett egg i kvinnekroppen som modnes i en normal menstruasjonssyklus. Hormonstimuleringen innebærer at man får hormoninjeksjoner fra dag 2 i syklusen, slik at flere egg modnes i samme syklus. Da får vi flere å velge mellom, som øker sjansen for å finne egg med god kvalitet.

Hormonsprøyte IVF

Stimuleringsprosessen foregår ved at man setter daglige hormonsprøyter inn i huden i magen i ca. 10 dager. I løpet av denne tiden vil man følges opp nøye opp med ultralydundersøkelser.

Under stimuleringsprosessen, er det viktig å unngå for tidlig eggløsning. Din egen hormonproduksjon må derfor dempes, noe som kan gjøres på to ulike måter:

 • Kort protokoll starter direkte med stimuleringen, og innebærer injeksjoner med follikkel-stimulerende hormon (FSH), sammen med et hemmende hormonpreparat (antagonist). Stimuleringen starter vanligvis på andre dag i menstruasjonssyklusen, mens oppstart med antagonist må tilpasses eventuelt.
 • Lang protokoll har en nedreguleringsfase, hvor dine egne hormoner vil dempes gjennom en forbehandling med nesespray (agonist), som gis i omtrent 2 uker før selve hormonstimuleringen starter. Du vil begynne med nesesprayen rundt én uke før forventet menstruasjon. Det kan føre til vanlig menstruasjonsblødning, forsinket menstruasjon eller at menstruasjonen uteblir helt.

Det er som regel ikke stor forskjell mellom de to metodene, men legen vil tilpasse den metoden som passer best for deg.

Etter 8-10 dager med injeksjoner vil man møte opp til en ultralydundersøkelse. For noen vil det være nødvendig med noen ekstra dager med medisiner. Det vil da bli avtalt en ny kontroll med ultralydundersøkelse. Du vil få beskjed om tidspunkt for eggløsningssprøyte og egguthenting når eggposene har nådd et visst antall og riktig størrelse.

Steg 2: Egguthenting og sædsamling

Egguthenting

Det neste steget i IVF-behandlingen er egguthentingen. Dette innebærer et lite inngrep hvor vi tar ut eggene fra kvinnens livmor slik at de kan fertiliseres i et laboratorium. Inngrepet gjennomføres med lokalbedøvelse og varer i ca. 5-10 minutter.

Under inngrepet bruker vi en liten hul nål med sugeevne som trenger gjennom skjedeveggen, og drenerer væske fra folliklene som inneholder de utviklede eggene.

Follikkelvæsken som inneholder eggene blir umiddelbart undersøkt i IVF-laboratoriet, og eggene blir raskt overflyttet til et varmeskap.

Antall egg som tas ut vil avhenge av din alder, historie, fertilitetsdiagnose og respons på hormonsprøytene.

Sædprøve

Ved bruk av egen sæd må sædprøve levers i en steril kopp samme morgen som egguthentingen.  

Sæd kan fryses ned i forkant og deretter tines samme dag som eggene hentes ut. Dette kan være aktuelt dersom mannen har store problemer med å avlegge sædprøven, eller av tungtveiende grunner ikke har anledning til å være med samme dag som kvinner høster egg. Noen ganger er det aktuelt med operativt uttak av spermier fra testiklene eller bistestiklene. 

Testikkelbiopsi (TESA/PESA)

Dersom det ikke finnes spermier i sædprøven, kan vi hente dem ut operativt gjennom en testikkelbiopsi. Inngrepet utføres med en tynn nål, enten fra bitestiklene (PESA) eller testiklene (TESA).

Behandlingen kan være aktuell for menn med diabetes eller skader på ryggmargen og hos menn som er sterilisert. Inngrepet skjer i lokalbedøvelse og med smertelindrende medisiner. Ved PESA og TESA vil befruktning av uthentede egg gjøres med mikroinjeksjon (ICSI).

Donorsæd

Bruk av donorsæd kan være nødvendig dersom det ikke er mulig å bruke egne sædceller.

Steg 3: Prøverørsbefruktning

For hvert egg som blir hentet ut (ofte mellom 5-10 egg), tilsettes det mange tusen spermier. De befruktede eggene (embryoene) vil så dyrkes i 2-5 dager, før det beste embryoet settes tilbake i livmor. I tilfeller der det er flere befruktede egg, kan disse fryses ned og settes tilbake i livmoren på et senere tidspunkt.

Mikroinjeksjon (ICSI)

ICSI er fagbegrepet for mikroinjeksjon, og står for intra cytoplasmatisk spermieinjeksjon. Dette er en metode som blir utført når en mann produserer for få spermier, har nedsatt sædkvalitet, eller når vanlig IVF ikke har resultert i befruktning.

Noen ganger klarer ikke sædceller å trenge seg gjennom det ytre laget på egget. Det kan være mange årsaker til dette, blant annet at eggeskallet er tykt og vanskelig å penetrere eller at sædcellene ikke er gode svømmere.  

I slike tilfeller kan ICSI og IVF kombineres for å hjelpe til med å befrukte egget. En av våre embryologer velger da en egnet spermie etter nøye vurdering, og injiserer den direkte inn i egget med en tynn nål. Deretter vil de befruktede eggene vurderes, og det beste plasseres tilbake i livmoren som ved vanlig IVF-behandling. 

 Etter befruktningen dyrkes embryoene i embryoskopet – som etterligner det indre miljøet til en eggleder. Egget vil være i stabile forhold under konstant videoovervåkning i 2-5 dager. Embryologen vil så vurdere hvert enkelt egg og velge det rette for tilbakesetting og nedfrysning. Innen dag 5 vil egget normalt ha nådd et blastocyst stadium – noe som for mange innebærer økt sannsynlighet for å velge ut det beste befruktede egget (embryo) for tilbakeføring.

Steg 4: Embryooverføring (tilbakesetting)

Det fjerde steget i IVF behandlingen er embryooverføringen hvor embryoet settes tilbake i livmoren. Under embryooverføringen legges ett embryo inn i et tynt kateter som føres forsiktig gjennom livmorhalsen, og plasseres i midtre del av livmoren slik at det kan feste seg der og fortsette utviklingen.

Prosedyren er smertefri og gjennomføres på en skånsom måte av en våre gynekologer. Dersom embryoet fester seg, vil det resultere i en graviditet.

Steg 5: Tiden før testing

Etter tilbakesetting av embryo, brukes støttebehandling i form av progesteron. Dette brukes for å øke sjansen for at embryoet skal feste seg i livmoren. Dette er lokalbehandling som settes vaginalt og det finnes i ulike administrasjonsformer. Det kan være gel, kapsler eller tabletter som settes vaginalt eller sprøyter som sette i huden på magen.

Bivirkninger kan forekomme ved bruk av progesteron:

 • Ømme bryst
 • Murring i mage/korsrygg
 • Oppblåsthet
 • Kvalme
 • Lett hodepine

Mange sliter med økt utflod i denne perioden, og dette kommer som regel av at rester av vaginalgelen/kapslene skilles ut.

Tiden før IVF graviditetstest

Dersom det blir hentet ut mange egg på en gang, anbefaler vi at du tar det med ro i perioden etter egguthenting. Da bør man unngå harde treningsøkter og tunge løft, samt alkohol og smertestillende. Ellers skal man leve normalt.

Steg 6: Graviditetstest

Det siste steget som gjenstår, er selve graviditetstesten.

Positiv graviditetstest (IVF): 

Ved positiv graviditetstest, blir man kalt inn til ultralydundersøkelse i svangerskapsuke 7-8. 

 Ved positiv test, bruk den siste pakken med vaginaltabletter. Når den går tom, trenger man ikke ta mer – da tar nemlig kroppen selv over produksjonen av progesteron. 

Negativ graviditetstest (IVF): 

Dersom graviditetstesten er negativ på dag 14 etter innsetting, avslutter man progesteronbehandlingen. 

Dersom det kommer blødning før man har rukket å ta graviditetstest betyr det ikke nødvendigvis at man ikke er gravid. En test må til for å stadfeste om man er gravid eller ikke. I slike tilfeller er det viktig å ikke avbryte progesteron-behandlingen, men fortsette med progesteron helt til graviditetstesten er utført.  

Det er ikke uvanlig at menstruasjonen etter et negativt forsøk er litt kraftigere enn vanlig. Noen vil få en blødning før de tester, mens hos andre vil ikke menstruasjonen starte før de har avsluttet progesteronbehandling. 

Ved uteblitt graviditet kan man starte på ny IVF-behandling. Dette kan først skje etter første blødning bekrefter at man ikke er gravid. Neste IVF-forsøk kan som oftest startes allerede ved neste syklus, men dette avhenger hvilken type behandling som anbefales. 

Ved spontanabort:

Noen ganger kan man oppleve at det begynner å blø selv om man har testet positivt. Det kan bety at embryoet har festet seg, men at utviklingen har stoppet opp. Kroppen vil da støte ut fosteret før det er gammelt nok til å overleve utenfor livmoren, og man vil som regel blø kraftigere enn ved en vanlig menstruasjon.

Ta kontakt med oss om dette skulle skje.

Før uke 13 i svangerskapet, er risikoen for spontanabort omtrent den samme som ved vanlig befruktning.

Hvor stor er sjansen for å lykkes med IVF?

Sjansen for å lykkes med en IVF behandling vil avhenge av flere faktorer, blant annet alder og eventuelle medisinske problemer.

Sannsynligheten for å lykkes per behandling er ca. 35%. Hos noen er det derfor nødvendig med flere forsøk for å lykkes.

Det er flere faktorer som spiller inn for å lykkes med IVF. En av de viktigste faktorene er eggstokkreservene som igjen ofte er knyttet til kvinnens alder. Det skyldes at kvinner med årene får et lavere antall eggposer tilgjengelig per måned og at kvaliteten på eggene blir dårligere jo eldre kvinnen er. Et godt råd er derfor å ikke utsette oppstart av behandling med IVF dersom man trenger hjelp med å bli gravid.

Vi råder deg til å rådføre deg med en av våre gynekologer om hvordan du best mulig kan øke dine sjanser for å lykkes så raskt som mulig.

Lurer du på noe? Vi tar kontakt!

Legg igjen navn og telefonnummer, så tar vi kontakt med deg. Det er helt uforpliktende og du vil kunne spørre oss om det du eventuelt måtte lure på.

Vi kan også bistå med timebestilling for fertilitetssjekk eller en førstegangskonsultasjon.

Hva koster en konsultasjon?

Time hos
oss

Hvorfor velge Volvat Spiren?

Norges største fagmiljø

Volvat Spiren har et av landets mest erfarne miljøer innen fertilitetsbehandling. Kompetansen henger tett sammen med forskning, hvor vi er involvert i internasjonale forskningssamarbeid for å bidra til utviklingen innen assistert befruktning. 

Tilgjengelig der du er

Du er velkommen til oss for fertilitetsutredning og assistert befruktning. Vi er tilgjengelige for deg uansett hvor du er, med mulighet for å starte fertilitetsutredning på ditt nærmeste Volvat-senter. 

Ingen kø, ingen ventetid

Vi har korte ventetider og tar imot pasienter fra hele landet. Du slipper å stå i kø og kan komme i gang med behandling så tidlig som mulig.