IVF-behandling

IVF er den mest effektive fertilitetsbehandlingen vi har for å hjelpe kvinner og par som ønsker hjelp med å bli gravid. IVF utføres både med partners sæd og med donorsæd.

Bli gravid med IVF

IVF-behandling er en form for assistert befruktning. IVF står for In Vitro Fertilisering, og er en medisinsk prosedyre som hjelper barnløse par med å bli gravid.

Ved IVF hentes egg ut fra eggstokkene til kvinnen for å bli befruktet med sæd eller donorsæd. Denne befruktningen skjer i et prøverør på et laboratorium (in vitro). Når eggene er befruktet og utviklet til embryo, blir et eller flere embryo plassert tilbake i livmoren. Slik blir kvinnen gravid med IVF.  

Hvem kan få IVF-behandling?

IVF kan fås ved kvinnelig eller mannlig infertilitet, og tilbys alle som ønsker å starte en familie, men som ikke har lykkes på egen hånd.

Krav til IVF

Bioteknologiloven ble opprinnelig opprettet for å sikre det beste for det fremtidige barnet, og det blir derfor stilt krav til parets eller kvinnenes omsorgsevne, både medisinsk og sosialt.

For parforhold gjelder i tillegg kravet om et stabilt forhold, og begge må være folkeregistrert på samme adresse.

IVF er aktuelt ved:

 • Tette eggledere kan medføre at egg og sæd ikke møtes, og da vil ikke befruktning kunne skje. Dersom kvinnen er tidligere sterilisert, er IVF et godt alternativ ved ønske om flere barn. Er det første gangen man begynner å tenke på å stifte familie og få barn, anbefaler vi en fertilitetssjekk for å undersøke eggledere og eggreserver.

 • Eggløsningsforstyrrelser, som ved uregelmessig eller sjelden eggløsning, eller forstyrrelse knyttet til eggløsning, kan hormonstimulering (via IVF) ofte hjelpe med å modne egg.

 • Endometriose kan påvirke eggstokkene, livmoren og eggledernes funksjon. Og kan i verste fall føre til infertilitet.

 • Muskelknuter (myomer) i livmoren er godartete svulster som kan oppstå hos kvinner i 30- og 40-årene, som kan forstyrre implantasjonen av det befruktede egget. Muskelknuter varierer i størrelse, antall og lokalisering.

 • Nedsatt sækvalitet, sædproduksjon eller -funksjon: Ulike faktorer tilknyttet partners sæd kan gjøre det vanskelig å gjennomføre en vellykket befruktning.  

 • Uforklarlig infertilitet vil si at det ikke er funnet noen årsak til infertiliteten hos hverken kvinne eller mann. Ved IVF behandling studeres eggene etter befruktning, hvor man ofte ser en forklaring på hvorfor par ikke har lykkes med å bli gravide på egen hånd.

 • Fertilitet ved kreft eller andre helsemessige forhold: Ved oppstart av kreftbehandling som kan skade fruktbarhet, er nedfrysing av egg eller IVF et mulig alternativ. Ved alvorlig sykdom er det vanlig praksis at fertilitetsbevaring blir gjort ved en av universitetsklinikkene.  

IVF-behandling (prøverør)

En IVF-behandling tar omtrent 4 uker fra start til man har svar på om man er gravid eller ikke. Noen ganger er det aktuelt med mer enn én syklus for å oppnå graviditet, og må eventuelt gjennom flere IVF-behandlinger.

IVF steg for steg

IVF-prøverørsbefruktning består av flere små og store steg:

 1. Fertilitetssjekk av kvinne, eller fertilitetsutredning
 2. Hormonstimulering
 3. Egguthenting og sædprøve
 4. Befruktning
 5. Embryooverføring (tilbakesetting)
 6. Tiden før testing og behandling med progesteron
 7. Graviditetstest

Steg 1: Før IVF-behandlingen

Før oppstart av syklus med egne egg og partners sæd, må man gjennom flere undersøkelser som blir gjort ved hjelp av fertilitetstester. Dette innebærer:

 • Testing av eggstokkreserve: Dette gjøres for å bestemme antall egg i eggstokkene. Dette vurderes ved hjelp av ultralyd med telling av eggposer (AFC) og hormonprøver.
 • Sædanalyse: Hvis det ikke gjøres som en del av fertilitetsutredning, vil vi også gjennomføre en sædprøve kort tid før oppstart av en IVF-behandlingssyklus. Dette for å sikre at mannen har spermier som kan brukes til å befrukte kvinnens egg samme dag som egguttaket blir gjennomført.
 • Screening for infeksjonssykdommer: Som par, vil begge bli screenet for smittsomme og eventuelt genetiske sykdommer. 
 • Øve på tilbakeføring/MOCK. Noen ganger utføres en falsk tilbakesetting med et tomt kateter. Dette er aktuelt ved en lang og svingete livmorskanal, for å fastsette dybden på livmorhulen og finne ut hvilken teknikk som er best egnet for å oppnå vellykket plassering av embryoene i livmoren senere.
 • Undersøkelse av livmor. Før en IVF-behandlingen undersøkes livmorslimhinnen. Vi utfører innvendig ultralyd for å sikre gode forhold for det befruktede egget.

Steg 2: IVF Hormonstimulering og ultralyd

Steg 2 av IVF-behandlingen starter med å gi kvinnen  hormonstimulerende behandling, for å modne flere egg i løpet av en syklus. Vanligvis er det kun ett egg i kvinnekroppen som modnes i en normal menstruasjonssyklus. 

Hormonstimuleringen innebærer at man får hormoninjeksjoner fra dag 2 i syklusen, slik at flere egg modnes i samme syklus. Da får vi flere å velge mellom, som øker sjansen for å finne egg med god kvalitet.

Hormonsprøyte IVF

Stimuleringsprosessen foregår ved at man setter daglige hormonsprøyter inn i huden i magen i ca. 10 dager. I løpet av denne tiden følges man opp nøye med ultralydundersøkelser.

Under stimuleringsprosessen, er det viktig å unngå for tidlig eggløsning. Din egen hormonproduksjon må derfor dempes, noe som kan gjøres ved hjelp av kort eller lang protokoll:

IVF kort protokoll

Kort protokoll starter direkte med stimuleringen, og innebærer injeksjoner med follikkel-stimulerende hormon (FSH), sammen med et hemmende hormonpreparat (antagonist).

Stimuleringen starter vanligvis på andre dag i menstruasjonssyklusen, mens oppstart med antagonist må tilpasses eventuelt.

IVF lang protokoll

Lang protokoll har en nedreguleringsfase, hvor dine egne hormoner vil dempes gjennom en forbehandling med nesespray (agonist), som gis i omtrent 2 uker før selve hormonstimuleringen starter.

Du vil begynne med nesesprayen rundt én uke før forventet menstruasjon. Det kan føre til vanlig menstruasjonsblødning, forsinket menstruasjon eller at menstruasjonen uteblir helt.

Det er som regel ikke stor forskjell mellom de to metodene, men legen vil tilpasse den metoden som passer best for deg.

Etter 8-10 dager med injeksjoner vil man møte opp til en ultralydundersøkelse. For noen vil det være nødvendig med noen ekstra dager med medisiner.

Det vil da bli avtalt en ny kontroll med ultralydundersøkelse. Du vil få beskjed om tidspunkt for eggløsningssprøyte og egguthenting når eggposene har nådd et visst antall, samt riktig størrelse.

Steg 3: IVF egguthenting og sædprøve

Egguthenting

Ved egguthenting tas det ut egg fra livmoren, slik at de kan fertiliseres i laboratoriumet. Inngrepet gjennomføres med lokalbedøvelse og varer i ca. 5-10 minutter.

Slik henter vi ut eggene:

 1. For å hente ut eggene bruker vi en liten hul nål med sugeevne som trenger gjennom skjedeveggen, og drenerer væske fra folliklene som inneholder de utviklede eggene.
 2. Follikkelvæsken som inneholder eggene blir umiddelbart undersøkt i IVF-laboratoriet, og eggene blir raskt overflyttet til et varmeskap.
 3. Antall egg som tas ut vil avhenge av din alder, historie, fertilitetsdiagnose og respons på hormonsprøytene.

Sædprøve

 • Ved bruk av egen "fersk" sæd må sædprøve levers i en steril kopp samme morgen som egguthentingen.  Kan også avlegges hos oss.
 • Ved bruk av nedfryst sæd kan den fryste sæden tas opp og tines samme dag som eggene hentes ut. Dette gjøres i forkant av selve egguthentingen.
  Dette er ofte aktuelt for menn som har store problemer med å avlegge sædprøve, eller av tungtveiende grunner ikke har anledning til å være med samme dag som kvinner høster egg.
 • Noen ganger er det aktuelt med operativt uttak av spermier fra testiklene eller bistestiklene. 

Testikkelbiopsi (TESA/PESA)

Dersom det ikke finnes spermier i sædprøven, kan vi hente dem ut operativt gjennom en testikkelbiopsi. Inngrepet utføres med en tynn nål, enten fra bitestiklene (PESA) eller testiklene (TESA).

Behandlingen kan være aktuell for menn med diabetes eller skader på ryggmargen og hos menn som er sterilisert.

Inngrepet skjer i lokalbedøvelse og med smertelindrende medisiner. Ved PESA og TESA vil befruktning av uthentede egg gjøres med mikroinjeksjon (ICSI).

Donorsæd

Bruk av donorsæd kan være nødvendig dersom det ikke er mulig å bruke egne sædceller.

Steg 4: IVF Prøverørsbefruktning

For hvert egg som blir hentet ut (ofte mellom 5-10 egg), tilsettes det mange tusen spermier.

De befruktede eggene (embryoene) vil så dyrkes i 2-5 dager, før det beste embryoet settes tilbake i livmor.

I tilfeller der det er flere befruktede egg, kan disse fryses ned og settes tilbake i livmoren på et senere tidspunkt.

Mikroinjeksjon (ICSI)

ICSI (mikroinjeksjon) står for intra cytoplasmatisk spermieinjeksjon. ICSI brukes dersom:

 • Mannen produserer for få spermier
 • Mannen har nedsatt sædkvalitet
 • Når vanlig IVF ikke har resultert i befruktning

Kombinert ICSI og IVF

Noen ganger klarer ikke sædceller å trenge seg gjennom det ytre laget på egget. Det kan være mange årsaker til dette, blant annet at eggeskallet er tykt og vanskelig å penetrere eller at sædcellene ikke er gode svømmere.  

I slike tilfeller kan ICSI og IVF kombineres for å hjelpe til med å befrukte egget. En av våre embryologer velger da en egnet spermie etter nøye vurdering, og injiserer den direkte inn i egget med en tynn nål. Deretter vil de befruktede eggene vurderes, og det beste plasseres tilbake i livmoren som ved vanlig IVF-behandling. 

Videoovervåkning av egg i embryoskop

Etter befruktningen dyrkes embryoene i embryoskopet – som etterligner det indre miljøet til en eggleder. Egget vil være i stabile forhold under konstant videoovervåkning i 2-5 dager.

Blastocyst innen dag 5

Embryologen vil så vurdere hvert enkelt egg og velge det rette for tilbakesetting og nedfrysning. Innen dag 5 vil egget normalt ha nådd et blastocyst stadium – noe som for mange innebærer økt sannsynlighet for å velge ut det beste befruktede egget (embryo) for tilbakeføring.

Steg 5: Embryooverføring (IVF tilbakesetting)

Ved embryooverføring settes embryoet tilbake i kvinnens livmor (IVF tilbakesetting). Dette gjør ikke vondt. Prosedyren er smertefri og gjennomføres skånsomt.

Under embryooverføringen legges ett embryo inn i et tynt kateter som føres forsiktig gjennom livmorhalsen, og plasseres i midtre del av livmoren slik at det kan feste seg der og fortsette utviklingen. Dersom embryoet fester seg, vil man bli gravid.

Steg 6: Behandling med progesteron

Etter tilbakesetting av embryo, brukes støttebehandling i form av progesteron. Dette brukes for å øke sjansen for at embryoet skal feste seg i livmoren.

Dette er lokalbehandling som settes vaginalt og det finnes i ulike administrasjonsformer. Det kan være gel, kapsler eller tabletter som settes vaginalt eller sprøyter som sette i huden på magen.

Bivirkninger kan forekomme ved bruk av progesteron:

 • Ømme bryst
 • Murring i mage/korsrygg
 • Oppblåsthet
 • Utflod
 • Kvalme
 • Lett hodepine

Mange sliter med økt utflod i denne perioden, og dette kommer som regel av at rester av vaginalgelen/kapslene skilles ut.

Tiden før graviditetstest

Dersom det blir hentet ut mange egg på en gang, anbefaler vi at du tar det med ro i perioden etter egguthenting. Da bør man unngå harde treningsøkter og tunge løft, samt alkohol og smertestillende. Ellers skal man leve normalt.

Steg 7: Graviditetstest

Det siste steget som gjenstår, er selve graviditetstesten.

Positiv graviditetstest etter IVF

Ved positiv graviditetstest, blir man kalt inn til ultralydundersøkelse i svangerskapsuke 7-8. 

Obs! Ved positiv test: bruk den siste pakken med vaginaltabletter. Når den går tom, trenger man ikke ta mer – da tar nemlig kroppen selv over produksjonen av progesteron. 

Negativ graviditetstest etter IVF

Dersom graviditetstesten er negativ på dag 14 etter innsetting, avslutter man progesteronbehandlingen. 

Dersom det kommer blødning før man har rukket å ta graviditetstest betyr det ikke nødvendigvis at man ikke er gravid.

En test må til for å stadfeste om man er gravid eller ikke. I slike tilfeller er det viktig å ikke avbryte progesteron-behandlingen, men fortsette med progesteron helt til graviditetstesten er utført.  

Det er ikke uvanlig at menstruasjonen etter et negativt forsøk er litt kraftigere enn vanlig. Noen vil få en blødning før de tester, mens hos andre vil ikke menstruasjonen starte før de har avsluttet progesteronbehandling. 

Ved uteblitt graviditet kan man starte på ny IVF-behandling. Dette kan først skje etter første blødning bekrefter at man ikke er gravid.

Neste IVF-forsøk kan som oftest startes allerede ved neste syklus, men dette avhenger hvilken type behandling som anbefales. 

Ved spontanabort

Noen ganger kan man oppleve at det begynner å blø selv om man har testet positivt. Det kan bety at embryoet har festet seg, men at utviklingen har stoppet opp.

Kroppen vil da støte ut fosteret før det er gammelt nok til å overleve utenfor livmoren, og man vil som regel blø kraftigere enn ved en vanlig menstruasjon. Det betyr mest sannsynlig at du har spontanabort. Ta kontakt med oss om dette skulle skje.

Før uke 13 i et IVF-svangerskap, er risikoen for spontanabort omtrent den samme som ved vanlig befruktning.

Hvordan bli gravid med IVF?

Sjansen for å lykkes med en IVF behandling vil avhenge av flere faktorer, blant annet alder og eventuelle medisinske problemer.

Sannsynligheten for å lykkes per behandling er ca. 35%. Hos noen er det derfor nødvendig med flere forsøk for å lykkes.

Det er flere faktorer som spiller inn for å lykkes med IVF. En av de viktigste faktorene er eggstokkreservene som igjen ofte er knyttet til kvinnens alder. Det skyldes at kvinner med årene får et lavere antall eggposer tilgjengelig per måned og at kvaliteten på eggene blir dårligere jo eldre kvinnen er.

Et godt råd er derfor å ikke utsette oppstart av behandling med IVF dersom man trenger hjelp med å bli gravid.

Vi råder deg til å rådføre deg med en av våre gynekologer om hvordan du best mulig kan øke dine sjanser for å lykkes så raskt som mulig.

Lurer du på noe? Vi tar kontakt!

Legg igjen navn og telefonnummer, så tar vi kontakt med deg. Det er helt uforpliktende og du vil kunne spørre oss om det du eventuelt måtte lure på.

Vi kan også bistå med timebestilling for fertilitetssjekk eller en førstegangskonsultasjon.

Hva koster en konsultasjon?

Time hos
oss

Hvorfor velge Volvat Spiren?

Norges største fagmiljø

Volvat Spiren har et av landets mest erfarne miljøer innen fertilitetsbehandling. Kompetansen henger tett sammen med forskning, hvor vi er involvert i internasjonale forskningssamarbeid for å bidra til utviklingen innen assistert befruktning. 

Tilgjengelig der du er

Du er velkommen til oss for fertilitetsutredning og assistert befruktning. Vi er tilgjengelige for deg uansett hvor du er, med mulighet for å starte fertilitetsutredning på ditt nærmeste Volvat-senter. 

Ingen kø, ingen ventetid

Vi har korte ventetider og tar imot pasienter fra hele landet. Du slipper å stå i kø og kan komme i gang med behandling så tidlig som mulig.