Bli gravid med sæddonasjon

Volvat Spiren Oslo og Trondheim tilbyr assistert befruktning med sæddonasjon. Assistert befruktning med bruk av donorsæd er aktuelt for enslige kvinner, to kvinner eller for et par der mannen ikke har levedyktige sædceller.

Hva er sæddonasjon?

Ved sæddonasjon doneres sæd til en sædbank. Sæden fryses ned i strå og blir senere brukt til behandling ved inseminasjon eller in vitro fertilisering (IVF).

Donorsæd importeres fra danske sædbanker med godkjente donorer som tilfredsstiller norske lovkrav. Volvat Spiren i Trondheim har i tillegg til import fra danske sædbanker startet rekruttering av egne donorer.

Hvem kan få behandling med sæddonasjon?

I Norge er det bioteknologiloven som regulerer hvem som kan få tilbud om assistert befruktning med sæddonasjon.

Sæddonasjon for par

To kvinner og par der mannen enten mangler spermier eller ikke har levedyktige sædceller, kan motta behandling med assistert befruktning ved sæddonasjon. Hvilken behandling som er best egnet for det enkelte paret vil bli vurdert individuelt.

Sæddonasjon for enslige kvinner

Fra og med 1. juli i 2020 kan enslige kvinner i Norge som ønsker barn, motta behandling med assistert befruktning ved hjelp av donorsæd.

Hvorfor velge sæddonasjon?

For flere er sæddonasjon en avgjørende faktor i prosessen med å stifte familie. Dersom mannen i paret har svært nedsatt sædkvalitet eller ingen sædceller, så kan donorsæd ofte være nødvendig for å få barn. Det kan også være at mannen har, eller er bærer av en arvelig sykdom som ikke bør overføres til barnet. Bruk av donorsæd kan derfor i visse tilfeller være en tryggere måte å få barn på, hvor man ikke risikerer å overføre sykdommen.

Lesbiske par trenger donorsæd for å lage barn. Enslige kvinner er også avhengig av assistert befruktning med donorsæd for å kunne blir gravide.

Hvordan kan man få behandling med sæddonasjon?

For å kunne starte prosessen med assistert befruktning, og motta sæddonasjon, må man først kontakte en fertilitetsklinikk og be om en konsultasjon. Her kan dere diskutere behov og muligheter sammen med en spesialist. Sammen med spesialisten vil dere snakke om din/deres situasjon og få utført nødvendige medisinske undersøkelser som innebærer ultralyd av kvinnens livmor og eggstokker, samt blodprøver. Dette er nødvendig for å finne ut hva som er riktig behandling for akkurat deg/dere.

Volvat Spiren legger stor vekt på omsorg og tett oppfølgning gjennom hele behandlingsforløpet. Vi jobber tett sammen i et tverrfaglig team som ønsker at de som er til behandling, skal kjenne seg trygge og godt ivaretatt gjennom hele prosessen.

Krav til å motta sæddonasjon

Enslige kvinner som ønsker å bli mamma på egenhånd, må ha gode forutsetninger for å ta seg av et barn, og det er en stor fordel med et nettverk med familie eller gode venner som kan hjelpe og avlaste henne ved behov.

Kvinner som er gift eller er samboere kan få tilbud om assistert befruktning med sæddonasjon. Partneren kan være en kvinne eller mann. Alle par må oppfylle kravene i Bioteknologiloven og dette vurderes når dere er til samtale med gynekologen. Her vil også parets omsorgsevne for det fremtidige barnet bli vurdert.

Det er et krav om å fremlegge politiattest (omsorgsattest) for par og enslige kvinner som skal motta behandling med assistert befruktning.

Hvordan fungerer assistert befruktning med sæddonasjon?

Ved assistert befruktning med sæddonasjon blir kvinnens egg befruktet av donorsæd, enten ved å inseminere spermier direkte inn i livmoren eller ved å blande eggcellen og spermien i et laboratorium.

Disse metodene kalles for IUI og IVF.

IUI er en forkortelse for Intra Uterine Insemination, eller på norsk, inseminasjon. Ved IUI insemineres spermier direkte inn i livmoren til kvinnen. Dette gjøres rundt kvinnens eggløsning.

IVF står for In Vitro (i glass)-fertilisering, som betyr at befruktningen skjer utenfor kroppen, i et laboratorium. Her tilsettes sæden til eggene fra kvinnen i en liten skål i laboratoriet. Etter noen dagers utvikling i et overvåket varmeskap, kan ett egg forsiktig føres inn i kvinnens livmor.

Selve befruktningen er lik som ved vanlig assistert befruktning, men forskjellen er at sæden som benyttes er donert av mannlige donorer og ikke en eventuell partner.

Dersom man er i et heterofilt par og skal motta behandling med bruk av donorsæd, vil utgangspunktet for valg av donor være fysiske karakteristikker av den juridiske faren. Lesbiske par og enslige kvinner som mottar sæddonasjon, kan diskutere sammen med legen hvilke karakteristikker som skal brukes som grunnlag for valg av donor. Intensjonen er at barnet skal ligne mest mulig på sin mor eller far. Dette gjelder også i forhold etnisk opprinnelse.

Hva får jeg vite om donor?

Sæddonor har ikke tilgang til informasjon om deg som får assistert befruktning gjennom sæddonasjon. Du/dere kan imidlertid få vite enkelte fysiske karakteristikker om donoren som hårfarge og øyenfarge.

Utgangspunkt for valg av sædgiver skal være fysiske karakteristikker som ligner mest mulig på barnets juridiske far eller medmor. Dersom mottakerne av donorsæden er to mødre, kan paret sammen med legen komme frem til hvilke fysiske karakteristikker som skal være grunnlag for valg av sæddonor.

Endelig beslutning om valg er donor foretas av ansvarlig lege, dette er også i henhold til Bioteknologiloven.

Lurer du på noe? Vi tar kontakt!

Legg igjen navn og telefonnummer, så tar vi kontakt med deg. Det er helt uforpliktende og du vil kunne spørre oss om det du eventuelt måtte lure på.

Vi kan også bistå med timebestilling for fertilitetssjekk eller en førstegangskonsultasjon.

Hva koster en konsultasjon?

Time hos
oss

Hvorfor velge Volvat Spiren?

Norges største fagmiljø

Volvat Spiren har et av landets mest erfarne miljøer innen fertilitetsbehandling. Kompetansen henger tett sammen med forskning, hvor vi er involvert i internasjonale forskningssamarbeid for å bidra til utviklingen innen assistert befruktning. 

Tilgjengelig der du er

Du er velkommen til oss for fertilitetsutredning og assistert befruktning. Vi er tilgjengelige for deg uansett hvor du er, med mulighet for å starte fertilitetsutredning på ditt nærmeste Volvat-senter. 

Ingen kø, ingen ventetid

Vi har korte ventetider og tar imot pasienter fra hele landet. Du slipper å stå i kø og kan komme i gang med behandling så tidlig som mulig.