Tilbakeføring av embryo (FER)

FER-behandling, Frozen Embryo Replacement, er en metode som blant annet brukes for å bevare fruktbarheten til kvinner og par. Prosessen innebærer å fryse ned og lagre embryo, som man på et senere tidspunkt kan tine opp igjen og tilbakeføre til livmoren. 

Hva er FER-behandling?  

En FER-behandling (Frozen Embryo Replacement) bidrar til å hjelpe par og enslige kvinner med å få barn. Ved assistert befruktning henter man ofte ut flere egg i samme syklus, som blir befruktet og dyrket i laboratoriet i noen dager. De befruktende eggene (embryo) som ikke blir brukt, kan fryses ned i flytende nitrogen for oppbevaring og eventuell befruktning på et senere tidspunkt. Slik kan man bevare muligheten til å bli gravid ved senere anledning.

Opptining av de bevarte embryoene og tilbakeføring til livmoren, kalles for FER-behandling. Behandlingen kan altså hjelpe kvinner og par å bevare fertiliteten ved å gi dem muligheten til å utsette tidspunktet for graviditet til en gang i fremtiden. 

Dersom man fra starten planlegger å utsette tidspunkt for tilbakeføring kalles dette ofte for høstesyklus. 

Hvorfor fryse ned embryo? 

Nedfrysing av embryo kan gjøres i forbindelse med at du har gjennomgått en form for assistert befruktning. Dette kan for eksempel være ved prøverørsbefruktning, enten ved vanlig IVF-behandling eller ved bruk av mikroinjeksjon (ICSI). Embryo som er befruktet enten ved hjelp av donorsæd eller donoregg, kan også bli frosset ned til senere bruk.

Disse behandlingene innebærer at egg befruktes med spermier. Dette kan enten være egne egg, donoregg, egen sperm eller donorsperm. Dobbeldonasjon er foreløpig ikke tillatt i Norge.

FER kan være aktuelt dersom:

 • Kvinnen/paret ønsker å utsette graviditet til et senere tidspunkt
 • Senere søskenforsøk – særlig aktuelt hvis kvinnen har lite egg
 • Ved tegn til overstimulering – det vil si at mange egg har blitt hentet ut fra samme syklus. Da vil man utsette tilbakeføring av embryo for å unngå at kvinnen blir syk

Hvem kan fryse ned embryo?

En FER-behandling er et alternativ for par eller enslige kvinner er under behandling med IVF prøverørsbefruktning eller mikroinjeksjon (ICSI). 

Om dere har gjennomgått en IVF-behandling på et tidligere tidspunkt, kan dere ofte ha igjen flere embryo som ikke er blitt brukt. Dette er en stor fordel da kvinnen slipper å gjennomgå en ny stimulering med egguttak. En annen fordel er at dette er en effektiv måte «å stoppe tiden på» fordi eggene er frosset på et tidspunkt da kvinnen var yngre og eggene av bedre kvalitet.

Forskjellen på å fryse ned egg og fryse ned embryo 

Ved nedfrysing av embryo fryses et befruktet egg. Vi tilbyr også mulighet for å fryse ned ubefruktede egg, som kalles nedfrysing av egg. Ved sistnevnte, innebærer dette at egget fryses ned uten at det først har blitt befruktet med sæd. Egget kan tines opp på et senere tidspunkt og først da injiseres med sæd fra enten din mannlige partner eller ved sæddonasjon.

Når man fryser ned egg som ikke er befruktet, anbefales det å fryse ned et større antall siden det først er ved befruktning man får undersøkt kvaliteten til eggene. Hvor mange egg som trengs, avhenger av kvinnens alder.

Hva skjer før embryo fryses ned?  

Man må gi samtykke før nedfrysning av embryo. Behandler gir dere samtykkeskjemaer som må leses og signeres av den som skal til behandling med assistert befruktning. Skjemaet kan inneholde spørsmål som for eksempel: 

 • Hvor mange embryoer skal fryses ned? 
 • Hvor lenge skal embryoene lagres (ofte 10 år)?
 • Hva skjer når lagringstiden utløper?
 • Hva skjer hvis du dør eller blir for syk til å ta avgjørelser før lagringsperioden er over?
 • Hva embryoene kan brukes til? (for eksempel, bare din fertilitetsbehandling eller om embryoene kan doneres til forskning eller et annet ufrivillig barnløst par) 

 Hva skjer under nedfrysningen? 

 • Vitrifisering/Forglassing: Ved vitrifisering/forglassing blir embryo kjølt ned til -196 °C på en brøkdel av et sekund. Den hurtige nedfrysningen gir ikke tid til krystalldannelse. Deretter lastes hvert embryo i et strå som blir forseglet, merket og forsiktig plassert i en tank med flytende nitrogen. De oppbevares på -196 °C.

Den biologiske alderen embryoene hadde da de ble fryst ned vil ivaretas gjennom frysingen. Det vil si at hvis du fryser dem når du er 35 år og kommer tilbake for å bruke dem når du er 41 år, vil ikke embryoet ha blitt noe eldre enn det de var på tidspunktet de ble fryst ned. På samme måte som ved nedfrysing av ubefruktet egg, så vil sannsynligheten for en vellykket graviditet derfor avhenge av alderen din på tidspunktet når du fryser ned embryo.

Hva skjer etter embryo er fryst ned?  

Etter at embryo er nedfryst vil det bevares til du – og eventuelt din partner – ønsker å ta det i bruk. Når du gjennomgår en FER-behandling, inngår du samtidig en avtale med oss om nedfrysing og årlig lagring. Som ved nedfrysing av egg, sier loven i Norge at embryoer kan holdes fryst frem til det er ønskelig å ta dem i bruk for å forsøke å bli gravid, eller inntil fylte 46 år.

Hvordan foregår prosessen med tilbakeføring av embryo?

Du kan kontakte oss så snart du bestemmer deg for at du ønsker å ta i bruk dine frosne embryo. Vi vil da foreta en vurdering av din journal, før en lege eller sykepleier hos oss vil gi der mer informasjon rundt valg av protokoll og hva prosessen med tilbakeføring av embryo innebærer.

Dersom du er i parforhold, vil begge parter måtte være enige, signere og bekrefte at tilbakeføring av tinte embryo er ønskelig, samt at dere fremdeles er et par.

4 steg for tilbakeføring av embryo

Først når det er bestemt og godkjent at fryste embryoer skal benyttes for en mulig graviditet, vil en av våre fertilitetsspesialister utføre følgende steg:

 1. Fjerne embryo fra det flytende nitrogenet
 2. Sakte la embryo returnere til normal temperatur
 3. Sørge for å sikkert fjerne midler brukt for å beskytte embryo under nedfrysning
 4. Godkjenne for frigivelse og tilbakeføring til livmoren

FER-behandlingen vil gjøres i en naturlig eller lett stimulert syklus. Selve tilbakesettingen av det tinte embryoet er en enkel og smertefri prosedyre, som er over på noen minutter. 

Hva er fordelene med å fryse ned embryo?  

Hovedfordelen ved nedfrysing av embryo, er at det kan hjelpe mennesker å bli gravide senere i livet, spesielt dersom de opplever barrierer som:

 • Kjønnsbekreftende operasjon
 • Fertilitetsutfordringer
 • Sosiale/personlige grunner, for eksempel å ta høyere utdanning eller har profesjonelle årsaker til å utsette graviditet med flere år
 • Behandling som kan skade fertiliteten (for eksempel strålebehandling mot kreft)
 • Enslige kvinner uten en partner som er bekymret for egen alder, og velger å enten fryse ned egg eller embryo som de kan skape ved hjelp av sæddonor

En annen viktig fordel med nedfrysing av embryo er at kvinnen slipper et nytt egguttak, og dermed også potensielle risikoer og ulemper som kan forekomme ved slike uttak.

 Spørsmål om nedfrysning av embryo

Hva om jeg/vi endrer mening om å bruke embryo som er på frys? 

Før opptining og eventuell tilbakeføring av et embryo som har vært frosset kreves et signert samtykke fra begge parter. Dersom kvinnen/partner skifter mening, vil ikke tilbakeføring kunne gjennomføres. Dette kan være aktuelt ved for eksempel et samlivsbrudd. Da vil man ikke kunne benytte seg av embryo på frys fordi det er et lovkrav om samtykke fra begge parter.

Hva skjer hvis jeg ikke bruker nedfryste embryoer? 

Embryoene blir oppbevart inntil kvinnen fyller 46 år mot en årlig avgift. Dersom kvinnen/paret ikke ønsker å benytte embryoene for tilbakeføring til livmor, kan man be om å få skjema for destruksjon av embryo. Den årlige avgiften for lagring opphører når samtykke for destruksjon er mottatt.

Lurer du på noe? Vi tar kontakt!

Legg igjen navn og telefonnummer, så tar vi kontakt med deg. Det er helt uforpliktende og du vil kunne spørre oss om det du eventuelt måtte lure på.

Vi kan også bistå med timebestilling for fertilitetssjekk eller en førstegangskonsultasjon.

Hva koster en konsultasjon?

Time hos
oss

Hvorfor velge Volvat Spiren?

Norges største fagmiljø

Volvat Spiren har et av landets mest erfarne miljøer innen fertilitetsbehandling. Kompetansen henger tett sammen med forskning, hvor vi er involvert i internasjonale forskningssamarbeid for å bidra til utviklingen innen assistert befruktning. 

Tilgjengelig der du er

Du er velkommen til oss for fertilitetsutredning og assistert befruktning. Vi er tilgjengelige for deg uansett hvor du er, med mulighet for å starte fertilitetsutredning på ditt nærmeste Volvat-senter. 

Ingen kø, ingen ventetid

Vi har korte ventetider og tar imot pasienter fra hele landet. Du slipper å stå i kø og kan komme i gang med behandling så tidlig som mulig.