Fryse ned egg

Å fryse ned egg gjøres for å ta vare på kvinnens egg, slik at hun kan bli gravid i fremtiden når fruktbarheten er redusert eller borte.

Fryse egg

Dersom du ønsker å vente med å få barn, kan du fryse ned egg for å bevare muligheten for fremtidig svangerskap. Eggene høstes fra eggstokkene i kvinnens mest fruktbare alder, og kan tines og brukes til å bli gravid på et senere tidspunkt. 

Hva innebærer nedfrysing av egg?

Nedrysing av egg er en metode som brukes for å «forlenge» den fruktbare alderen. Metoden går ut på at vi henter ut ubefruktede egg fra eggstokkene i kvinnens mest fruktbare alder, og deretter fryser ned eggene slik at de kan oppbevares og lagres til senere bruk. 

Når du er klar til å bli gravid, kan de frosne eggene tines og befruktes med sæd i et laboratorium, enten fra kvinnens partner eller med sæd fra en godkjent donor. Etter befruktning, blir eggene dyrket i laboratoriet i noen dager og deretter vil et av eggene plasseres tilbake i livmoren, der det befruktede egget vil kunne utvikle seg videre til et foster. Dette kalles IVF.

Hvem kan fryse ned egg?

Alle kvinner som ønsker å få barn på et tidspunkt i livet, men ennå ikke er klare for å bli mor kan i utgangspunktet fryse ned egg. Generelt er det anbefalt å fryse eggene før 36 års alder for best mulig kvalitet på eggene, men dette er noe som kan vurderes individuelt.

Hvorfor fryse egg?

  • Omstendigheter eller tilstander som kan påvirke fertiliteten som for eksempel endometriose eller genetisk reduserte eggstokkreserver. Da kan nedfrysing av egg være et godt alternativ for å øke sannsynligheten for å bli gravid på et senere tidspunkt.
  • Du trenger behandling for kreft eller andre sykdommer som kan påvirke evnen til å bli gravid senere. Dette kan innebære at du gjennomgår ulike medisinske behandlinger som stråling eller cellegift, som kan redusere fruktbarheten. Dette kalles egg frys på medisinsk indikasjon, og gjøres fortrinnsvis ved de største universitetsklinikkene.
  • Du ønsker å bevare egg med god kvalitet for å kunne ha muligheten til å bli gravid senere i livet. Frysing av egg i yngre alder vil kunne hjelpe deg å bli gravid senere. Når du er klar, kan vi tine opp eggene og befrukte dem med sæd fra din partner eller sæd fra en godkjent donor.

Aldersgrense for nedfrysing av egg

Fordi kvaliteten på eggstokkreservene reduseres med alderen, både når det gjelder antall egg og kvaliteten på eggene, anbefaler vi å fryse egg før fylte 36 år. Eggene begynner gradvis å synke i kvalitet etter fylte 30 år.

Det betyr at jo tidligere du fryser eggene, jo bedre. Dette varierer imidlertid hos de fleste kvinner, og vi foretar derfor alltid individuelle vurderinger hos kvinner også i alderen 35 – 38 år.

Generelt sett vil unge kvinner som ønsker å fryse ned eggene sine ha større sjanse for å bli gravid på et senere tidspunkt, da de vil ha flere egg og bedre kvalitet på eggene som fryses ned.

Hvordan foregår nedfrysing av egg?

Vi kan dele prosessen inn i tre steg: eggstokkstimulering, egguthenting og nedfrysing.

Forberedelser i forkant av prosedyren

For at vi skal kunne vurdere eggstokkreservene, vil en av våre gynekologer ta hormonprøver på andre eller tredje dag i menstruasjonssyklusen. Det blir i tillegg gjort ultralyd av eggstokkene, for å få et fullstendig bilde av eggstokkene. Denne informasjonen er viktig for å kunne vurdere hvilken dose hormoner man trenger for å modne riktig antall eggposer.

I tillegg utføres ulike screeninger for infeksjonssykdommer, hvor du screenes for forskjellige sykdommer som HIV, syfilis og hepatitt B og C.

Steg 1: Eggstokkstimulering

På samme måte som for assistert befruktning, vil du gjennomgå hormonstimulering av eggstokkene før eggene hentes ut. Dette gjøres for å modne flere egg i løpet av en syklus. I en vanlig syklus er det som regel kun ett egg som slippes.

Denne prosessen kan kreve at du tar forskjellige medisiner, inkludert:

  • Medisiner for eggstokkstimulering
  • Medisiner for å forhindre for tidlig eggløsning

Ved oppfølgingsbesøk utføres vaginal ultralyd for å overvåke utviklingen av væskefylte sekker der egg modnes. Man teller da antall eggposer under utvikling og måler størrelsen i diameter. Dette gir en god oversikt over når eggene er klare til å hentes ut.

Steg 2: Egguthenting

Folliklene (eggposene) vil vanligvis være klare for egguthenting etter 12 – 14 dager med hormonsprøyter. Selve uttaket gjøres med lokalbedøvelse og smertelindrende. I etterkant av egguttaket kan du kjenne på litt kramper som minner om mensmurringer. Dette varer som regel i noen dager etter uttaket.

Steg 3: Frysing

Etter at vi har hentet ut eggene, vil de fryses ned slik at de blir bevart frem til ønsket bruk.

Ifølge norsk lov kan eggene oppbevares frem til du fyller 46 år.

Etter prosedyren

Som regel er det fleste klare til å returnere til jobb en til to dager etter prosedyren.

Vi anbefaler at du kontakter oss dersom du opplever symptomer i etterkant av prosedyren som:

  • Feber
  • Sterke magesmerter
  • Hyppig vektøkning på kort tid
  • Kraftig vaginal blødning
  • Vanskeligheter med vannlating

Eggene ligger bevart etter nedfrysning frem til de er klar til å brukes. Da kan eggene tines og deretter befruktes i laboratoriet.

Etter at det opptinte og befruktede egget er plassert tilbake i livmoren, er det mellom 30- 60% sannsynlighet for å bli gravid. Utfallet vil variere utfra alderen på tidspunktet når eggene ble hentet ut og nedfryst. 

Hva koster nedfrysing av egg?

Prisen for å fryse egg hos oss er 29 500 kr per behandling, årsleie tilkommer etter gjeldende prisliste. Èn behandling innebærer ett egguttak hvor eggene fryses ned ubefruktet. Ultralydundersøkelse under stimulering, egguttak og frysing av egg er inkludert i prisen.

I mai 2020 ble nedfrysing av egg tillatt i Norge, og man kan per i dag ikke få økonomisk støtte for nedfrysing av egg på bakgrunn av «ikke-medisinsk indikasjon». Dette innebærer at man selv må dekke kostnader til både medikamenter og behandling.

Hvor mange egg kan fryses?

Det er som regel anbefalt å fryse ned rundt 20 egg for å ha best sjanse for å lykkes med en fremtidig graviditet. Dette kommer av at eggene som fryses ned ikke nødvendigvis vil være i stand til å befruktes og dele seg normalt. For å være på den sikre siden vil vi høste og fryse ned flere egg. Slik har man størst mulig sjanse for en vellykket graviditet.

Nøyaktig antall egg vil likevel variere fra behandling til behandling, og om du vil trenge flere behandlinger vil også variere fra person til person. Som regel regner vi med at en kvinne må gjennom to eller tre runder med stimulering og uttak.

Risiko ved nedfrysning av egg

Det finnes noen risikoer forbundet med å fryse ned egg. Dette innebærer:

Symptomer relatert til bruk av fertilitetsmedisiner og hormonstimuleringer

I sjeldne tilfeller hender det at hormonstimuleringen kan forårsake at eggstokkene blir hovne og smertefulle like etter eggløsning eller egguttak. Symptomer på dette inkluderer magesmerter, oppblåsthet, kvalme, oppkast og diaré.

Komplikasjoner ved uthenting av egg

I noen sjeldne tilfeller kan uttak av egg føre til blødning, infeksjon eller skade på tarm, blære eller en blodåre. Alvorlige komplikasjoner forekommer sjelden.

Emosjonell risiko

Eggfrysning kan gi deg håp om en fremtidig graviditet, selv om det ikke er noen garanti. Dette kan medføre negative emosjonelle reaksjoner som vil variere i grad for hver enkelt person.

Lurer du på noe? Vi tar kontakt!

Legg igjen navn og telefonnummer, så tar vi kontakt med deg. Det er helt uforpliktende og du vil kunne spørre oss om det du eventuelt måtte lure på.

Vi kan også bistå med timebestilling for fertilitetssjekk eller en førstegangskonsultasjon.

Hva koster en konsultasjon?

Time hos
oss

Hvorfor velge Volvat Spiren?

Norges største fagmiljø

Volvat Spiren har et av landets mest erfarne miljøer innen fertilitetsbehandling. Kompetansen henger tett sammen med forskning, hvor vi er involvert i internasjonale forskningssamarbeid for å bidra til utviklingen innen assistert befruktning. 

Tilgjengelig der du er

Du er velkommen til oss for fertilitetsutredning og assistert befruktning. Vi er tilgjengelige for deg uansett hvor du er, med mulighet for å starte fertilitetsutredning på ditt nærmeste Volvat-senter. 

Ingen kø, ingen ventetid

Vi har korte ventetider og tar imot pasienter fra hele landet. Du slipper å stå i kø og kan komme i gang med behandling så tidlig som mulig.