Fysioterapi ved underlivsplager

Fysioterapi ved underlivsplager

Kvinnelige fysioterapeuter med spesialkompetanse innen kvinnehelse tilbyr behandling av underlivssmerter, underlivsprolaps og inkontinensplager. Tilbudet er et samarbeid mellom fysioterapeuten og Volvats gynekologer.

Har du smerter i underlivet?

Mange kvinner opplever smerter og/eller stramme muskler i underlivet. Navn på slike plager er vestibulitt, vestibulodyni, vaginisme og dyspareuni. Selv om disse plagene er svært utbredt er det fremdeles manglende kunnskap om dem blant helsepersonell, og mange kvinner får dermed feil diagnose og feil behandling. Plager tilknyttet underlivet kan oppstå plutselig eller gradvis over tid.

Årsak til plagene kan være klart avgrenset, men er oftest sammensatt av biologiske, psykologiske og sosiale faktorer. Derfor bør behandlingen være helhetlig, og alltid individuelt tilpasset. 

Underlivssmerter skaper ofte utfordringer i intime relasjoner, noe som fører til ytterligere psykisk og emosjonell belastning for den det gjelder.

Vårt behandlingstilbud

Våre kvinnelige fysioterapeuter har spesiell kompetanse på smerter og andre plager tilknyttet underlivet, og deres innvirkning på psyke, kropp og seksualitet.

Det er en fordel at du oppsøker gynekolog før du kommer til fysioterapeuten, for en medisinsk undersøkelse og rett diagnose. Fysioterapeuten følger opp med videre kartlegging av plagene dine og tilpasset behandling.

Behandlingen hos fysioterapeuten kan bestå av:

  • Bevisstgjøring og endring av pust, spenning, holdning og bevegelsesmønster gjennom praktisk arbeid med kroppen
  • Behandling av muskulatur og bindevev i bekkenet
  • Avspenning gjennom teknikker du lærer selv
  • Opplæring i øvelser for bekkenbunnen
  • Samtale og informasjon
  • Psykomotorisk fysioterapi der stress eller traume er årsak til plagene
  • Medisinsk yoga med fokus på pust, avspenning og enkle øvelser som påvirker bekkenbunn. Nyttig metode der høy grad av stress over tid er medvirkende årsak til plage.

Antall behandlinger varierer ut fra den enkeltes unike utgangspunkt.

Inkontinens/underlivsprolaps (underlivsfremfall)

Inkontinens kan oppstå i alle faser av livet, på grunn av nedsatt styrke i bekkenbunnsmuskulaturen og dårlige vaner i forbindelse med væskeinntak og vannlatning.

Underlivsprolaps kan oppstå etter fødsel eller annen belastning på bekkenbunns-muskulaturen.

Trening av bekkenbunnsmuskulaturen, med blant annet knipeøvelser, har vist å ha best effekt på disse tilstandene og er fri for negative bivirkninger.

Behandling av inkontinens/underlivsprolaps

Første konsultasjon hos fysioterapeut består av samtale og undersøkelse. Deretter gis det opplæring bekkenbunnstrening. Pasienten følger et treningsprogram hjemme, og kommer til oppfølging etter 1-6 uker avhengig av behov.