Celleprøve og HPV-test

Celleprøve er en enkel og smertefri undersøkelse som er over på bare noen få minutter. Celleprøven vil vise om det har oppstått celleforandringer og forstadier til kreft, eller om HPV er til stede. Vi tilbyr celleprøve og HPV-test i tråd med anbefalingene fra Livmorhalsprogrammet.

Livmorhalsprøve 

Celleprøve av livmorhalsen, også kalt livmorhalsprøve, er en gynekologisk undersøkelse som kan avdekke celleforandringer i livmorhalsen, som kan være et tegn på tilløp til livmorhalskreft. Alvorlige celleforandringer og kreft i livmorhalsen skyldes langvarig infeksjon med Humant Papillomavirus (HPV).  

Livmorhalsprøven utføres hos enten fastlege eller gynekolog. Prøven gjennomføres ved at lege/gynekolog bruker en liten børste til å samle opp celler fra overflaten av livmorhalsen. Dette blir sendt til analyse for å finne ut om det er celleforandringer og/eller tegn til HPV-smitte.  

Selve prøvetakingen tar få minutter. Noen kan oppleve den som litt ubehagelig, men de fleste synes ikke at det gjør vondt. Det er normalt å få lette blødning etter prøven. Dette er vanlig og ikke farlig. 

Symptomer på livmorhalskreft 

Regelmessige livmorhalsprøver kan redde liv og er det mest effektive tiltaket vi har til forebygging av livmorhalskreft. Av ulike årsaker kan likevel alvorlig celleforandring oppstå og ikke bli oppdaget. Vi oppfordrer derfor alltid kvinner til å ta kontakt med gynekolog eller lege dersom du opplever varige symptomer som: 

  • Uregelmessige blødinger 
  • Blødninger etter samleie 
  • Unormal utflod 
  • Eller smerter i underlivet som ikke går bort 

Opplever du en av disse symptomene på livmorhalskreft, eller er bekymret for HPV eller livmorhalskreft står vi klare til å hjelpe deg med riktige prøver og oppfølging.  

Hvem bør ta celleprøve 

Det Nasjonale Livmorhalsprogrammet har som mål å hindre flest mulig tilfeller av livmorhalskreft. Oppdages tilløpet til livmorhalskreft eller kreft tidlig, har denne krefttypen svært gode prognoser. 

Tidligere ble kvinner under 34 år testet med celleprøve. Dette ble imidlertid endret på 1.juli 2023, slik at alle kvinner mellom 25 og 69 år primært skal testes for HPV gjennom en HPV-test nå. 

En HPV-test er en mer følsom metode for å oppdage forstadier til livmorhalskreft. Derfor mener man at den nye metoden vil kunne forebygge flere tilfeller av sykdommen. Les mer lenger nede i saken. 

Hvor ofte skal jeg ta livmorhalsprøve?

I det nye screening programmet anbefales alle kvinner i alderen 25-69 å ta HPV-test hvert 5. år. Man kan ta testen oftere ved avvikende prøvesvar eller ved eventuelle symptomer på livmorhalskreft. Ved avvikende prøvesvar, vil du få beskjed om dette av din lege og bli fulgt opp. 
 
Alle kvinner i denne aldersgruppen får tilsendt brev med påminnelse om å ta HPV-test, samt informasjon om hvordan de kan ta prøven. 

Celleprøve og HPV-test tas ved en gynekologisk undersøkelse. 

Når får man svar på celleprøven?

Celleprøven sendes til analyse rett etter gynekologtimen. Det tar omtrent 3 til 4 uker å få svar på celleprøven. Våre gynekologer vil informere deg om prøvesvar og følge deg opp ved behov.

Ved avvik eller andre funn vil du bli kalt inn og henvist til videre oppfølging ved behov. Dersom du avlegger en normal prøve får du en ny innkallelse og påminnelse etter 5 år.  

Celleprøve er frivillig 

Celleprøven er helt frivillig å ta, men er sterkt anbefalt. Livmorhalskreft er en krefttype som også rammer yngre kvinner, og dersom man oppdager celleforandringer i livmorhalsen på et tidlig stadium, vil man kunne behandle dette slik at man fremdeles kan leve et langt og friskt liv, og fremdeles ha muligheten til å bli gravid. 

Praktisk informasjon før celleprøve 

Livmorhalsprøve er en medisinsk test som er enkel å ta, som innebærer lite forberedelser for deg som pasient. Prøven er vanligvis helt smertefri, om enn noe ubehagelig for enkelte.  

Det er likevel noen ting man må huske på før man skal ta celleprøve: 

  • Man skal ikke ta celleprøve under menstruasjon, da må man heller utsette prøven 
  • Man må unngå å ha samleie i to døgn før celleprøven 
  • Man må unngå bruk av tampong i to døgn før celleprøven 
  • Man må unngå bruk av vaginale kremer, geleer eller medisiner som er ment for påføring i skjeden i to døgn før celleprøven  

Selve prøven gjennomføres ved at gynekologen bruker en liten børste til å samle opp celler fra livmorhalsen. Selv om dette for noen kan oppleves ubehagelig, er det vanligvis en smertefri prøve. Noe lett blødning fra skjeden kan forekomme, men dette stopper vanligvis raskt.

Svar og resultat på celleprøve 

Etter at man har vært hos fastlege eller gynekolog for celleprøve, vil prøven sendes til analyse. Livmorhalsprøver kan analyseres på to ulike måter, og valget av metode avhenger av ulike faktorer. 

Det gynekologen vil se etter er om livmorhalsprøven viser tegn på grove eller alvorlige celleforandringer, og om du er positiv for HPV. Dette kan kreve behandling og grundig oppfølging. Celleforandringer betyr ikke at man har fått kreft, men ubehandlede celleforandringer kan utvikle seg til livmorhalskreft over ca. 10 år. 

Positiv HPV-test betyr heller ikke at man har kreft. Mange som blir smittet med HPV er ikke klar over at de er smittet, og immunforsvaret bekjemper ofte viruset på egenhånd i løpet av 6 til 24 måneder.

Dersom det blir påvist HPV smitte etter en celleprøve, vil derfor disse kvinnene bli tett fulgt opp slik at vi kan være sikre på at immunforsvaret bekjemper virusinfeksjonen.

Endringer i livmorhalsprogrammet

Nesten alle tilfeller av livmorhalskreft i dag skyldes langvarig infeksjon med HPV (humant papillomavirus). HPV er et svært utbredt virus i befolkningen, og det er anslått at over 70% av Norges befolkning vil få HPV i løpet av sitt seksuelt aktive liv. Det anslås også at omtrent 10% av befolkningen til enhver tid er smittet av viruset, mange av dem uten å oppleve symptomer på dette. 

For unge kvinner er sannsynligheten for at de er, eller har vært, smittet med HPV høy, samtidig som de aller fleste tilfeller av HPV bekjempes ned av kroppens immunforsvar. 

Derfor testet man kun kvinner over 34 år for HPV frem til 2023. Nå skal også kvinner mellom 25 og 33 år primært bli testet for HPV med en HPV-test. 

En HPV-test er en mer følsom metode for å oppdage forstadier til livmorhalskreft. Derfor mener man at den nye metoden vil kunne forebygge flere tilfeller av sykdommen, og samtidig redusere risikoen for å overse alvorlige celleforandringer.

Hva er forskjellen på celleprøve og HPV-test?

  • Ved celleprøve. Prøven din undersøkes i mikroskop, for å se om det er celleforandringer i cellene i livmorhalsen. 
  • Ved HPV-test. Prøven din undersøkes for HPV. Dersom prøven din er positiv for HPV, blir den sendt videre til mikroskopisk undersøkelse for celleforandringer. 

Vurdering av celleprøve i mikroskop er en god metode for testing, men HPV-testen er enda mer følsom. Ved å bruke HPV som primær testing for alle kvinner uansett alder, reduserer vi risikoen for at alvorlige celleforandringer blir oversett. 

Celleforandringer 

Celleforandringer i seg selv trenger ikke å være farlig, og kroppen evner i mange tilfeller å bekjempe disse forandringene på egenhånd. Dersom man ser lette forandringer i cellene i livmorhalsen er dette gjerne et tegn på at man har blitt smittet av HPV, men dette er noe kroppen selv vil ordne i de fleste tilfeller. 

Grove celleforandringer kan være tegn på tidlig stadium av livmorhalskreft 

Dersom man ser moderate eller grove celleforandringer i livmorhalsen, kan dette være et tegn på tidlig stadium av livmorhalskreft. Dersom man finner slike forandringer, vil man henvises til gynekolog for grundigere undersøkelse, slik at man kan avdekke hvorvidt forandringene stammer fra livmorhalskreft.

Ta kontakt med lege ved symptomer

Det er viktig å oppsøke lege eller gynekolog dersom nye symptomer skulle oppstå, til tross for at man har fulgt screeningprogrammet. Ved symptomer som uregelmessige blødninger, blødninger ved eller etter samleie, vedvarende smerter i underlivet eller unormal utflod bør man kontakte lege eller gynekolog – selv om man nylig har tatt celleprøve.

Alle som har fått HPV-vaksine anbefales også å følge screeningprogrammet.

Ofte stilte spørsmål om celleprøve og HPV-test 

Hvor ofte bør man ta celleprøve? 

Alle kvinner i Norge får i dag tilbud om time for celleprøve når de fyller 25 år. Avhengig av prøvesvarene vil man bli kalt inn til ny time 5 år etter den forrige prøven. Ved å gå til jevnlige livmorhalsprøver i tråd med anbefalingene fra fastlege eller gynekolog, vil man kunne oppdage eventuelle tilfeller av livmorhalskreft på et tidlig nok tidspunkt til at sykdommen kan behandles uten at det går ut over livskvalitet eller evne til å få barn. 

Fra hvilken alder tar man celleprøve? 

Alle kvinner mellom 25 og 69 år anbefales å ta livmorhalsprøve. Etter endringer i livmorhalsprogrammet i 2023, blir HPV-test brukt som primær screening for kvinner mellom 25 og 69 år. 

Kan man ta celleprøve hvis man er gravid? 

Celleforandringer i livmorhalsen kan også forekomme under svangerskapet, og gravide kvinner anbefales derfor å møte opp til time for celleprøve dersom man får innkalling eller påminnelse mens man er gravid.  

Dersom man mottar påminnelse på time for celleprøve i første trimester kan man møte opp til timen som vanlig. 

Dersom man mottar påminnelse på time for celleprøve i andre eller tredje trimester kan man velge å kombinere celleprøvetaking med 6-ukerskontroll ved helsestasjon. 

Hvordan tar man HPV-test? 

Du vil få innkallelse fra Livmorhalsprogrammet til HPV-test. Du kan ta kontakt med fastlege eller gynekolog for å få utført HPV-test, dersom du mistenker infeksjon eller har symptomer på livmorhalskreft. HPV avdekkes som regel ved regelmessige rutineundersøkelser med prøver fra livmorhalsen.  

Hva betyr HPV-positiv? 

Er man HPV-positiv innebærer det at man har høy risiko for HPV infeksjon i livmorhalsen, og økt risiko for å utvikle celleforandringer. De som har positive HPV-tester vil utredes videre. De som har negativ HPV-test kan vente i 5 år til neste prøve. 

Kan man ta celleprøve før man fyller 25 år? 

Kvinner under 25 år kan også utvikle celleforandringer i livmorhalsen, men fordi de fleste HPV-infeksjoner og celleforandringer i så ung alder går over av seg selv, anses det ikke som nødvendig for kvinner under 25 år å ta livmorhalsprøve. Dersom man går til første livmorhalsprøve når man fyller 25 år vil man allerede ha økt sannsynligheten for å forhindre tidlig stadium av livmorhalskreft betraktelig. 

Kan man ta celleprøve hvis man har spiral (hormonspiral)? 

Celleprøven blir ikke forstyrret av hormonelle prevensjonsmidler, og dersom man har p-stav, hormonspiral eller lignende kan man fremdeles ta livmorhalsprøve. 

Kan man ta celleprøve selv? 

Bruken av selvtesting i forbindelse med livmorhalsprøve er et tema som har vært diskutert de siste årene, og i 2019 ble slike tester benyttet i et prøveprosjekt der 4000 norske kvinner fikk tilsendt hjemmetester. Celleprøve er noe man erfaringsmessig vet at noen kvinner gruer seg til, og bruk av selvtesting hjemme kan derfor være med på å senke terskelen for å la seg teste for celleforandringer. 

Hvor kan man ta celleprøve? 

Per i dag er det kun mulig å ta celleprøve hos fastlege, gynekolog eller jordmor. Forskningen på området er stadig i endring, og det er mulig at man i de kommende årene vil se en mer utstrakt bruk av selvtesting som et virkemiddel i kampen mot livmorhalskreft. 

Hva koster celleprøve? 

Tar du celleprøve hos fastlegen betaler du egenandel. Har du indikasjon på celleforandringer eller mistenker livmorhalskreft og bestiller time hos gynekolog med livmorhalsprøve hos oss, er selve celleprøven eller HPV-testen gratis. Du betaler da kun for konsultasjonen. 

Gjør det vondt å ta livmorhalsprøve? 

Selv om livmorhalsprøven kan oppleves som noe ubehagelig for enkelte, er det ikke vanlig at den gjør vondt. Prøvetakingen gjennomføres ved at en liten børste føres inn i skjeden, og brukes til å samle opp celler fra overflaten på livmorhalsen. Dette er vanligvis ikke smertefullt, men noen kan oppleve lett blødning etter at prøven er gjennomført. 

Hva koster en konsultasjon?

Hvorfor velge gynekolog hos Volvat?

Ekspert på kvinnehelse

Våre gynekologer har lang erfaring og spesialisering innen kvinnehelse og hjelper deg med alt fra kjønssykdommer til graviditet og overgangsalder. Du kan være sikker på at vi tar deg og dine plager på alvor.

Enestående kompetanse

På en gynekologisk kontroll tilbyr vi undersøkelse av underliv, celleprøve/HPV-prøve, innvendig ultralyd, testing av kjønnssykdommer og mulighet for å sette inn hormonspiral.

Bli sett, hørt og forstått

Hos Volvat kan du være trygg på at du blir mottatt av profesjonelle gynekologer som hjelper deg med nøye veiledning og behandling. Vi har både mannlige og kvinnelige gynekologer tilgjengelig.