Polycystisk ovariesyndrom (PCOS)

Ca. 1 av 6 kvinner i Norge har PCOS. Tilstanden skaper ubalanse i hormonnivået, og kan gi belastende symptomer og plager. Våre gynekologer er eksperter innen kvinnehelse og tilbyr utredning, diagnostisering og behandling av PCOS.

PCOS - Polycystisk Ovariesyndom

Polycystisk ovariesyndrom (PCOS) er et vanlig hormonproblem for kvinner i fertil alder. Tilstanden gir ubalanse i hormonnivået og kan gi en rekke belastende plager. PCOS rammer ca. 15% av kvinner i fertil alder, og debuterer ofte sent i tenårene.

Kvinner med PCOS har ofte:

 • Høye nivåer av androgener (mannlig kjønnshormoner)
 • Cyster på eggstokene
 • Ingen eggløsning
 • Uteblitt/uregelmessig mens
 • Kviser/akne
 • Uønsket og kraftig hårvekst
 • Vansker med å gå ned i vekt
 • Vektøkning selv om de er aktive
 • Insulinresistens
 • Større risiko for hjerte- og karsykdommer
 • Høyere blodtrykk enn andre – krever oppfølging
 • Depresjon og angst er 3-4 ganger mer vanlig enn hos andre

Insluinresistens og PCOS

Insulinresistens kan føre til økt risiko for å utvikle diabetes, og krever behandling. Å utvikle diabetes er uheldig, da man man lettere vil legge på seg og slite med å gå ned i vekt. Vektøkning forsterker igjen de fleste symptomer på PCOS, og overvekt øker også risikoen for diabetes og hjerte- og karsykdommer.

PCOS-symptomer

PCOS kan gi en rekke symptomer og ha en betydelig innvirkning på livskvalitet. Ikke alle PCOS-symptomer er sett hos hver kvinne med PCOS. Noen kan ha milde symptomer, mens andre kan ha alvorlige symptomer. Følgende symptomer er assosiert med PCOS, delt inn etter vanlige og noe mindre vanlige symptomer: 

Vanlige PCOS-symptomer:

 • Uregelmessig eller fraværende menstruasjon
 • Manglende eggløsning
 • Uønsket hårvekst på kroppen og/eller i ansiktet
 • Fet hud, kviser eller akne
 • Tretthet eller fatigue / utslitthet
 • Uforklarlig vektøkning
 • Cravings/søtsug
 • Cyster på eggstokkene (avdekkes ved ultralyd)

Mindre vanlige PCOS-symptomer:

 • Humøsvingninger, angst eller depresjon
 • Flekker uten hår eller veldig tynt hår
 • Infertilitet
 • Dårlig selvbilde
 • Spiseforstyrrelser
 • Konsentrasjonsproblemer (brain-fog)
 • Hudmerker på hals eller i armhuler
 • Redusert sexlyst
 • Mørk eller tykk hud under bryst, i armhule eller på nakke (acanthosis nigricans)
 • Bekkensmerter
 • Søvnproblemer
 • Abort / spontanabout

Det er verdt å merke seg at selv om noen symptomer er mindre vanlige enn andre, kan de likevel være alvorlige og ha en betydelig innvirkning på livskvaliteten. 

Dersom du tror at du kan ha PCOS eller opplever noen av symptomene som er nevnt ovenfor, ta kontakt. En tidlig diagnose kan hjelpe med å håndtere symptomene og redusere risikoen for alvorlige helseproblemer på lang sikt.

Økt hormonproduksjonen og ubalanse

"Polycystisk ovariesyndrom" er sammensatt av gresk og latinske begrep, og beskriver små væskefylte hulrom, altså cyster på eggstokkene, slik at eggløsningen uteblir.

PCOS fører i tillegg til økt produksjon av mannlige kjønnshormoner, androgener, som kan påvirke kvinners fertilitet.

Hormoner ved PCOS

Hormonene som blir mest påvirket ved PCOS er:

 • Østrogen
 • Progesteron
 • Androgener

Disse hormonene påvirker en rekke viktige prosesser i kroppen, bl.a. menstruasjon, hårvekst og eggløsning. Den økte hormonproduksjonen skaper ubalanse i den naturlige syklusen. Ubalansen gjør både menstruasjon og eggløsning uregelmessig, som kan gjøre det vanskelig å anslå når man kan bli gravid.

Få hjelp med PCOS

PCOS fører med seg mange utfordrende symptomer, men heldigvis finnes det god behandling å få. Hos oss møter du gynekologer som er spesialister innen kvinnehelse som både utreder og behandler PCOS.

Med riktig behandling kan man både bli gravid og redusere symptomer. Hvilken behandling som iverksettes avhenger av en rekke faktorer knytt til alder, symptomer og din generelle helse.

Generelt sett vil:

 • Vektøkning øker de fleste symptomer på PCOS
 • Vektnedgang reduserer de fleste symptomer på PCOS

Derfor starter som oftest behandling av PCOS med vektnedgang, samt stabilisering av blodsukker og hormoner. P-piller kan stabilisere menstruasjonen og behandle akne ved å redusere mannlige kjønnshormoner. Behandling kan også være avhengig av om du ønsker å bli gravid, og da vil den se noe annerledes ut. 

Utredning av PCOS

Mistenker du at du har PCOS eller er plaget av vanlige symptomer på PCOS, bør du ta kontakt med en gynekolog. Våre dyktige gynekologer har lang erfaring innen utredning og behandling av PCOS.

Under en konsultasjon vil vi gå gjennom din sykehistorie, symptomer og gjennomføre en klinisk undersøkelse. Vi inkluderer ofte blodprøver for å sjekke hormonnivået, samt for å utelukke andre årsaker til dine plager. En innvendig ultralydundersøkelse inngår gratis i timen for å undersøke eggstokkene og se etter utvikling av cyster.

PCOS Diagnosekriterer

Selv om PCOS er en av de vanligste kvinnesykdommene, kan det være vanskelig å diagnostisere tilstanden. Symptomene minner fort vekk om andre tilstander, og variere sterkt fra person til person. 

PCOS er en komplisert tilstand som krever en grundig tilnærming. Volvats ekspert innen PCOS, Jan Mellembakken, forklarer tilstanden slik:

«PCOS kan føles som man har flere sykdommer samtidig da det kan påvirke både hormonene dine, metabolismen din, hjerte- og karsykdom og angst og depresjon.»

Kvinner med PCOS har ofte høyere blodtrykk enn andre kvinner, og har dermed større risiko for å utvikle hjerte- og karsykdommer. Mange er også insulinresistente som gjør at de lettere legger på seg og kan risikere å utvikle diabetes type 2. Overvekt i seg selv forverrer symptomene på PCOS og øker risikoen for flere livsstilssykdommer.

Hvis du mistenker at du har PCOS, kan vi gi deg grundig vurdering og hjelp. Våre gynekologer har lang erfaring med komplekse kvinnesykdommer, og samarbeider tverrfaglig med andre leger på tvers av avdelinger.

Kriterier for å stille diagnosen PCOS

Ifølge Rotterdam-kriteriene fra 2003, må minst to av følgende tre diagnosekriterier, eller symptomer, være til stede for å stille diagnosen PCOS:

 • Oligo- eller anovulasjon; uregelmessig menstruasjon

Oligo- eller anovulasjon refererer til menstruasjonssykluser som forekommer sjeldnere enn ti ganger i året eller helt uteblir. Uregelmessig mens som enten helt uteblir i lengre perioder eller varer for lenge, er et vanlig tegn på PCOS. Det kan hende du kun får menstruasjon et par ganger i året, eller at du opplever ekstremt mye blødning osv. Dette kan være en indikator på hormonelle ubalanser som ofte forekommer ved PCOS.

 • Kliniske symptomer på hyperandrogenisme; for høyt testosteronnivå

Kliniske symptomer på hyperandrogenisme inkluderer hirsutisme og vil ofte presentere seg i form av uønsket hårvekst i ansiktet og kroppen, eller i sjeldnere tilfeller, akne eller hårtap/håravfall. Disse symptomene oppstår på grunn av økt produksjon av mannlige hormoner, som testosteron og androstenedion.

 • Polycystiske eggstokker; cyster på eggstokkene

Polycystiske eggstokker viser seg som små, væskefylte cyster på eggstokkene. For å få en PCOS-diagnose, må minst en eggstokk ha et polycystisk utseende. Dette defineres som tolv eller flere follikler med en gjennomsnittlig størrelse på mellom to til ni millimeter, og/eller et ovarievolum på over ti kubikkcentimeter. Cyster på eggstokkene kan føre til forstørret eggstokker som igjen gjør det vanskelig for dem å fungere som normalt og produsere egg.

Imidlertid har det vært kritikk mot disse kriteriene, da polycystiske eggstokker også kan være tilstede hos kvinner uten PCOS. Derfor anses kliniske symptomer på hyperandrogenisme (høyt testosteronnivå) som en mer pålitelig indikator på PCOS-diagnosen i dag.

PCOS-behandling

Det finnes ikke en kur for PCOS, men vi kan tilby gode behandlinger som reduserer plager og forbedrer livskvaliteten.

Behandlingen av PCOS varierer avhengig av symptomene, og kan innebære en kombinasjon av livsstilsendringer og medikamentell behandling. Her er noen av de vanligste behandlingstiltakene for PCOS:

 • Livsstilsendringer: Dette er de viktigste tiltakene for symptomlindring. Et sunt og balansert kosthold med fokus på rene næringskilder og balansert blodsukker kan motvirke uønsket vektøkning. Daglig fysisk aktivitet, søvnrutiner og stressmestring kan også være avgjørende for å redusere symptomer.

 • P-piller: Kan benyttes for å lindre plagsomme symptomer som blødningsforstyrrelser, uønsket hårvekst og akne.

 • Diabetesmedisin for å senke høye blodsukkernivå: Bidrar til å redusere insulinresistens og holde blodsukkeret stabilt.

 • Laserbehandling: Benyttes ved uønsket hårvekst.

 • Medikamentell behandling ved uønsket hårvekst.

 • Blødningsfremkallende behandling: Ved langvarig uteblitt menstruasjon kan det være hensiktsmessig med blødningsfremkallende medikamenter for å forbygge endometriehyperplasi.

 • Eggløsningsstimulerende medisiner: De fleste som ønsker å bli gravide, men sjelden eller aldri har eggløsning, kan prøve medikamentell behandling som første steg før mer avansert fertilitetsbehandling.

 • IVF (prøverørsbehandling): Der eggløsningsstimulerende medisiner ikke har resultert i graviditet, vil flere lykkes med IVF-behandling.

 • Kosttilskudd: Enkelte kosttilskudd kan være hensiktsmessige, som for eksempel D-vitamin, folat, magnesium, sink og inositol. Kosttilskudd bør kun tas i samråd med lege.

Tidlig diagnostisering kombinert med vektnedgang og en individuelt tilpasset behandlingsplan, kan redusere symptomer og sjansen for komplikasjoner.

Et variert kosthold og sunn livsstil er derfor en viktig del av behandlingen, for å opprettholde/oppnå normalt vekt og god livskvalitet. Vektreduksjon vil for mange kvinner med PCOS være nok til å redusere plagene betraktelig.

Overvektige vil ved vektnedgang lettere får tilbake regelmessig menstruasjon, og dermed eggløsninger. Dermed blir det enklere å bli gravid – selv litt vektnedgang kan hjelpe. Vektnedgang vil derimot ikke hjelpe mot andre plager forbundet med PCOS, som akne eller uønsket hårvekst.

Forbedring av hormonbalansen vil lindre PCOS-symptomene

Behandling av PCOS er en kompleks og langsiktig prosess som vil kreve en helhetlig tilnærming og samarbeid mellom ulike spesialister. Målet er å bedre hormonbalansen som kan bidra til å lindre symptomene ved PCOS.

Livsstilsendringer, hormonelle behandlinger, vektreduksjon, tverrfaglig samarbeid og psykologisk støtte kan alle bidra til å lindre symptomer og forbedre livskvaliteten for kvinner med PCOS.

PCOS-behandling ved ønsket graviditet

Ved ønske om graviditet anbefales medisiner som fremmer eggløsning, og gjør deg mer fruktbar. Ofte er disse medikamentene i form av piller eller hormonsprøyter. Pillebehandling med diabetesmedisin kan øke sjansen for å oppnå graviditet gjennom å stabilisere blodsukkeret, menstruasjonen og til dels vekt.

Ved bruk av diabetesmedisin vil man først oppleve mulighet for å bli gravid etter 6 til 9 måneder.

Vi anbefaler også å legge til rette kosthold og øke aktivitetsnivået. Et sunt kosthold og mer fysisk aktivitet kan gi redusert vekt og færre PCOS symptomer. Det kan også medvirke til å hjelpe kroppen til å bruke insulin mer effektivt, senke blodsukkernivået og øke sjansene for eggløsning.

PCOS-behandling hvis du ikke vil bli gravid

P-piller kan være en god løsning dersom du ikke ønsker å bli gravid akkurat nå. Legemiddelet fungerer både som prevensjon, normaliserende for menstruasjon og kan ha god effekt på uønsket hårvekst.

P-piller for å redusere hårvekst

Full effekt av p-piller mot hårvekst vil ta minst 8 måneder, ofte lenger. For noen kvinner er ikke p-piller nok til å redusere hårvekst, mens andre ønsker ikke medikamentell behandling med hormoner. Da finnes det alternative behandlingsmetoder for uønsket hårvekst.

Du kan blant annet bruke voksbehandling, barbering og/eller kremer for hårfjerning. Ønsker du et mer permanent resultat kan du benytte deg av permanent hårfjerning med laser.

Det er mer tidkrevende og kostbar behandling som kan ta tid før du oppnår ønsket resultat. Likevel kan man oppnå gode resultater så lenge man er forberedt på å være litt tålmodig og villig til å investere tid og penger.

Årsaker til PCOS - miljø, arv og livsstil

Årsaken til PCOS er ukjent, men det ser ut til at både miljø, arv og livsstil kan spille en rolle i utviklingen av tilstanden. Det er for eksempel ikke uvanlig at man får PCOS selv, dersom mor også har tilstanden. 

Arv

Det kan tyde på at PCOS er arvelig – man har påvist ca. 14 gener som disponerer for PCOS. Samtidig kan mødre som er hyperandrogene i svangerskapet, har et høyt nivå av testosteron, bidra til at barnet senere utvikler PCOS.

Miljø og livsstil

I tillegg bidrar vekt og kosthold. For hver BMI enhet en kvinne øker i vekt, øker risikoen for å utvikle PCOS samtidig.  Mer fettvev på kroppen øker indirekte produksjonen av mannlige kjønnshormoner, og tilstanden er derfor ofte knyttet til overvekt. Kvinner med PCOS er også ofte disponert for å utvikle diabetes type 2, fordi PCOS kan medføre unormalt høye nivåer av insulin noe som også øker produksjonen av mannlige kjønnshormoner. Fedme kan også øke insulinnivået i kroppen og forverre PCOS-symptomer.

Øker PCOS blant kvinner?

Det er usikkert om det er en økende trend av PCOS i dag sammenlignet med før. Det kan skyldes at flere øker i vekt og at utredningen av PCOS blir bedre. Høyere vekt gir høyere risiko for å få PCOS. Man kan «spise det på seg» – folk spiser mer enn før, da kan man si at når vekten i samfunnet øker, får flere PCOS.  

Prognose ved PCOS

Det finnes dessverre ikke en kur for PCOS.

PCOS er en kronisk tilstand og er derfor noe man må leve med. Med riktig behandling og en sunn livsstil kan man likevel ha et tilnærmet normalt liv uten store plager.

PCOS rammer kvinner forskjellig, men mange opplever problemer med fruktbarhet og ufrivillig barnløshet. Det er likevel mulig å bli gravid med PCOS, og mange kvinner lykkes i å bli gravide, enten med eller uten behandling.

Tilstanden bedrer seg imidlertid ofte med alderen fordi kvinner får normalt antall egg, testosteronnivået synker, og symptomene forbedres. 

PCOS kan «forsvinne» ved overgangsalderen

Alle kvinner taper omtrent 1000 egg i måneden, uansett om man er gravid, går på p-piller o.l. Ved puberteten har en kvinne ca. 300 000 egg og når man mister 1000 egg i måneden, er det som regel ikke noen igjen gjennomsnittlig rundt 52 års alder. Da går man inn i overgangsalderen

Siden kvinner med PCOS har flere egg går de gjennomsnittlig i overgangsalder ved 54 år, noen mye senere. Når kvinner med PCOS har mistet mange nok egg, ved ca. 35-40 års alder, har eggstokkene «normalisert seg». Man kan si at PCOS «brenner litt ut» rundt denne perioden. Da begynner kvinnene å få regelmessig menstruasjon og kan få barn uten hjelp til eggløsning. 

Flere blir gravid etter PCOS-behandling

Flere oppnår graviditet etter behandling med piller eller hormonsprøyter som stimulerer til eggløsning. I de tilfellene fertilitetsbehandling ikke har en effekt, kan prøverørsbehandling være et alternativ.

PCOS, mat og diett

Kvinner med PCOS har større sjanse for å utvikle diabetes type 2. Kontrollert inntak av sukkerinnholdig mat og vedlikehold av vekt vil derfor være viktige faktorer for en god prognose. Det er ikke påvist en spesifikk diett som egner seg bedre for kvinner med PCOS, og derfor vil det viktigste rådet være å spise sunt og variert med et kosthold bestående av mye fiber, frukt og grønnsaker. 

Ønsker du kostholdsråd eller hjelp med kostholdsplan ved PCOS kan du få hjelp hos våre erfarne ernæringsfysiologer. Vi lager en tilpasset kostplan for deg, og jobber for å sikre at dine endringer på best mulig vis kan flettes inn i nåværende rutiner og gjøremål. Bestill time hos ernæringsfysiolog her.

Hva koster en konsultasjon?

Time hos
oss

Hvorfor velge gynekolog hos Volvat?

Ekspert på kvinnehelse

Våre gynekologer har lang erfaring og spesialisering innen kvinnehelse og hjelper deg med alt fra kjønssykdommer til graviditet og overgangsalder. Du kan være sikker på at vi tar deg og dine plager på alvor.

Enestående kompetanse

På en gynekologisk kontroll tilbyr vi undersøkelse av underliv, celleprøve/HPV-prøve, innvendig ultralyd, testing av kjønnssykdommer og mulighet for å sette inn hormonspiral.

Bli sett, hørt og forstått

Hos Volvat kan du være trygg på at du blir mottatt av profesjonelle gynekologer som hjelper deg med nøye veiledning og behandling. Vi har både mannlige og kvinnelige gynekologer tilgjengelig.