Helvetesild (herpes zoster)

Helvetesild er en virussykdom som gir utslett, og kan oppleves svært smertefullt. Vi kan hjelpe deg med en lindrende behandling og tilbyr vaksiner som kan forebygge tilstanden.

Hva er helvetesild?

Helvetesild, også kalt herpes zoster, er en virusinfeksjon som gir et smertefullt utslett. Utslettet er avgrenset til et mindre område på kroppen, ofte i brystkasseregionen, men kan forekomme på hals, ansikt, armer og ben.

Mellom 10-30 % av befolkningen får helvetesild i løpet av livet. Risikoen for å utvikle tilstanden øker med alderen.

Årsak til helvetesild

Helvetesild kommer av det samme viruset som forårsaker vannkopper, varicella-zoster virus. Etter en førstegangsinfeksjon med vannkopper vil viruset ligge latent i nerveknuter langs ryggraden. Viruset kan «reaktiveres» igjen ved utløsende årsaker som svekket immunforsvar eller alder.

Det er som regel bare begrenset områder på kroppen som rammes, fordi det kun er nervene som er infisert med viruset som kan sende ut nye virus langs nervetrådene sine.

Symptomer på helvetesild

Vanlige symptomer på helvetesild er:

Halvsidig utslett

Rødt utslett bestående av små væskefylte blemmer. Blemmene oppstår vanligvis på et avgrenset hudområde nær en nerve.

Brennende smerte og/eller kløe

Prikkende eller sviende smerte kan forekomme og variere i styrke. Smerten kan forverres ved berøring.

Tretthet, hodepine og lysfølsomhet

Helvetesild kan gi en generell sykdomsfølelse.

Hvem får helvetesild?

Helvetesild forekommer sjeldnere hos yngre mennesker og er hyppigst hos personer over 60 år. Helvetesild kan ramme alle som allerede har hatt vannkopper. Tilstanden kan oppstå flere ganger i løpet av livet.

Personer som gjennomgår annen sykdom og har nedsatt immunforsvar har større risiko for å utvikle helvetesild.

Sykdomsforløp

Sykdomsforløpet starter med lette symptomer som hodepine eller generell sykdomsfølelse. Prikking, svie eller kløe vil deretter oppstå i et avgrenset hudområde, gjerne på ene halvdelen av kroppen.

I løpet av 3-6 dager vil det utvikle seg betente blemmer som til slutt vil sprekke og danne skorper. Brennende smerter forekommer særlig 1 uke ut i forløpet og kan vare i flere uker.

Er helvetesild smittsomt?

Blemmene i utslettet inneholder vannkoppevirus. Ved nærkontakt kan du derfor bli smittet av vannkopper dersom du ikke har gjennomgått virusinfeksjonen tidligere. Man er særlig smittsom 1-2 dager før utbrudd og helt til utslettet tørker inn.

Diagnostisering av helvetesild

Under en utredning vil våre hudleger undersøke utslettet og gå gjennom symptomer og sykdomsforløp. I de fleste tilfeller er diagnosen enkel å stille, da utslettet er lett gjenkjennelig. Ved tvil kan vi ta en penselprøve fra blemmene og sende inn for analyse.

Behandling av helvetesild

Ved mistanke om helvetesild er det viktig å oppsøke legehjelp raskt, spesielt om øyet blir rammet. Målet med behandlingen er å dempe og forebygge symptomer. Behandlingen vil som regel bestå av å holde utslettene rene og tørre for å unngå infeksjoner, i kombinasjon med smertestillende for å redusere eventuelle smerter.

Avkjøling med ispose eller kaldt vann kan virke lindrende for mange. Det finnes reseptfri lokalbedøvende salve som kan smøres på utslettet ved smerter.

Ved svært kraftige utbrudd eller utslett som angriper øyet, vil vi bruke antivirale legemidler (legemidler som fungerer mot virus) og sårsalver for å hindre at viruset sprer seg i kroppen.. Behandling med antivirale legemidler er mest effektiv om det igangsettes innen tre dager av sykdomsforløpet, og vil som regel brukes som en kur i 7 dager.

Hvis du opplever vedvarende, sterke smerter kan det være tegn på infeksjon og du bør oppsøke legehjelp raskt.

Forebyggende behandling - Vaksiner mot helvetesild

Vi tilbyr to vaksiner som kan beskytte mot helvetesild. Vaksinene vil redusere sjansen for utbrudd og et eventuelt sykdomsforløp vil kunne bli mildere. En vaksine vil kunne forhindre en forekomst av postherpetisk nevralgi som er nervesmerter etter helvetesild. Den ene vaksinen er en levende svekket vaksine (Zotavax) og den andre er en inaktivert vaksine (Shingrix).

Zostavax

Denne vaksinen inneholder høy konsentrasjon av virus fra samme stammer som brukes i en vannkoppevaksine (varicella). Den er godkjent for personer over 50 år, men skal ikke gis til personer med nedsatt immunforsvar. Vaksinen gis i én dose.

Shingrix

Den inaktiverte vaksinen, en vaksine som ikke inneholder levende virus, kan gis til eldre og personer med nedsatt immunforsvar. Den er særlig anbefalt til personer som skal gjennomgå stamcelletransplantasjon, har hematologisk kreft, svulster, er HIV positive eller gjennomgår en immunsupprimerende behandling.

Vaksinen krever 2 doser med 2 måneders intervaller.

Vi tilbyr også vaksine mot vannkopper (varicella). Vaksinen har ingen virkning på helvetesild, men anbefales for personer med grunnsykdommer som kan utvikle alvorlige forløp, gravide eller voksne som enda ikke har hatt vannkopper.

Les mer om vaksine mot vannkopper (Varicella)

Prognose

Utslettet forsvinner vanligvis etter to til fire uker. I noen tilfeller kan blemmene føre til arr og pigmentforandringer.

Hos personer over 60 år vil postherpetisk nevralgi (langvarig smerte) forekomme i 4 av 10 tilfeller.

Langvarige skader kan også forekomme fra helvetesild på øyet (zoster ophthalmicus) dersom behandling ikke iverksettes fortløpende.

Konsultasjon hos hudlege

2 430,-

Priseksempel fra Porsgrunn, tilleggskostnader kan påløpe

Time hos
oss

Hvorfor velge hudlege hos Volvat?

Riktig behandling for deg

Vårt brede medisinske utvalg av hudbehandlinger tillater oss å skreddersy behandling til hver enkelt pasient.

Anerkjente leger

Hos oss jobber noen av Norges mest anerkjente hudleger, med spisskompetanse innen estetiske og medisinske behandlinger, laserbehandlinger og hudkirurgi.

Alle hudproblemer

Våre erfarne hudleger utreder og behandler både kroniske og akutte hudsykdommer. Vi hjelper deg dersom du plages med alt fra akne og problemhud, til solskader og fjerning av føflekker.