Humørsvingninger i overgangsalderen

Humørsvingninger er et av de vanligste psykiske plagene i overgangsalderen og skyldes svingninger i hormonnivåene. Mange kvinner opplever vekslende følelser av tristhet, engstelse, frustrasjon, sinne og panikk, noe som kan være både plagsomt og overveldende. I dag finnes det heldigvis flere gode behandlinger som kan redusere eller fjerne humørsvingninger.

Hva er humørsvingninger?

Humørsvingninger er plutselige og ukontrollerte endringer i stemningsleie, uten at det foreligger en klar utløsende årsak. Noen kan oppleve at de ofte går fra gråt til latter, plutselig føler seg engstelig, sint eller nedstemt uten noen tilsynelatende grunn. Mange kvinner opplever humørsvingningene som at man mister kontroll over kroppen og evnen til å regulere følelser.

Omtrent to av tre kvinner opplever humørsvingninger i forbindelse med overgangsalder. Humørsvingninger er altså svært normalt i denne perioden av livet. Det kan imidlertid være stor forskjell på humørsvingningenes alvorlighetsgrad, hvorav noen har milde plager, mens andre kan slite med alvorlige symptomer som angst og depresjon.

Hvorfor får vi humørsvingninger i overgangsalderen?

Når man kommer i overgangsalder avtar østrogenproduksjonen i kroppen, noe som fører til at mange blir mer sårbare for svingninger i humør og andre viktige funksjoner. Østrogen har en nøkkelrolle i reguleringen av hjernens nevrotransmittere, serotonin og dopamin, som har en stor innvirkning på humør og velvære. Når østrogenproduksjonen avtar, kan dette føre til en reduksjon i nevrotransmitter-nivåene, noe som igjen kan lede til humørsvingninger.

Opplever man store livsendringer i overgangsalderen, som for eksempel at barna flytter hjemmefra, gjennomgår skilsmisse eller noen nære går bort, kan humørsvingningene forverres betraktelig.

Vanlige symptomer

Symptomene på humørsvingninger i overgangsalder kan variere fra person til person, men de vanligste er:

  • Irritabilitet
  • Sinne
  • Usikkerhet og lav selvtillit
  • Motivasjonsvansker
  • Tristhet
  • Urolig søvn og tretthet
  • Nedstemthet
  • Økt bekymring
  • Engstelse og angst

Det er viktig å merke seg at disse symptomene kan være tegn på andre fysiske eller psykiske helseproblemer, og du bør oppsøke legehjelp for å utelukke andre tilstander.

Humørsvingninger eller PMS?

Humørsvingninger i overgangsalder kan ligne symptomer på premenstruelt syndrom (PMS). Begge kan føre til svingende humør, irritabilitet, trøtthet og en rekke fysiske symptomer. Mens PMS typisk oppstår i løpet av kvinners menstruelle syklus, vil humørsvingninger i overgangsalder være en mer vedvarende opplevelse.

Flere kvinner i overgangsalder føler at de er i en konstant PMS-tilstand. Dette oppleves naturlig nok svært ubehagelig og utmattende. Derfor bør man oppsøke lege for å avklare om humørsvingningene skyldes overgangsalder eller PMS, og for å få en passende behandling.

Behandling humørsvingninger

Det finnes flere behandlinger som kan hjelpe mot humørsvingninger i overgangsalder. Hormonbehandling, som vil kunne erstatte et redusert østrogennivå, er en av de vanligste behandlingsformene. Legemidler, som antidepressiva, kan også hjelpe med å lindre humørsvingninger og andre symptomer.

I tillegg kan psykoterapi, stressreduserende teknikker og regelmessig mosjon være nyttig i behandlingen av overgangsrelaterte humørsvingninger.

Les mer om behandling av psykiske utfordringer i overgangsalder

Humørsvingninger er ikke permanent

Med riktig behandling opplever mange kvinner en forbedring av sin emosjonelle helse, med færre humørsvingninger. Hver kvinne opplever overgangsalderen ulikt, og mens noen er sterkt plaget av humørsvingninger og lignende symptomer, opplever andre få plager. Det er dette våre spesialister i kvinnehelse tar utgangspunkt i når de tilpasser behandlingen for enhver kvinne, og deres individuelle behov.

Selv om det er normalt å oppleve humørsvingninger i overgangsalder, går mange kvinner gjennom denne fasen uten store følelsesmessige utfordringer. For å redusere risikoen for alvorlige humørsvingninger, er det generelt viktig å føre en sunn livsstil, inkludert regelmessig mosjon, et balansert kosthold og tilstrekkelig søvn. Viktigst av alt er å være tålmodig med seg selv underveis, og oppsøke hjelp og støtte når man kjenner at ting blir vanskelig.

Få hjelp med humørsvingninger

Er du plaget av humørsvingninger anbefaler vi at du oppsøker legehjelp. Volvat har dyktige allmennleger, gynekologer og psykologer som står klar til å hjelpe deg med utfordringer i overgangsalderen.

Time hos
oss

Verdt å vite

Alle kvinner skal gjennom det

Overgangsalderen er noe alle kvinner skal gjennom, og er en helt naturlig del av livet. Våre gynekologer kan gi deg innsikt i hvilke muligheter du har og hva som skjer i kroppen. Jo mer du vet, jo bedre rustet er du til å håndtere de nye utfordringene som dukker opp.

Det finnes hjelp å få

Våre erfarne eksperter på kvinnehelse står klare til å hjelpe deg med dine utfordringer knyttet til overgangsalderen. Husk at du ikke må akseptere plagsomme symptomer som en del av din nye hverdag, og at du ikke skal ha det vondt.

pregnancy-vagina

Din kropp og ditt valg

Hver kvinne må kjenne på sine egne behov og velge den behandlingsformen som passer en selv best – vi ønsker å bidra med å informere om overgangsalderen og veilede deg gjennom denne fasen av livet så godt vi kan.