Psykiske plager i overgangsalderen

Overgangsalderen kan være en utfordrende periode i mange kvinners liv. Alle kvinner kommer i overgangsalderen, men den oppleves ulikt. Noen er sterkt preget av psykiske utfordringer som depresjon og angst, mens andre merker lite til disse symptomene. Heldigvis finnes det gode behandlingsmuligheter for kvinner som opplever både mindre og mer belastende plager.

Østrogen påvirker hjernen

I likhet med de fleste andre plagene i forbindelse med overgangsalderen, er det en reduksjon av østrogen i kroppen som fører til at man blir mer sårbar for humørsvingninger og andre psykiske utfordringer.

Østrogen bidrar blant annet til frigjørelsen av dopamin i hjernen. Dopamin er en nevrotransmitter som spiller en viktig rolle i å regulere humør, motivasjon og belønningsrespons. Det er også viktig for kognitiv funksjon, særlig hukommelse og læring. Når østrogennivået avtar i overgangsalderen, kan det føre til nedsatt dopaminproduksjon. Fordi dopaminproduksjonen endres, kan også de prosessene og funksjonene som dopaminet styrer bli påvirket.

Hvorfor får man psykiske plager?

Det kan være ulike årsaker til hvorfor man opplever psykiske plager i overgangsalderen. Ofte er plagene en kombinasjon av hormonelle endringer og visse livshendelser. Når man kommer i overgangsalder avtar østrogenproduksjonen, noe som medfører svingninger i humør og andre viktige funksjoner.

Disse hormonelle endringene kan føre til at enkelte føler seg mer stresset, engstelige og nedstemt. De samme følelsene kan forsterkes av store livshendelser, som for eksempel tap av ektefelle, barn som flytter hjemmefra eller det å bli pensjonist.

Fysiske og psykiske symptomer henger ofte sammen

Det er klar sammenheng mellom fysiske og psykiske utfordringer i overgangsalderen. Hormonendringene som skjer i kroppen kan føre til nedstemthet og lett depresjon. Det kan oppleves som en uforklarlig følelse av tomhet, utmattelse og nedstemthet hvor man føler en mangel på motivasjon og ikke har den samme energien til å gjennomføre aktiviteter som tidligere ga deg glede.

Dette kan gi deg en følelse av å miste kontroll over egen kropp, noe som kan forårsake uro og stress. Kvinner som opplever angst, vil ofte føle seg mer irritable, urolige og engstelige enn ellers og kan også oppleve fysiske symptomer som hjertebank, svetting og pustevansker. Noen kvinner kan plutselig føle på en frykt for opplevelser som tidligere føltes helt ufarlige, som å kjøre bil eller fly. Tap av kontroll kan lede til sosial isolasjon og dermed redusere livskvaliteten til de som rammes.

På samme måte kan symptomer som nattesvette og søvnproblemer påvirke energinivået, og forsterke følelse av utmattelse og nedstemthet. Det kan bli en ond sirkel med psykiske og fysiske symptomer som påvirker og forsterker hverandre. Det finnes heldigvis god hjelp å få og selv om du er i overgangsalderen, betyr det ikke at du må akseptere hemmende symptomer som en del av din nye hverdag.

Symptomer

 • Humørsvingninger
 • Irritabilitet
 • Depresjon
 • Angst
 • Søvnproblemer
 • Konsentrasjonsproblemer

Tegn på humørsvingninger kan være:

 • Tristhetsfølelse
 • Engstelse
 • Frustrasjon og sinne
 • Panikkanfall
 • Tretthetsfølelse
 • Lav selvtillit
 • Ofte bekymret

Tegn på nedstemthet kan være:

 • Hjertebank og økt hjerterytme
 • Kvalme
 • Smerter i brystet
 • Hodepine
 • Overdreven svetting
 • Svakhet og redusert appetitt

Overgangsalderen er ikke noe som skjer over natten, men en gradvis prosess som innebærer flere ulike faser som ofte varer i flere år. Dette kan medføre stor variasjon i symptomer, gjerne fra dag til dag. For mange kan det kjennes ubehagelig, irriterende og uforutsigbart.

Det er likevel viktig å være tålmodig og ta vare på seg selv i denne fasen. Utforsk nye løsninger og rutiner, og oppsøk lege dersom du er plaget av symptomer. Det finnes behandling som kan hjelpe mot de aller fleste overgangsplager.

Behandling av psykiske plager

For noen vil samtaleterapi hjelpe mot psykiske utfordringer, mens for andre er det nødvendig med medisinsk behandling. Hvilken behandling som er aktuell vil variere og avhenge av en rekke individuelle faktorer. Dersom man opplever tyngre depressive symptomer og har vært plaget over lang tid, kan antidepressiva og kognitiv terapi hos psykolog være mer effektive behandlingsmetoder. Våre leger hjelper deg med å finne den behandlingen som passer deg best.

Psykoterapi

Kognitiv adferdsterapi

Kognitiv adferdsterapi, eller kognitiv terapi, er en form for samtalebehandling som retter seg mot problemløsning og innsikt i sammenhengen mellom tanker, følelser og handlinger. Behandlingen kan hjelpe kvinner i overgangsalder med å håndtere mentale plager som for eksempel angst og depresjon.

Interpersonlig terapi

Interpersonlig terapi er en behandlingsmetode som kan hjelpe deg å mestre mellommenneskelige vansker, gjennom forberedning av kommunikasjonsevner. Terapibehandlingen kan hjelpe deg med å forstå og håndtere relasjons- og kommunikasjonsutfordringer.

Gruppeterapi

Noen kan oppleve at tøffe livssituasjoner blir lettere å håndtere når man kan dele erfaringer og utfordringer med andre i samme situasjon. Det kan gi deg en følelse av samhold og redusere følelsen av at du er alene. Gruppeterapi gir deg muligheten til å vise og motta støtte fra kvinner i samme livsfase, og du får også muligheten til å lære mer om deg selv og egne reaksjonsmønstre.

Medikamentell behandling

Antidepressive medisiner

De som plages med depresjon trenger i noen tilfeller medikamentell behandling med antidepressive medisiner. Antidepressiva finnes i flere former og med ulik påvirkning. Derfor er det viktig å snakke med lege om hvilken type som best kan behandle dine symptomer. Ofte kan antidressiva og andre medikamentelle behandlinger ha bedre effekt i kombinasjon med psykoterapi.

Hormonbehandling

Hormonbehandling, eller hormonterapi, kan redusere og fjerne både fysiske, kognitive og mentale overgangsplager. Behandlingen innebærer tilskudd av østrogen, som er det hormonet kroppen slutter å produsere i overgangsalderen og som ofte forårsaker symptomer.

Les mer om hormonbehandling

Fysisk og psykisk trening

Yoga eller tai chi

Yoga og tai chi er former for fysisk trening som kan redusere stress og angst, samtidig som de også bidrar til økt fleksibilitet og styrke.

Mindfulness

Mindfulness er en meditasjonsform som noen ganger brukes til behandling mot depresjon. Den mentale treningsformen har som mål å øke tilstedeværelsen i eget liv og kan i mange tilfeller redusere stressfølelse og angst.

Psykiske utfordringer og skam

Det er viktig å være klar over at psykiske utfordringer i overgangsalderen er vanlige og ikke noe å skamme seg over. Åpenhet om den prosessen man gjennomgår, og evnen til å oppsøke hjelp ved behov er viktig for å opprettholde god livskvalitet. Det finnes mange ressurser tilgjengelig for å hjelpe deg gjennom denne tiden, som for eksempel kvinnegrupper, nettbaserte ressurser og helsepersonell som er spesialiserte på overgangsalderen.

Selvpleie er også viktig under overgangsalderen, både fysisk og mentalt. Dette kan inkludere å spise en balansert diett, få nok søvn, holde seg fysisk aktiv, prøve å redusere stress, og ha regelmessige avtaler med legen din.

Noen kvinner finner lindring i enkle hverdagslige tiltak, mens andre opplever vedvarende symptomer og kan trenge langsiktig behandling. Det er viktig å snakke med lege hvis du opplever alvorlige eller vedvarende symptomer, slik at du kan få riktig diagnose og behandling.

Time hos
oss

Verdt å vite

Alle kvinner skal gjennom det

Overgangsalderen er noe alle kvinner skal gjennom, og er en helt naturlig del av livet. Våre gynekologer kan gi deg innsikt i hvilke muligheter du har og hva som skjer i kroppen. Jo mer du vet, jo bedre rustet er du til å håndtere de nye utfordringene som dukker opp.

Det finnes hjelp å få

Våre erfarne eksperter på kvinnehelse står klare til å hjelpe deg med dine utfordringer knyttet til overgangsalderen. Husk at du ikke må akseptere plagsomme symptomer som en del av din nye hverdag, og at du ikke skal ha det vondt.

pregnancy-vagina

Din kropp og ditt valg

Hver kvinne må kjenne på sine egne behov og velge den behandlingsformen som passer en selv best – vi ønsker å bidra med å informere om overgangsalderen og veilede deg gjennom denne fasen av livet så godt vi kan.