Kognitive utfordringer i overgangsalderen

Kognitive utfordringer i overgangsalderen handler om problemer med hukommelse, konsentrasjon, oppmerksomhet og evnen til å lære nye ting. Ofte er plagene diffuse, men noen ganger kan de oppleves svært belastende og påvirke kvinnens evne til å utføre daglige aktiviteter.

Noen kvinner opplever det vi kaller for hjernetåke, eller kognitive problemer, i overgangsalderen. Mange føler at hjernen kan virke omtåket og at ting går litt saktere enn ellers med symptomer som hukommelsestap, konsentrasjonsvansker, forvirring og vansker med problemløsning. Hjernetåken kan være så intens at man glemmer hva man skulle si midt i en setning, glemmer sin egen adresse eller navn på nære og kjære.

Dette kan føles svært skremmende for den som opplever det i øyeblikket det skjer, og kan lett forveksles med tidlige tegn på demens og Alzheimers. Da kan det hjelpe å vite at dette er naturlige virkninger av den reduserte østrogenproduksjonen som skjer i overgangsalderen, og at det finnes gode behandlinger mot hjernetåke og andre kognitive utfordringer.

Du er altså ikke alene om å glemme ord, plutselig miste fokus eller oppleve at ny læring er vanskelig. Er man mye plaget av hjernetåke, vil det imidlertid være lurt å søke legehjelp for å utelukke andre tilstander som demens.

Kognitive plager oppstår hyppigst i den første perioden av overgangsalderen, perimenopausen. Det er imidlertid også mulig å oppleve symptomer senere i overgangsalderen.

Østrogen er viktig for kognitiv funksjon

Kognitive utfordringer i overgangsalderen oppstår som følge av hormonelle endringer i kroppen, særlig nedgangen av østrogen. Østrogen er sentralt hormon for kvinnens reproduktive evne, men har også en viktig rolle for kognitiv funksjon. Hormonet har særlig innvirkning på områder i hjernen som styrer hukommelse og læring, og når østrogenproduksjonen avtar i kroppen, blir disse kognitive funksjonene påvirket.

Noen kvinner i overgangsalder har også problemer med søvnkvaliteten, gjerne som følge av hetetokter og nattesvette. Lite søvn og dårlig søvnkvalitet kan over tid lede til kognitive problemer som forvirring og nedsatt evne til å tilpasse seg ulike situasjoner. Søvnproblemer kan også gjøre det vanskeligere å lære nye ting og huske ting man har lært tidligere.

Symptomer på hjernetåke og kognitive plager

Kognitive utfordringer rammer ikke alle kvinner, og symptomer kan være veldig individuelle. Alvorlighetsgraden varierer fra milde til svært alvorlige plager.

 • Glemsomhet
 • Hukommelsestap
 • Forvirring
 • Lærevansker
 • Konsentrasjonsvansker
 • Vansker med å tilpasse seg situasjoner
 • Vansker med å organisere informasjon
 • Vansker med å finne riktige ord når man snakker

Det er hjelp å få

Ved mistanke om kognitive plager anbefaler vi at du oppsøker lege, for å utelukke andre tilstander og finne riktig behandlingsform.

Man kan bli utredet for kognitive problemer hos fastlegen sin eller hos psykolog. Gynekologer kan også stadfeste at det er snakk om kognitive utfordringer i sammenheng med overgangsalderen, ved å se på sammenhengen med andre vanlige symptomer på overgangsalderen. Våre gynekologer kan gi deg innsikt i hvilke muligheter du har og hvilke behandlingsformer som finnes.

Våre spesialister er eksperter på kvinnehelse og har lang erfaring med å behandle kvinner med overgangsplager. Vi samarbeider tett med spesialister på tvers av avdelinger, og gjennom et tverrfaglig samarbeid kan vi gi deg den hjelpen du trenger i denne fasen av livet.

Ved kognitiv utredning vil legen gå gjennom symptomer og kartlegge sykdomshistorie, for å kunne avdekke eventuelle kognitive funksjonstap. Det kan være nødvendig med en nevropsykologisk undersøkelse dersom legen ikke finner årsaken til funksjonsvanskene under konsultasjonen. Her gjennomfører man en rekke kognitive tester som kan fortelle hvordan hjernen løser daglige utfordringer. Behandlingsplanen tilpasses etter hvilke kognitive avvik testene viser.

Behandling av kognitive utfordringer

Det finnes gode behandlingsmuligheter mot kognitive utfordringer i overgangsalder, og behandlende lege vil finne hvilken behandlingsform og fremgangsmåte som best kan løse dine utfordringer gjennom grundig utredning.

Kognitiv adferdsterapi kan hjelpe kvinner med kognitive utfordringer i overgangsalder. Terapibehandlingen utføres av en psykolog og innebærer å lære og håndtere og kompensere for kognitive svakheter, og samtidig øke ferdigheter som har med kognitiv fleksibilitet og problemløsning å gjøre.

Kontinuerlig hjernetrim kan også bidra til å forbedre kognitive evner og redusere kognitive utfordringer i overgangsalderen. Slik trening innebærer for eksempel å løse kryssord, lese bøker, lære nytt språk eller gjøre hjernetrimspill.

Ved mer alvorlige symptomer, kan det være aktuelt med medisinsk behandling.

Hormonterapi, eller østrogenbehandling, er en systemisk behandling som reduserer eller eliminerer overgangsplager. Hormonbehandlingen består av hormonene østrogen og progesteron, og en kombinasjon av disse kan hjelpe med å forbedre hukommelse og konsentrasjon hos kvinner i overgangsalder. Hormonterapi vil også redusere hetetokter og nattesvette, noe som etter en stund gir bedre søvnkvalitet. Når kvaliteten på søvnen blir bedre, vil de kognitive funksjonene også fungere bedre.

Les mer om hormonbehandling i overgangsalderen

Det er likevel viktig å huske at det kan være andre faktorer som kan påvirke kognitive evner i overgangsalder, og at det ikke finnes én behandling som fungerer for alle.

Hva kan du gjøre selv?

 1. Husk å trene regelmessig
 2. Sunt og variert kosthold
 3. Lær deg nye ferdigheter som kan utfordre dine kognitive evner – lær deg å spille ett nytt instrument, nytt språk, løs kryssord, les bøker
 4. Få nok kvalitetssøvn
 5. Reduser stress – prøv mindfulness eller yoga
 6. Slutt å røyke og reduser alkoholinntak

Kognitive plager kan påvirke kvinner svært ulikt i overgangsalderen, men man kan komme lang vei gjennom regelmessig trening og et sunt kosthold kombinert med tilpasset behandling, som kan bidra til å forbedre hjernens funksjon og redusere plager.

Vanligvis er kognitive symptomer hos kvinner i overgangsalder milde, og de kan reduseres betydelig ved tett oppfølging og behandling. Etter en stund med riktig behandling vil de fleste få forbedrede kognitive evner.

Time hos
oss

Verdt å vite

Alle kvinner skal gjennom det

Overgangsalderen er noe alle kvinner skal gjennom, og er en helt naturlig del av livet. Våre gynekologer kan gi deg innsikt i hvilke muligheter du har og hva som skjer i kroppen. Jo mer du vet, jo bedre rustet er du til å håndtere de nye utfordringene som dukker opp.

Det finnes hjelp å få

Våre erfarne eksperter på kvinnehelse står klare til å hjelpe deg med dine utfordringer knyttet til overgangsalderen. Husk at du ikke må akseptere plagsomme symptomer som en del av din nye hverdag, og at du ikke skal ha det vondt.

pregnancy-vagina

Din kropp og ditt valg

Hver kvinne må kjenne på sine egne behov og velge den behandlingsformen som passer en selv best – vi ønsker å bidra med å informere om overgangsalderen og veilede deg gjennom denne fasen av livet så godt vi kan.