Neseoperasjon (neseplastikk)

960x470-kosmetisk-ansikt-forklaring.jpg

Forandring av nesen kan gi en stor endring av en persons ansikt. Samtidig må det tas nøye hensyn til at nesens pustefunksjon ikke forandres. Kirurgen må ha lang erfaring og være teknisk dyktig.

Neseoperasjon er et av de mest krevende inngrep innen plastisk kirurgi.

Målet med en neseoperasjon er å gjøre nesen slik at den ikke er påfallende, ser naturlig ut i forhold til resten av ansiktet, og ikke bærer preg av å være operert. Resultatet vil alltid være avhengig av det naturlige utgangspunktet som finnes, og eventuelt de begrensninger dette gir.

Ulike typer neseoperasjoner

Hver eneste nese er forskjellig og krever individuell behandling. Nesens form og funksjon henger nøye sammen. En nese som er deformert utvendig har som regel også nedsatt funksjon. Overgangen mellom kosmetisk og funksjonell kirurgi er, når det gjelder neseoperasjoner, flytende og griper ofte over i hverandre.