Meningokokk-vaksine mot smittsom hjernehinne-betennelse

Meningokokk-vaksine

Vaksine mot smittsom hjernehinnebetennelse

Hva er smittsom hjernehinnebetennelse?

Meningokokker er bakterier som spres ved direkte kontakt gjennom dråpesmitte fra nese og hals.

Disse bakteriene kan i noen tilfeller forårsake smittsom hjernehinnebetennelse (meningitt), en akutt og alvorlig infeksjonssykdom som også kan føre til blodforgiftning (meningokokksepsis).

Sykdommen utvikler seg raskt, og rundt 10% av de som får sykdommen dør.

Hvem bør ta vaksinen?

Ungdom i alderen 16–19 år spesielt utsatt

Disse har noe høyere risiko for smitte sammenliknet med resten av befolkningen.

En kombinasjon av tett samvær med andre ungdommer over flere dager, festing, høyt alkoholinntak, deling av flasker og sigaretter, aktiv eller passiv røyking og lite søvn kan øke risikoen for smitte, og for at sykdommen får et alvorlig forløp.

I Norge gjelder dette spesielt russefeiring, men kan også være aktuelt ved festivaler, idrettssamlinger, ungdomsleir og lignende.

Studenter ved universitet i USA, utvekslingsstudenter og pilgrimsreisende til Mekka (Hajj)

Mange universitet i USA krever vaksinering mot smittsom hjernehinnebetennelse.

Likeså er den påkrevd for pilgrimsreisende til Mekka (Hajj/Umrah).

Vaksinasjon av type B er for tiden lav i Norge, men er anbefalt til utvekslingsstudenter til Australia, New Zealand, Canada, Brasil, Storbritannia, Spania, Frankrike, Nederland, Belgia og Litauen.

Hvordan foregår vaksinasjonen?

Vaksinasjon mot meningokokk A, C, W og Y består av én dose. Vaksinasjon mot meningokokk B består av to doser med minst 1 eller 6 måneders mellomrom, avhengig av vaksinepreparat.

Beskyttelse etter ca 14 dager

Etter gjennomført vaksinasjon tar det omtrent to uker før vaksinen gir beskyttelse. Det anbefales at vaksinasjon utføres i god tid før russefeiring eller annen tilsvarende aktivitet begynner.

Beskyttelsen varer i ca. 5 år, og vaksinasjon i begynnelsen av videregående skole vil gi beskyttelse i russetiden og ved reiser senere i ungdomstiden.

Få hjelp med vaksinasjon

Våre vaksinasjonssykepleiere har kort ventetid og vil hjelpe deg eller din ungdom med riktig vaksinasjonsprogram.

Se priser og bestill time hos  vaksinasjonsklinikken

Kilde: fhi.no