Gastric bypass

Gastric bypass er en av de mest benyttede fedmeoperasjonene i Norge. En gastric bypass-operasjon utføres ved å koble ut en større del av magesekken og tynntarmen, slik at det kun blir igjen en liten magesekk (omtrent 30 ml).

Gastric bypass begrenser opptak og inntak av mat

Den lille delen av magesekken blir direkte koblet til tynntarmens mellomste del (jejunum). Du vil etter en slik operasjon raskt få metthetsfølelse ved at du kun klarer å spise små måltider, og på den måten reduseres vekten din.

Ettersom maten går forbi den første delen av tynntarmen (duodenum), absorberer kroppen færre næringsmidler og kalorier. Du må derfor ta B12 vitamin og andre vitaminer resten av livet. Du må også passe på å ha høyt nok inntak av kalk og jern, og at maten du spiser inneholder de rette næringsstoffene.

Trygghet ved gastric bypass-operasjon

Hos oss på Volvat vil du få god veiledning på hva dette innebærer både før, under og etter operasjonen. Vi tilbyr gratis rådgivning, slik at du kan finne ut om en slik operasjon kan være noe for deg. 

Hvem passer gastric bypass for?

Vi vet at det er en rekke forhold som disponerer for utvikling av fedme. Matinntak, måltidshyppighet, arv, muligheter til å drive fysisk aktivitet, hvordan kroppen responderer på fysisk aktivitet, stress, sykdom, skader, medikamenter og depresjon, for å nevne noen.

Medisinske krav

Det er visse medisinske retningslinjer man vanligvis må oppfylle for å kvalifiseres for en gastric bypass-operasjon. I tillegg så må man igjennom en omfattende screeningprosess for å være sikker på at du kvalifiseres til operasjonen.

Kriterer for å få utført gastric bypass er:

  • Du lider av svært alvorlig fedme
  • Du må ha forsøkt å gått ned i vekt vha. kostholdsendringer og trening uten å lykkes
  • Kroppsmasseindeksen (BMI) din er 40 eller høyere
  • Kroppsmasseindeksen (BMI) din er 35 eller mer, og du lider av alvorlige fedmerelaterte sykdommer. For eksempel hjerte- og karsykdom, type 2-diabetes, høyt blodtrykk, ufrivillig barnløshet, belastningslidelser eller alvorlig søvnrelaterte lidelser

BMI som indikasjon på overvekt

BMI er et av kriteriene som er med på å avgjøre om du kan slankeopereres. For å finne din BMI, kan du bruke vår BMI-kalkulator for å se om slankeoperasjon kan være noe for deg.

Dersom du har en BMI mellom 30 og 35, vil det gjøres en individuell vurdering om en operasjon er aktuelt. Våre eksperter kan under konsultasjonen svare på alle spørsmål du har om din overvekt og hvilken behandling som egner seg best for deg.

Gastric bypass konsultasjon

Først på konsultasjonen kan vi få et bilde av om du oppfyller alle medisinske krav og kriterier for gastric bypass. Her lærer du om hva gastric bypass er, og hva det innebærer, og du får mulighet til å stille spørsmål og snakke med oss om hvordan du kan forberede deg til din operasjon.

På Volvat tilbyr vi gratis og uforpliktende konsultasjon, slik at du kan få svar på om slankeoperasjon kan passe for deg.

Screening

Selv etter en konsultasjon kan vi ikke stadfeste om du kvalifiseres til operasjon. Alle må igjennom en screeningsprosess først. Screeningen er omfattende og innebærer bl.a. gjennomgang av vekttapsprosedyre, diskusjon rundt forventinger, lære om tiden før en operasjon og forberedelser til et inngrep og oppfølging etter operasjonen, samt en rekke tester.

Testene fungerer i praksis som et krav for å kunne ta en slik operasjon, og bidrar til å sikre trygghet i at operasjonen kan gå fint. 

Resultatet av screeningen, sammen med legenes vurdering, vil være avgjørende om gastric bypass passer for deg. 

For å kunne lykkes må du endre levevaner

Vær klar over at overvektskirurgi alene ikke er tilstrekkelig for å oppnå varig vekttap. Det aller viktigste er å endre levevaner, noe som blant annet innebærer endret kosthold og økt fysisk aktivitet. Vårt behandlingskonsept bygger derfor på en kombinasjon av kirurgisk behandling, endring i levevaner og langvarig oppfølging.

  • Pris for Gastric Bypass inklusiv 5 års oppfølging: Kr. 118 000,- 

Første konsultasjon hos oss er gratis. Prisen inkluderer 5 års oppfølging etter operasjon.

5 års oppfølging etter operasjon

Volvat Overvektsklinikk er landets eneste klinikk som tilbyr 5 års oppfølging etter slankeoperasjon, inkludert i prisen. Dette er din trygghet og sikkerthet. 

Inngrepet utføres ved våre sykehus i Bergen og i Trondheim. Selve bypass-operasjon varer i snitt fra 45-60 minutter. Rett etter operasjonen vil du bli fulgt opp tett av oss, helt til du er i stand til å reise hjem.

Når du har kommet hjem vil du bli oppringt fra sykehuset hyppig den første tiden, og du kan selv ta kontakt når du trenger det.

Det viktgiste for oss er at du lykkes etter din operasjon

Volvat Overvektskirurgi tilbyr et trygt og sikkert miljø, der du kan snakke fritt om vekttap og stille alle slags spørsmål du ønsker.

Det er mange utfordringer man kan støte på etter overvektskirurgi. Vi har derfor spesialisert oss på å diagnotisere, avdekke barrierer og hindre vanskeligheter, kanskje før du muligens selv oppdager dem, slik at du letter skal kunne lykkes med din operasjon. 

Etter operasjonen er det viktig å gå jevnlig til legekontroll med blodprøver. Disse går vi igjennom sammen, dersom du ønsker det. Vi vil også gi deg tilbud om gruppeoppfølging, der du kan møte andre i samme situasjon som deg.

Det er viktig at du sier ifra til pasientkoordinator dersom du selv føler behov for samtaler i årene etter operasjonen. Vi er her for deg gjennom hele prosessen og vil hjelpe deg å nå dine mål.

Her kan du lese mer om tiden før, under og etter en slankeoperasjon på Volvat Overvektskirurgi.