Gastric sleeve

Gastric sleeve (gastrisk sleeve) er en operasjonsmetode hvor 85% av magesekken fjernes, og den nye magesekken blir som et rør. Dette gir et mye mindre volum i magesekken og metthetsfølelse oppnås raskere.

Gastric sleeve operasjon

Det skjer ingen utkobling av tynntarmen og man unngår såkalt malabsorpsjon (dårligere næringsopptak) som er vanligere ved gastric bypass.

Tilskudd av vitaminer og mineraler anbefales til alle som har gjennomgått fedmekirurgi. Etter slike operasjoner spiser man gjerne mindre enn tidligere. I tillegg vil opptaket fra tarmen av vitaminer, mineraler og jern bli nedsatt. Det vil derfor være nødvendig å tilføre kroppen ekstra tilskudd av disse stoffene for å unngå mangel. Du vil få god informasjon om hvilke kosttilskudd du bør ta.

Vektreduksjonen oppnår du ved at du spiser små, hyppige måltider. Det blir viktig at den maten du spiser, inneholder de rette næringstoffene. Du vil få god veiledning på hva dette innebærer før, under og etter operasjonen.

For å se YouTube-video må du samtykke
til Google sin personverneklæring.

Hvem passer gastric sleeve for?

Vi vet at det er en rekke forhold som disponerer for utvikling av fedme. Matinntak, måltidshyppighet, arv, muligheter til å drive fysisk aktivitet, hvordan kroppen responderer på fysisk aktivitet, stress, sykdom, skader, medikamenter og depresjon, for å nevne noen.

BMI er et av kriteriene som avgjør om du kan slankeopereres. Bruk vår BMI-kalkulator for å se om slankeoperasjon kan være noe for deg.

Har du en BMI mellom 30 og 35, vil det gjøres en individuell vurdering om operasjon er aktuelt. Volvats eksperter kan under konsultasjonen svare på alle spørsmål du har om din overvekt og hvilken behandling som egner seg best for deg.

Det er viktig å være klar over at kirurgi alene ikke er tilstrekkelig til å oppnå et varig vekttap. Det viktigste er å endre levevaner, noe som blant annet innebærer endret kosthold og økt fysisk aktivitet. Vårt behandlingskonsept bygger derfor på en kombinasjon av kirurgisk behandling, endring i levevaner og langvarig oppfølging.

Gastric Sleeve pris

  • Pris for Gastric sleeve er kr. 98 000,-

  • Første konsultasjon hos oss er gratis

  • Prisen inkluderer 5 års gratis oppfølging etter operasjon

Gratis konsultasjon om gastric sleeve

Du kan kontakte oss gratis og helt uten forpliktelser ved å bestille konsultasjons-time på nett, dersom du ønsker å kontakte Volvat Bergen.

Er du i Trondheim kan du bestille en gratis vurderingstime med vår spesialsykepleier, eller ta kontakt på 468 51 004 for en uformell prat om slankeoperasjon. Vi svarer på alle spørsmål du har.

Før operasjonen

Før en gastric sleeve operasjon får du møte deler av vårt tverrfaglige team gjennom samtaler med kirurg, koordinator for overvekt eller ernæringsfysiolog. Disse samtalene er gratis og helt uforpliktende. Vi går nøye gjennom hva en slankeoperasjon innebærer, og gir deg både skriftlig og muntlig informasjon om de ulike metodene vi benytter oss av i dag.

En kirurg vil foreta en individuell vurdering og undersøkelse for å finne ut om du kan gjennomgå et slikt inngrep, og hjelpe deg med å ta en informert og veloverveid avgjørelse om hvilken operasjonsmetode som passer deg best.

Kirurgen vil informere deg om mulige bivirkninger på kort og lang sikt, hvordan den første tiden etter operasjonen vil være, og hva du kan forvente deg i årene fremover.

Vi er her for å hjelpe deg med å endre livsstil, både før og etter operasjonen. Dette innebærer støtte til å innføre et sunt og variert kosthold i hverdagen, samt råd og motivasjon for å opprettholde en aktiv livsstil dersom du har forutsetninger til det.

Volvat tilbyr alltid oppfølging i 5 år etter operasjonen, som er inkludert i prisen. Vi har både individuell og gruppebasert oppfølging. Du velger selv hva du ønsker å benytte deg av.

Bruk av medisiner før slankeoperasjon

Du avklarer med kirurgen hvordan du skal bruke dine faste medisiner før og etter operasjonen.

Alkohols, snus og røyk før slankeoperasjon

Alkohol, røyk og snus øker faren for komplikasjoner, og må unngås en tid før og etter operasjonen. Du får informasjon og råd i forbindelse med dette i god tid før operasjonen.

Kosthold og diett før gastric sleeve operasjon

Før operasjonen må du stå på en diett som består av 1000 kcal pr døgn. Dietten er i stedet for dine vanlige måltider. Hensikten er å krympe leveren og oppnå mest mulig vektreduksjon før operasjonen. Dette vil gjøre det lettere å gjennomføre inngrepet, og minsker risikoen for komplikasjoner. Du skal starte med dietten 1-3 uker før operasjonen og fortsette frem til operasjonsdagen. Antall uker avtales individuelt.

Under operasjonen

God erfaring med kikkhullskirurgi over mange år har gjort at vi kan utføre disse prosedyrene raskt og trygt. Operasjonen utføres av et team erfarne kirurger, operasjonssykepleiere og anestesilege. Det stikkes en nål inn i bukhulen, og deretter føres små rør gjennom bukveggen. Gjennom disse rørene føres instrumentene og operasjonen kan utføres.

Et av rørene har et kamera slik at kirurgene kan se inngrepet på en skjerm. Hvor lang tid en operasjon tar varierer fra pasient til pasient, men gjennomsnittlig operasjonstid er på ca. 45-60 minutter, enten det er en gastric sleeve eller en gastric bypass.

Etter operasjonen

Etter operasjonen følges du opp av fagteamet. Det første døgnet etter operasjonen blir du nøye observert på postoperativ avdeling. Du våkner raskt etter operasjonen, men vil være nokså trøtt i en periode pga. smertestillende medikamenter. Det er likevel viktig at du så tidlig som mulig etter operasjonen er oppe og står/går.

Liggetid varierer mellom de ulike sykehusene, men det er vanlig praksis at man reiser hjem 1 til 2 døgn etter operasjonen dersom man bor i nærheten av sykehuset. Detaljert informasjon om oppfølgingen får du av din klinikk.

Volvat veileder deg etter operasjonen med lette øvelser for å forebygge visse komplikasjoner og hjelpe deg raskere tilbake til et normalt liv. Du vil lære pusteøvelser og øvelser for å bedre blodsirkulasjonen.

Tiden etter en slankeoperasjon

I tiden etter operasjonen vil vekten vanligvis gå kraftig ned. For å lykkes med vektnedgang og vektstabilisering er det imidlertid viktig å legge om livsstilen og få gode rutiner på kosthold og regelmessig fysisk aktivitet. Det er viktig å kartlegge spisemønster, måltidsmønster og livsmønster generelt, for å kunne jobbe med og forberede seg på at mat ikke lenger er en mulighet for trøst.

Det kan være nødvendig å jobbe med årsakene og det som opprettholder det dårlige forholdet til mat. Det kan være spesielt tøft å oppleve nederlag i forhold til mat etter operasjonen, da dette kan kjennes ut som den siste muligheten for å få til en vektreduksjon. Det kan også komme perioder med nedstemthet etter en operasjon, man har vært sykemeldt en stund, og dermed vært mer isolert fra et vanlig liv.

Det er en stor prosess å bli operert, som kan føre til smerter og reaksjoner i etterkant. Hvis man kjenner på et press i forhold til å være fornøyd og glad etter operasjonen, får man fort skyldfølelse fordi man ikke klarer å glede seg mer og være fornøyd. Det er viktig at man ikke kommer i en posisjon i forhold til omverdenen at man må forsvare seg, f.eks. for at man ikke har gått ned mer i vekt.

Det er av stor betydning at vi har støttespillere rundt oss, blant annet hvordan partner og venner forholder seg til dette. Det kan også være vanskelig å forholde seg til andres forventninger og meninger om operasjonen. Det er avgjørende at den som er operert klarer å sette grenser for andres spørsmål og meninger. At vedkommende har tenkt igjennom på forhånd hvem de ønsker å dele dette med, og hva de kan svare på spørsmål som måtte komme fra venner og bekjente.

På lang sikt er overvektskirurgi eller metabolsk kirurgi den mest effektive behandlingen vi har mot sykelig overvekt og overvektsrelaterte sykdommer, som diabetes, hjerte-kar-sykdommer, høyt blodtrykk, søvnapné og for høyt fettinnhold i blodet. I tillegg har overvektskirurgi vist effekt mot utvikling av visse typer kreft og forlenging av liv sammenlignet med ikke-kirurgiske behandlingsmetoder.

Oppfølging etter slankeoperasjon

Vi er landets eneste klinikk som tilbyr 5 års oppfølging etter slankeoperasjon, inkludert i prisen. Du blir oppringt fra sykehuset hyppig den første tiden, og du kan ta kontakt selv ved behov. Du får også tilbud om gruppeoppfølging. Det er viktig at du sier fra til pasientkoordinator dersom du selv føler behov for samtaler i årene etter operasjonen.

Gratis konsultasjon om slankeoperasjon

Bestill en uforpliktende og gratis vurderingstime på nett, eller ring oss på 94000760 i Bergen eller 46851004 i Trondheim for en uformell prat om slankeoperasjon.

I samtalen med oss snakker vi bl.a. sammen om hva en slankeoperasjon innebærer. Vi vil også gi deg gratis rådgivning og hjelp ut i fra din situasjon og motivasjon. Vi svarer på alle spørsmål du har.

Legg igjen navn og nummer for å bli oppringt

Time hos
oss

Her for deg

For alle du er glad i

Vi er her for hver enkelt kunde og pasient – i de store øyeblikkene og i de vanskelige. Fysisk og digitalt. 

En halv million pasienter

Hvert år. Vi har kunnskapen, kapasiteten og bredden som skal til for å være nær i alle livets faser – fra det første steget til det siste.

Størst i Norge

Vi har behandlet pasienter i over 35 år, og er et av landets største private sykehus. Du kan være trygg på at vi er her når du trenger oss.