Hva er gastric sleeve?

Gastric sleeve (gastrisk sleeve) er en operasjonsmetode hvor 85% av magesekken fjernes, og den nye magesekken blir som et rør. Dette gir et mye mindre volum i magesekken og metthetsfølelse oppnås raskere.

Det skjer ingen utkobling av tynntarmen og man unngår såkalt malabsorpsjon (dårligere næringsopptak) som er vanligere ved gastric bypass. Du må få tilskudd av B12-vitamin resten av livet. Andre vitaminer, jern og kalk skal du ta tilskudd av i 6 måneder etter operasjon.

Vektreduksjonen oppnår du ved at du spiser små, hyppige måltider. Det blir viktig at den maten du spiser, inneholder de rette næringstoffene. Du vil få god veiledning på hva dette innebærer før, under og etter operasjonen.

Hvem passer gastric sleeve for?

Vi vet at det er en rekke forhold som disponerer for utvikling av fedme. Matinntak, måltidshyppighet, arv, muligheter til å drive fysisk aktivitet, hvordan kroppen responderer på fysisk aktivitet, stress, sykdom, skader, medikamenter og depresjon, for å nevne noen.

BMI er et av kriteriene som avgjør om du kan slankeopereres. Bruk vår BMI-kalkulator for å se om slankeoperasjon kan være noe for deg.

Har du en BMI mellom 30 og 35, vil det gjøres en individuell vurdering om operasjon er aktuelt. Volvats eksperter kan under konsultasjonen svare på alle spørsmål du har om din overvekt og hvilken behandling som egner seg best for deg.

Det er viktig å være klar over at kirurgi alene ikke er tilstrekkelig til å oppnå et varig vekttap. Det viktigste er å endre levevaner, noe som blant annet innebærer endret kosthold og økt fysisk aktivitet. Vårt behandlingskonsept bygger derfor på en kombinasjon av kirurgisk behandling, endring i levevaner og langvarig oppfølging.

  • Pris for Gastric sleeve: Kr. 98 000,-

Første konsultasjon er gratis. Prisen inkluderer 5 års oppfølging etter operasjon.

Før operasjonen

Den første samtalen har du med pasientkoordinator som er ekspert på forebygging og behandling av overvekt og fedme. Dette er en utdypende samtale hvor du får informasjon om operasjonen, tiden etterpå og råd om livsstilsendring. Deretter vil du snakke med en av kirurgene, som vil vurdere om operasjon kan utføres.

Før operasjonen møter du også anestesilegen som vurderer risiko ved narkosen under operasjonen. Han sjekker samtidig svarene på blodprøver som er tatt. Anestesilegen foretar den endelige godkjennelsen for operasjon. Du får sammen med timebrevet tilsendt faktura. 5 års oppfølging er alltid inkludert i prisen hos oss.

Bruk av medisiner før slankeoperasjon

Blodfortynnende medisin bør stoppes 5 dager før operasjonen. Dersom du bruker slike medisiner er det viktig at du opplyser om dette ved de innledende konsultasjonene. Urtemedisiner som Johannesurt, Ginkgo biloba, hvitløk etc., bør stoppes, da disse tynner ut blodet.

Vi anbefaler at pasienter som skal opereres i narkose slutter med p-piller senest 14 dager før operasjonen. Bruk av andre faste medisiner skal være diskutert og avklart med kirurgen i god tid før operasjonen.

Alkohol, snus og røyk før slankeoperasjon

Alkohol tynner ut blodet og gjør vevet mer lettblødende. Alkohol skal derfor ikke inntas i større mengder den siste uken og de siste 48 timer før operasjonen skal man være helt avholdende.

Du skal ikke røyke eller bruke snus senest 3 uker før til 2 uker etter operasjonen. Røyk og snus nedsetter blodets evne til å transportere oksygen til vevet og forsinker dermed sårhelingen. Det kan gi større fare for komplikasjoner etter operasjonen.

Diett før slankeoperasjon

Før operasjonen må du stå på en diett som består av 1000 kcal pr døgn. Dietten er i stedet for dine vanlige måltider. Hensikten er å krympe leveren og oppnå mest mulig vektreduksjon før operasjonen. Dette vil gjøre det lettere å gjennomføre inngrepet, og minsker risikoen for komplikasjoner. Du skal starte med dietten 1-3 uker før operasjonen og fortsette frem til operasjonsdagen. Antall uker avtales individuelt.

Under operasjonen

God erfaring med kikkhullskirurgi over mange år har gjort at vi kan utføre disse prosedyrene raskt og trygt. Operasjonen utføres av et team erfarne kirurger, operasjonssykepleiere og anestesilege. Det stikkes en nål inn i bukhulen, og deretter føres små rør gjennom bukveggen. Gjennom disse rørene føres instrumentene og operasjonen kan utføres.

Et av rørene har et kamera slik at kirurgene kan se inngrepet på en skjerm. Hvor lang tid en operasjon tar varierer fra pasient til pasient, men gjennomsnittlig operasjonstid er på ca. 45-60 minutter, enten det er en gastric sleeve eller en gastric bypass.

Etter operasjonen

Etter operasjonen følges du opp av fagteamet. Det første døgnet etter operasjonen blir du nøye observert på postoperativ avdeling. Du våkner raskt etter operasjonen, men vil være nokså trøtt i en periode pga. smertestillende medikamenter. Det er likevel viktig at du så tidlig som mulig etter operasjonen er oppe og står/går.

Liggetid varierer mellom de ulike sykehusene, men det er vanlig praksis at man reiser hjem 1 til 2 døgn etter operasjonen dersom man bor i nærheten av sykehuset. Detaljert informasjon om oppfølgingen får du av din klinikk.

Volvat veileder deg etter operasjonen med lette øvelser for å forebygge visse komplikasjoner og hjelpe deg raskere tilbake til et normalt liv. Du vil lære pusteøvelser og øvelser for å bedre blodsirkulasjonen.

Tiden etter en slankeoperasjon

I tiden etter operasjonen vil vekten vanligvis gå kraftig ned. For å lykkes med vektnedgang og vektstabilisering er det imidlertid viktig å legge om livsstilen og få gode rutiner på kosthold og regelmessig fysisk aktivitet. Det er viktig å kartlegge spisemønster, måltidsmønster og livsmønster generelt, for å kunne jobbe med og forberede seg på at mat ikke lenger er en mulighet for trøst.

Det kan være nødvendig å jobbe med årsakene og det som opprettholder det dårlige forholdet til mat. Det kan være spesielt tøft å oppleve nederlag i forhold til mat etter operasjonen, da dette kan kjennes ut som den siste muligheten for å få til en vektreduksjon. Det kan også komme perioder med nedstemthet etter en operasjon, man har vært sykemeldt en stund, og dermed vært mer isolert fra et vanlig liv.

Det er en stor prosess å bli operert, som kan føre til smerter og reaksjoner i etterkant. Hvis man kjenner på et press i forhold til å være fornøyd og glad etter operasjonen, får man fort skyldfølelse fordi man ikke klarer å glede seg mer og være fornøyd. Det er viktig at man ikke kommer i en posisjon i forhold til omverdenen at man må forsvare seg, f.eks. for at man ikke har gått ned mer i vekt.

Det er av stor betydning at vi har støttespillere rundt oss, blant annet hvordan partner og venner forholder seg til dette. Det kan også være vanskelig å forholde seg til andres forventninger og meninger om operasjonen. Det er avgjørende at den som er operert klarer å sette grenser for andres spørsmål og meninger. At vedkommende har tenkt igjennom på forhånd hvem de ønsker å dele dette med, og hva de kan svare på spørsmål som måtte komme fra venner og bekjente.

På lang sikt er overvektskirurgi eller metabolsk kirurgi den mest effektive behandlingen vi har mot sykelig overvekt og overvektsrelaterte sykdommer, som diabetes, hjerte-kar-sykdommer, høyt blodtrykk, søvnapné og for høyt fettinnhold i blodet. I tillegg har overvektskirurgi vist effekt mot utvikling av visse typer kreft og forlenging av liv sammenlignet med ikke-kirurgiske behandlingsmetoder.

Oppfølging etter slankeoperasjon

Vi er landets eneste klinikk som tilbyr 5 års oppfølging etter slankeoperasjon, inkludert i prisen. Du blir oppringt fra sykehuset hyppig den første tiden, og du kan ta kontakt selv ved behov. Du får også tilbud om gruppeoppfølging. Det er viktig at du sier fra til pasientkoordinator dersom du selv føler behov for samtaler i årene etter operasjonen.