Kne

940x470-kneproblem.jpg

Har du skader og lidelser i kneet? Vi har lang erfaring og meget god faglig ekspertise i behandling av ulike knelidelser.

Mange sliter med skader og lidelser i kneet som kan være vanskelig å diagnostisere da ulike knelidelser og -skader ofte har de samme symptomene som smerter, hevelse, stivhet, redusert strekkevne, følelse av svikt og glipp i kneet. 

Behandlinger av kne

Våre kirurger er spesialister på ortopedisk kirurgi og gjennomfører flere tusen behandlinger i året.
 
Flere ulike tilstander i kneet kan gi flere av de samme symptomer og en MR-, røntgen- eller artroskopisk undersøkelse kan være nødvendig for å finne den riktige årsaken til plagene. 
 
Meniskskade
Meniskskader gir smerter i kneet, hevelse, i noen tilfeller redusert strekkeevne av kneet og ofte klikk og smell ved bøying av kneleddet. Diagnose av en meniskskade stilles sikrest ved kikkhullsteknikk (artroskopisk undersøkelse). En meniskskade gror ikke av seg selv. Når plagene er store, anbefales kirurgisk behandling. Som oftest kan meniskskader behandles ved å fjerne den ødelagte delen av brusken, men ved store meniskskader hos unge mennesker, kan det være aktuelt å sy skaden.
 
Bruskskade
Det kan forekomme skader av leddbrusk i kneleddet, og diagnose og årsaker til disse kan i mange tilfeller være vanskelige å kartlegge, når de ikke har opphav i en akutt skade. Bruskskader i kne gir symptomer som smerter og hevelse, og løse biter (frie legemer) kan også forekomme. Leddbrusk har liten eller ingen evne til spontan reparasjon. Ved kirurgiske inngrep kan man gå inn og rense opp i leddet, fjerne frie legemer og stimulere brusken til å bedrive reparasjon av skaden selv. De fleste som får slik kirurgisk behandling av bruskskader får lindring av sine symptomer, selv om kneleddet sjelden normaliseres fullstendig.
 
Korsbåndsskade
En fremre korsbåndsskade er en akutt og relativt stor kneskade. Den inntreffer når leddbånd i kneleddet rives av i forbindelse med en akutt skade. Diagnosen stilles sikrest ved å teste stabiliteten av kneet ved en klinisk undersøkelse eventuelt mens pasienten er under narkose. En MR-undersøkelse kan også være til hjelp. Ved korsbåndsskade vil pasienten oppleve at kneet svikter og "glipper" og at funksjonen i kneleddet er nedsatt. Hos unge mennesker med fremre korsbåndsskade som opplever hyppige glipp og svikt i kneet, og som ikke klarer å opprettholde sin aktivitet på grunn av skaden, utfører man en rekonstruksjon av den eller de korsbånd som er røket.
 
Slitasjegikt i kne (artrose)
Som følge av tidligere kneskader kan noen utvikle slitasjegikt i kneleddet. Dette gir smerter, hevelse, innskrenket bevegelighet og redusert funksjon. Tilstanden kan i noen tilfeller og til en viss grad påvises etter MR- eller røntgenundersøkelser. 
I utgangspunktet behandles artrose konservativt, med treningsterapi og/eller injeksjoner. 
Det kan være aktuelt med både injeksjoner med platerikt plasma (PRP) Hyaluronsyre.
Langtkommen atroser med feilstilling og vesentlige smerter behandles med opprettingsoperasjoner eller proteser. 
 
Se også www.aktivmedatrose.no for inforamsjon om opptrening ved slitasje. 
 
Slimposebetennelse i kne (bursitt)
Slimposebetennelser i og rundt kneleddet gir smerter og hevelse, og ofte varm og rød hud i området. Betennelsene kan oppstå som følge av lokal irritasjon som trykk, press eller gnag. Slimposebetennelser i kne behandles som regel med ikke-kirurgiske metoder.