Kne Fredrikstad

Har du kneskader eller problemer med kneet? Våre ortopeder har lang erfaring og faglig ekspertise i behandling av ulike kneskader og knelidelser.

Mange sliter med kneskader og andre lidelser i kneet som kan være vanskelig å diagnostisere, da ulike kneskader og knelidelser ofte har de samme symptomene. 

Obs! Du må ha med CD/delingskode for bilder fra røntgen/CT/MR

Delingskoden kan oppgis ved bestilling. Dersom du ikke har bilder eller de er eldre enn 1 år, kontakt oss på telefon for bestilling av time.

Behandlinger av kneskader og lidelser i kneet

Mange ulike kneskader og tilstander i kneet kan gi flere av de samme symptomene, og en MR-, røntgen- eller artroskopisk-undersøkelse kan være nødvendig for å finne den riktige årsaken til plagene. Derfor er en grundig kneundersøkelse svært viktig, og sentral for videre behandling av kneskaden. Vanlige og utydelige symptomer kan bl.a. være smerter, hevelse, stivhet, redusert strekkevene, følelse av svikt og glipp i kneet.

Meniskskade

Meniskskader gir smerter i kneet, hevelse, i noen tilfeller redusert strekkeevne av kneet og ofte klikk og smell ved bøying av kneleddet. Noen ganger låser kneet seg. En meniskskade gror ikke av seg selv. Når plagene er store, anbefales kirurgisk behandling. Som oftest kan meniskskader behandles ved å fjerne den ødelagte delen meniskenbrusken, men ved store meniskskader hos unge mennesker, kan det være aktuelt å sy skaden. Hos pasienter med slitasje i leddet med meniskskade i tillegg, er det sjeldent nødvendig med operasjon.

Bruskskade

Det kan forekomme skader av leddbrusk i kneleddet, og årsaker til disse kan i mange tilfeller være vanskelige å kartlegge. Bruskskader i kne gir symptomer som smerter og hevelse, og løse biter (frie legemer) kan også forekomme. Leddbrusk har liten eller ingen evne til spontan reparasjon. Ved kirurgiske inngrep kan man gå inn og rense opp i leddet, fjerne frie legemer og stimulere brusken til å reparere skaden selv. De fleste som får slik kirurgisk behandling av bruskskader får lindring av sine symptomer, selv om kneleddet sjelden normaliseres fullstendig. Bruskskaden kan også stanses ved injeksjosbehandling i kneet.

Skade i korsbånd og leddbånd i kne

En fremre skade i korsbåndet er en akutt og stor kneskade som vil ha stor innvirkning på kneets funksjon. Den inntreffer når leddbåndet i kneleddet rives av i forbindelse med en akutt vridning. Diagnosen stilles sikrest ved å teste stabiliteten av kneet ved en klinisk undersøkelse.

En MR-undersøkelse av kne kan også være til hjelp. Ved korsbåndskade vil noen pasienter oppleve at kneet svikter og "glipper" og at funksjonen i kneleddet er nedsatt. Hos unge mennesker med fremre korsbåndskade som opplever hyppige glipp og svikt i kneet, og som ikke klarer å opprettholde sin aktivitet på grunn av skaden, utfører man en rekonstruksjon av den eller de korsbånd som er røket.

Slitasjegikt i kne (artrose)

Som følge av tidligere kneskader kan noen utvikle slitasjegikt i kneleddet. Dette gir smerter, hevelse, innskrenket bevegelighet og redusert funksjon. Tilstanden kan påvises ved MR- eller røntgenundersøkelser. 

I utgangspunktet behandles artrose konservativt, med treningsterapi og/eller injeksjoner. Langtkommen atrose med feilstilling og vesentlige smerter behandles med opprettingsoperasjoner hos yngre pasienter eller proteser. 

Se også www.aktivmedatrose.no for informasjon om opptrening ved slitasje. 

Slimposebetennelse i kne (bursitt)

Slimposebetennelser i og rundt kneleddet gir smerter og hevelse, og ofte varm og rød hud i området. Betennelsene kan oppstå som følge av lokal irritasjon som trykk, press eller slag. Slimposebetennelser i kne behandles som regel med ikke-kirurgiske metoder, men kirurgi kan bli aktuelt ved kroniske tilstander.

Konsultasjon, 30 minutter

2 270,-

Tilleggskostnader kan påløpe

Kne i Fredrikstad tilbys på

Time hos
oss

Hvorfor velge Volvat?

Akutte og kroniske tilstander

Våre ortopeder samarbeider med nevrokirurger, fysioterapeuter og manuellterapeuter for å sikre at du får riktig diagnose og behandling, slik at du kan vende tilbake til et normalt liv så fort som mulig.

For et aktivt liv

Vi ønsker å gi deg den beste behandlingen slik at du kan leve et aktivt og rik liv uten smerter og andre plager.

Erfarne kirurger

Vi har landets mest erfarne ortopediske kirurger innenfor sitt fagfelt for å hjelpe pasienter med alvorlige helseplager oppnå en vesentlig forbedring i livskvaliteten.