Albue

940x470-mann-hos-lege-01.jpg

Vi tilbyr en rekke behandlinger som kan redusere skader og lidelser i albueleddet slik at du kan fungere optimalt i hverdagen.

Mange plages av smerter i albueledd og i underarmsmuskulatur festet over og under albueleddet. I tillegg til smerter kan albuelidelser medføre stivhet, bevegelseshemning, hevelse og ømhet ved bevegelse av albueleddet. 

Undersøkelse og behandling

Flere ulike diagnoser kan gi like symptomer og i noen tilfeller er en MR-, røntgen- eller artroskopisk undersøkelse (kikkhullsundersøkelse) nødvendig for å finne den riktige årsaken til albueplagene dine. Vi har lang erfaring og meget god faglig ekspertise i behandling av en rekke albuelidelser. 

Ulike tilstander vi kan behandle

 
Tennisalbue og golfalbue
Tennisalbue er når albuen er overbelastet, og det oppstår slitasje i vevet i og rundt albuen. I startfasen arter dette seg ofte som en akutt betennelse, men den kan gå over i en mer langvarig og permanent albueskade med smerter og ømhet i muskelfestet for håndens strekkmuskulatur på oversiden av albuen. Når dette skjer i muskelfestet for håndens bøyemuskulatur kalles dette golfalbue. Diagnosene stilles som oftest ved en vanlig forundersøkelse hos lege, men i noen tilfeller benyttes en MR-undersøkelse i tillegg. Når tennisalbue-plager blir langvarige og ikke-operative behandlinger ikke hjelper, finnes det kirurgiske inngrep for å bedre tilstanden. Golfalbue behandles som regel ved ikke-kirurgiske teknikker, men kirurgi kan tidvis være aktuelt.
 
Frie legemer i albuen
Dersom du opplever albuesmerter i kombinasjon med opphaking og smell og knepp ved bevegelse av albueleddet, kan dette skyldes såkalte frie legemer i albuen. Det vil si løse biter inne i leddet som er i veien og kan gi opphav til plagene. Årsaken til dette kan være et tidligere brudd, men som oftest er de frie legemene et ledd i utviklingen av slitasjegikt. Diagnosen for frie legemer i albue stilles ved MR-, røntgen eller artroskopisk undersøkelse. Dersom legen finner at det er sannsynlig at plagene skyldes selve de frie legemene, behandles pasienten kirurgisk ved at man fjerner de løse bitene.
 
Slitasjegikt (artrose), betennelse eller slimposebetennelse (bursitt) 
Slitasjegikt og betennelsestilstander i albueleddet arter seg ved at albuen hovner opp og blir smertefull. For slitasjegikt oppleves ofte en stivhet i leddet, mens for betennelser opplever man at huden ofte blir varm og rød i området. Årsaken til betennelser og slimposebetennelser i albuen kan være lokal irritasjon, som trykk. Slitasjegikt og betennelser i albuen behandles som oftest med ikke-kirurgiske teknikker. I noen tilfeller behandles kroniske bursitter med kirurgisk fjerning av betent slimpose.

Våre spesialister i håndkirurgi (Bergen og Oslo) kan utrede og behandle skader og lidelser i albueregionen.