Ansiktsløft (facelift) Stavanger

Hos Volvat utføres ansiktsløft i trygge omgivelser av erfarne plastikkirurger.

Volvat har erfarne og anerkjente spesialister i plastisk kirurgi.

Våre plastikkirurger har høy kompetanse og lang erfaring med ansiktsløft. Ta kontakt med oss i dag for en uforpliktende konsultasjon der du får veiledning og råd. 

  • På klinikken: 3 timer
  • Behandlingstid: 1-2 timer
  • Tilbake på jobb: ca. 1 uke
  • Kan trene igjen: 4-6 uker

Mister elastisitet

Det er en naturlig del av aldringsprosessen at huden blir tynnere og begynner å miste elastisitet. Huden reduserer produksjonen av hyaluronsyre, det dannes færre hudceller og huden produserer ikke like mye kollagen og elastin, som resulterer i volumtap og utvikling av rynker. Noen velger å korrigere på dette og benytter seg av ulike kosmetiske prosedyrer.

Ved et ansiktsløft blir løs hud strammet opp og vi foretar en innvendig oppstramming av bindevevet for et mer varig resultat. Facelift gir spesielt god effekt på kjeve- og hakepartiet.

Aldringsprosessen vil imidlertid fortsette uavhengig av operasjonen. Noen få kan derfor føle behov for et ny operasjon etter f.eks 10 års tid. Dette betyr ikke at varigheten av operasjonen er dårlig, men er et resultat av det er tilkommet nye aldersforandringer med årene etter den første operasjonen.

Behandlingsforløp

Plastikkirurgene ved Volvat som utfører ansiktsløft har mellom 15 og 24 års erfaring med dette inngrepet. Tilbakemeldingen fra pasientene som har utført inngrepene er meget gode og spesielt setter pasientene pris på at resultatet av operasjonen ser naturlig ut.

Inngrepet utføres i narkose. Vår høye standard og kompetanse gir deg den tryggheten du trenger dersom du ønsker å få utført et ansiktsløft. Vi setter deg i fokus både før, under og etter operasjonen.

Og vi legger vekt på at pasientene skal få et naturlig resultat uten å "se operert ut".

Her finner du pris på ansiktsløft og annen plastisk kirurgi

 

Før operasjon

Det er viktig at du følger klinikkens råd og pålegg før en operasjon. Dette for å kunne oppnå best mulig resultat og for å redusere risikoen for uønskede komplikasjoner og bivirkninger.

Blodtynnende medikamenter

Det er viktig at man slutter med medisiner som virker blodfortynnede før en ansiktsløftning.

Dette gjelder spesielt preparater som inneholder acetylsalicylsyre, som ikke skal tas de siste 2 ukene før operasjonen. Også såkalte antiflogistika eller betennelsesdempende preparater virker noe blodfortynnende og bør ikke tas den siste uken før operasjonen.

Dersom du er i tvil om dette lar seg gjøre, anbefaler vi deg å kontakte den legen som har forordnet disse medisinene.

Vær oppmerksom på at enkelte vitaminer tynner også blodet og bør sløyfes de siste ukene før operasjonen. Også Omega 3, naturlegemidler og helsekostprodukter kan gi økt blødningstendens. Normalt behøver en ikke slutte med p-piller før operasjonen, men dette må i det enkelte tilfelle diskuteres med kirurgen.

Røyking

Pasienter som røyker bør slutte med dette senest 1-2 uker før operasjonen. De som ikke helt klarer å holde seg unna sigarettene må i alle fall redusere røykingen til et absolutt minimum. Etter operasjonen MÅ man være totalt avholdene fra røyking i minst 2 uker.

Nikotinet kniper sammen de små blodårene og kulloskomponenten hemmer blodets transportevne av oksygen. Dette kan føre til at og surstofftilførselen til vevet blir utilstrekkelig som igjen kan medføre sårdannelser og stygge arr.

Faste

Du skal faste i 6 timer før oppsatt behandlingstid. Dette gjelder også drops og tyggegummi. Du kan drikke klare væsker som vann, te og saft frem til 2 timer før avtalt operasjonstid.

På operasjonsdagen

På operasjonsdagen bør du være frisk og i best mulig form både fysisk og psykisk. Skulle du få influensa, forkjølelse med hoste og feber eller være dårlig allmenntilstand av annen årsak må operasjonen utsettes. Er du i tvil om du kan opereres ta kontakt med klinikken så snart som mulig så vil vår narkoselege sammen med plastikkirurgen avgjøre om vi anbefaler å utsette operasjonen eller ikke.

Behov for ledsager eller transport

Etter operasjonen må du hentes på klinikken av en voksen og fornuftig person. Avtal på forhånd med en person som kan hente deg i privat bil, eller ta en taxi sammen med deg hjem. Du må også ha en voksen person sammen med deg den første natten etter operasjonen. Bor du langt fra klinikken (mer enn 30 minutters reisevei), anbefaler vi at du overnatter i Trondheim den første natten etter operasjonen. .

Dusj

Før du reiser hjemmefra skal du vaske hele kroppen inkl. håret godt med desinfiserende såpe. Hibiscrub som kjøpes på apoteket. Såpen skal skylles av med vann og huden tørkes med et rent håndkle.

Operasjonsdagen på klinikken

Når du ankommer Volvat på operasjonsdagen vil du før operasjonen få snakke med plastikkirurgen og resten av operasjonsteamet som består av operasjonssykepleier og anestesi-sykepleier. Ved Volvat utføres ansiktsløfting rutinemessig i lokalbedøvelse med sedasjon (likegladsmedisin) men vi har uansett alltid. narkoselege til stede på klinikken. Før plastikkirurgen setter lokalbedøvelsen gir narkosesykepleier likegladmedisin (dvs beroligende og smertestillende medikamenter) i en intravenøs plastkanyle (”Venflon”). Ved behov gis ytterligere beroligende midler i plastkanylen under operasjonen. Bortsett fra de første små stikkene fra lokalbedøvelsen er operasjonen helt smertefri.

Mer utførlig informasjon

Grundigere og mer utførlig informasjon og praktiske råd om hvordan du skal forholde deg i samband med en ansiktsløftoperasjon finner du i skrivet ”INFORMASJON OG RÅD TIL PASIENTER SOM SKAL TIL PLASTISK OPERASJON”. Se også skrivet ”ANSIKTSLØFTNING. EN PASIENTINFORMASJON” som gir mer omfattende beskrivelse av alle aspekter ved inngrepet.

Etter operasjonen

Vanligvis ligger pasienten 2-3 timer og slapper av på klinikken før hjemreise.. Ved utskrivelsen fra klinikken får du privat telefonnummer til plastikkirurgen som har operert deg slik at du kan ta kontakt direkte ved behov. Dessuten får du skriftlig informasjon om praktiske forholdsregler. Du skal føle deg ivaretatt og trygg etter en operasjon hos oss.

Ved utreise fra klinikken skal du hentes av en voksen person og Du skal også ha noen hos deg det første døgnet etter operasjonen. Den første uken etter operasjonen skal du ta det helt med ro og unngå både fysiske og psykiske anstrengelser.

Røyking

Du må avstå helt fra røyking til sårene er grodd, det vil si minimum 2-3 uker etter inngrepet. Også passiv røyking må unngås. Blodsirkulasjonen i ansiktshuden er betydelig nedsatt etter en ansiktsløfting og røyking kan derfor medføre at deler av huden kan avstøtes eller dø hvilket kan medføre skjemmende arrdannelse.

Smerter

Ansiktsløftning er et relativt omfattende inngrep og det første døgnet etter operasjonen kan være noe ubehagelig, selv om større smerter ikke er vanlige. Det er viktig at man de første dagene ikke anstrenger seg og er forsiktig med å bruke ansiktsmusklene (tygging/snakking). For å få hevelsen til å gå raskest mulig tilbake bør man ligge med hodet høyt (gjerne med overkroppen i 45 grader). Det er ikke helt uvanlig at noen kan kjenne seg litt slapp og tufs noen dager etter inngrepet. Det bruker imidlertid å gjøre underverker når man etter 1 uke får vasket håret og blir kvitt bandasjen.

Bandasje

Etter operasjonen bandasjeres ansiktet med stor og relativ stram turbanlignende bandasje. Ved kontroll på klinikken dagen etter skiftes til en bandasje som er mindre stram og mer behagelig å ha på. Etter 6-7 dager tas stingene som sitter foran øret. Før stingfjerningen fjerner pasienten selv bandasjen og vasker håret. Der hvor stingene har sittet settes ofte en liten tape, ellers behøver man ingen bandasje når det er gått 1 uke. De siste stingene fjernes etter ca 10dager.

Aktiviteter

Du normalt være tilbake på jobb etter 2 uker. Etter 2-3 uker kan du også begynne med lettere spaserturer. Trening kan gradvis opptas etter 4 ukers tid. ”Lytt til kroppen”. Skulle du bli mer hoven er det i regelen et tegn på at du har anstrengt deg for mye for tidlig.

Sol

Unngå solarium eller soling så lenge du er hoven eller har blåmerker etter operasjonen, dvs minst 6 uker etter operasjonen. . Dersom du oppholder deg i ute må du huske å bruke sunblock over arrene den første tiden hvis operasjonen

Kontroll

Du skal returneres til klinikken for kontroll dagen etter operasjon, stingfjerning etter ca. 7 dager og 10. Pasienten bestiller selv time for etterkontroll etter 3-4 måneder, eller før ved behov.

Komplikasjoner og bivirkninger

Ingen operasjoner er helt uten risiko for komplikasjoner. Ansiktsløft slik vi utfører den er en sikker operasjon og komplikasjoner oppstår svært sjelden. Plastikkirurgene på Volvat har lang erfaring med ansiktsløft og har utført mer enn 1000 ansiktsløft siden vi started med denne operasjonen i 1988.

Vi ønsker deg velkommen til en uforpliktende konsultasjon. Det er en stor fordel om du leser gjennom klinikkens skriftlige informasjon om ansiktsløft du får tilsendt før konsultasjonen. Ved konsultasjonen får du en grundig faglig veiledning og informasjon om selve inngrepet. Det er viktig at både du og kirurgen kommuniserer godt i forkant av inngrepet. På denne måten kan han imøtekomme dine ønsker og behov, samtidig som du får dannet deg et realistisk bilde av slutt resultatene.

Blodansamling under huden

Komplikasjoner etter ansiktsløft er sjeldne. En blødning under huden som er løsnet fra underlaget kan en sjelden gang forekomme i løpet av det første døgnet etter operasjonen. Man vil da merke et kraftig spreng på den ene ansiktshalvdelen foruten at man hovner unormalt mye opp på denne siden. Ved Volvat er plastikkirurgen som har operert alltid tilgjengelig i minimum 24 timer etter operasjonen slik at vi kan ordne opp i slike komplikasjoner.

Sjeldne komplikasjoner

Fra faglitteraturen kjenner man sjeldne tilfeller hvor grener av ansiktsnervene er blitt skadet, slik at noe av mimikkmuskulaturen er blitt satt ut av spill. Ved Volvat har vi siden klinikken ble etablert i 1988 ikke hatt slike komplikasjoner. Noen få pasienter kan være litt overfølsomme for de innvendige stingene slik at enkelte slike sting kan avstøtes med kviselignende sår i arrområdet. Dette vil imidlertid ikke innvirke på sluttresultatet.

Infeksjon

Det oppstår svært sjelden behandlingskrevende infeksjon etter ansiktsløft.

Allergi

Allergiske reaksjoner mot bedøvelsesmidler kan være alvorlige. Ved Volvat utfører vi imidelrtid alle ansiktsløftingene i lokalbedøvelse med likegladsmedisin intravenøst slik at vi unngår risikoen med narkose.

Harde partier og nedsatt følelser under huden

Det kan opptre harde partier under huden. Disse vil mykne av seg selv igjen, men det kan gå flere måneder. Følelsen i foran arrene i kinnene og bak ørene vil til å begynne med være tydelig nedsatt, men vil vanligvis normalisere seg løpet av 3-4 måneder.

Hudavstøtninger

Små hudavstøtninger kan forekomme nær arret, spesielt bak øret hos røykere. Dette tar noen uker for å gro og vil kunne etterlate seg større arr. Hudsirkulasjonen i den ytterste del av huden som er løsnet er sparsom og det er derfor ytterst viktig at man helt avstår fra røyking i minst 2 uker etter operasjonen. Røyking i denne perioden vil kunne medføre at deler av huden ikke overlever ("nekroser") hvilket i sin tur kan medføre en forlenget sårtilheling og skjemmende arrdannelse.

Ofte stilte spørsmål

Hvem kan opereres?

Som oftest vil ansiktsløft først være aktuelt etter man har fylt 40-50 år.
Våre erfarne kirurger vurderer alltid det som er best for deg. Iblant kan de komme til den konklusjon at andre operasjoner eller behandlinger vil være bedre alternativer eller fraråder deg fra et ansiktsløft.

Gjøres det ansiktsløft for menn?

Ansiktsløft kan gjøres også hos menn med gode resultater hos de som egner seg. Imidlertid gjøres inngrepet mer sjelden hos menn. Årsaken er at menn vanligvis egner seg dårligere for ansiktsløft enn kvinner. Underhudsvevet hos menn er hardere og mindre elastisk. Arrene etter ansiktsløft blir mer synlig og er vanskeligere å skjule på grunn av tynnere og mindre hårvekst.

En annen faktor som kompliserer ansiktsløft for menn er skjeggveksten. En del av huden ved et ansiktsløft fjernes slik at skjegget kan virke unormalt smalt. Videre vil skjeggbevokst hud etter en ansiktsløftning ofte havne bak øret slik at man også blir nødt å barbere dette området.

Vil jeg oppnå gode resultater etter et ansiktsløft?

Det er stor forskjell på hvor godt man egner seg for en ansiktsløft. Pasienter som er overvektige med mye underhudsfett er de som egner seg dårligst. De beste kandidatene er pasienter som har mye løs hud i ansikt og på hals. Hos disse pasientene oppnår man oftest svært gode resultater.

Vil jeg se unaturlig ut etter et ansiktsløft?

Risikoen for å bli seende unaturlig stram ut i ansiktet er tilnærmet null. Det kan hende man føler seg litt stram i ansiktet de første ukene etter et ansiktsløft, men dette vil gå over fortløpende. 

Det skal flere prosedyrer og ansiktsløft til for å bli seende ut slik. Blir prosedyren utført hos en erfaren og dyktig plastikkirurg trenger du ikke å bekymre deg for dette.

Årsaken til at noen pasienter ikke blir fornøyd med ansiktsløftning er som regel at de opplever at huden ikke ble stram nok. Etter noen uker eller måneder opplever enkelte at huden, som var stram rett etter prosedyren nå har blitt litt løsere igjen, og de lurer på om det er strammet for lite. Svaret på dette er at huden har såkalte viskoelastiske egenskaper og etter tid vil sige litt tilbake mot sin opprinnelige posisjon. Huden et levende vev, og det begrenset hvor mye den kan strekkes ved et kirurgisk inngrep uten at blodforsyningen blir skadelidende. Resultatene etter ansiktsløft varer som regel 10-15 år. 

Vil mitt utseende bli forandret etter et ansiktsløft?

Slik vi utfører operasjonen tilstreber vi at du skal få et naturlig utseende. Det skal ikke være synlig at det har blitt gjort et inngrep. Du skal se naturlig ut. 

Gir ansiktsløft grunnlag for sykemelding?

Nesten alle ansiktsløft gjøres på ren kosmetisk indikasjon og gir således ikke grunnlag for sykemelding.

Når kan jeg returnere tilbake til arbeid?

De aller fleste vil være tilbake på jobb 2 uker etter en ansiktsløftning.

Kan jeg kombinere ansiktsløft med andre operasjoner?

Ved ønske eller behov kan man utføre en fettsuging av området under haken samtidig med et løft. Ansiktsløft kan kombineres med øvre- og/eller nedre øyelokksplastikk og eventuell laser rundt munnen. Imidlertid anbefaler vi i de fleste tilfeller at vi gjør ansiktsløft og øyelokksoperasjoner /laser i 2 separate operasjoner.

En ansiktsløft gir ingen forandring av selve hudkvaliteten (porer, pigmentflekker). Vi anbefaler derfor å bruke klinikkens hudforbedringsprogram for en vakker glød. Ta kontakt med oss og finn ut hva som passer for deg. Volvat tilbyr uforpliktende konsultasjon med kirurg eller kosmetisk sykepleier.

Får jeg synlig arr etter operasjonen?

Ansiktsløft kommer til å etterlate seg arr. Hvor synlige arrene blir, avhenger av flere faktorer, for eksempel at det blir gjort et godt kirurgisk håndverk, hvordan arrene blir plassert, hvordan huden til pasienten responderer på arr, pasientens alder og ikke minst hvor stramt såret blir sydd sammen.

Konsultasjon

500,-

Tilleggskostnader kan påløpe

Ansiktsløft (facelift) i Stavanger tilbys på

Time hos
oss

Hvorfor velge Volvat?

Tusenvis av operasjoner årlig

Du kan være trygg på at du blir behandlet av noen av landets mest erfarne kirurger når du kommer til oss, som årlig utfører flere tusen plastiske operasjoner.

Det trygge valget

Du blir møtt av profesjonelle og varme kirurger som er opptatt av å bygge tillit gjennom informasjon, veiledning og nøye utredning for at du skal føle deg trygg.

Lang erfaring

I flere tiår har våre plastikkirurger operert over tusenvis av menn og kvinner over hele landet. Våre kirurger vil alltid vurdere det som er best for deg.