Embryoskop

Et embryoskop er en type inkubator som sikrer optimale dyrkningsforhold ved behandling med assistert befruktning. Fra befruktning tar sted, helt til embryoet etter noen dager settes tilbake i livmoren eller fryses ned, oppbevares embryo i embryoskopet. I inkubasjonstiden filmes utviklingen til hvert embryo. 

Hva er et embryo?

Ved assistert befruktning oppbevares embryo i embryoskopet i opptil 5-6 dager. Embryo er en betegnelse på et foster i tidlig stadium, fra befruktning av egget til embryoet fester seg i livmoren, samt de første 8 ukene av svangerskapet. Etter åtte uker kalles det et foster. 

Ved standard IVF-behandling eller mikroinjeksjon (ISCI) på Volvat, dyrkes alle i et embryoskop.

Hva er et embryoskop?

Et embryoskop er en avansert inkubator med innebygd mikroskop og time-lapse-kamera. Denne teknologien fanger opp hvert øyeblikk av embryoutviklingen og brukes til å analysere små og viktige detaljer i utviklingen.

Ved bruk av embryoskopet kan våre embryologer velge det mest levedyktige embryoet, og få oversikt over det beste tidspunktet for å plassere embryoet tilbake i livmoren. Embryoskopet gjør også at det er lettere å finne og velge bort, embryoer med utviklingsfeil som ikke vil feste seg i livmoren.

Hvilken funksjon har embryoskopet?

Embryoskopets funksjon er å etterligne den fysiske tilstanden i kvinnens kropp. Inkubatoren kan beskrives som en slags «rugemaskin» som sikrer optimale forhold fra befruktningen av eggene og frem til tilbakesettingen i livmoren. I tillegg minimerer den forstyrrelser fra menneskelig håndtering underveis i utviklingsprosessen.

Hvem kan bruke embryoskopet?

Alle par som gjennomgår en prøverørsbehandling med befruktede egg får tilbud om behandling med embryoskop. Dette inkluderer både at de behandles med vanlig IVF eller en mikroinjeksjon ICSI) hos oss.

Hva er fordelene ved bruk av embryoskopet?

Embryoskopet gir flere fordeler enn en standard inkubator uten tilsvarende teknologi. Fire fordeler ved bruk av embryoskop er:

1. Embryoene forblir uforstyrret mens de vurderes

Ved bruk av en vanlig inkubator må embryologen ta ut embryoene fra inkubatoren for å vurdere utviklingen deres. Dette utsetter embryoene for en endring i temperatur. Ved bruk av embryoskopet vil de avgjørende embryovurderingene og bildene genereres mens embryoene forblir uforstyrret under optimale forhold inne i inkubatoren. Embryologen trenger dermed ikke å fysisk berøre embryoene for å vurdere dem.

2. Mulighet for kontinuerlig overvåking av embryoets utvikling

Det innebygde kameraet i embryoskopet gjør at man kan følge med på embryoenes utvikling kontinuerlig over flere dager. Dette er en stor fordel sammenlignet med en standard inkubator, hvor embryoene må tas ut av inkubatoren opptil flere ganger daglig.

3. Tilgang til mer detaljert informasjon om embryo

Ved bruk av en standard inkubator uteblir alltid en stor del av den viktige informasjonen om embryoenes utvikling, særlig eksakte tidspunkter for celledeling. Embryoskopet gir tilgang til mer detaljert informasjon som gjør det enklere å identifisere de embryoene som har størst sannsynlighet for å lede til graviditet.

4. Som pasient får du tilgang til hele embryoutviklingen på video

De som gjennomgår IVF-behandling med embryoskop kan få kopi av time-lapse-videoen som viser embryoenes utvikling. Det gir et unikt innblikk i den aller tidligste fasen av svangerskapet.

Vil monitorering med embryoskop garantere en suksessfull IVF-behandling?

Sammenlignet med standard inkubator kan embryoskopet muligens forbedre IVF- utfallet, selv om dette ikke er bevist. Et embryoskop vil alltid gi mer nøyaktig og detaljert informasjon om embryoets utvikling og fremgang. Våre embryologer kan bruke denne informasjonen til å identifisere embryoene med størst sannsynlighet for å lykkes videre i IVF- behandlingen.

Embryoskopet gir mulighet for økt presisjon i utvelgelsen av embryoene, noe som kan være en utgjørende faktor på veien mot ønsket graviditet. Det er likevel viktig å presisere at dette ikke garanterer en vellykket graviditet. Utfallet av en IVF-behandling avhenger også av en rekke andre faktorer.

Hva koster behandling hvor embryoene dyrkes i et embryoskop?

Vi ønsker å gi alle par muligheten til å få deres befruktede egg dyrket i embryoskop. Derfor er oppbevaring av embryoer i embryoskop inkludert i prisen for IVF- behandling eller miksroinjekson (ICSI) hos oss.

Lurer du på noe? Vi tar kontakt!

Legg igjen navn og telefonnummer, så tar vi kontakt med deg. Det er helt uforpliktende og du vil kunne spørre oss om det du eventuelt måtte lure på.

Vi kan også bistå med timebestilling for fertilitetssjekk eller en førstegangskonsultasjon.

Hva koster en konsultasjon?

Time hos
oss

Hvorfor velge Volvat Spiren?

Norges største fagmiljø

Volvat Spiren har et av landets mest erfarne miljøer innen fertilitetsbehandling. Kompetansen henger tett sammen med forskning, hvor vi er involvert i internasjonale forskningssamarbeid for å bidra til utviklingen innen assistert befruktning. 

Tilgjengelig der du er

Du er velkommen til oss for fertilitetsutredning og assistert befruktning. Vi er tilgjengelige for deg uansett hvor du er, med mulighet for å starte fertilitetsutredning på ditt nærmeste Volvat-senter. 

Ingen kø, ingen ventetid

Vi har korte ventetider og tar imot pasienter fra hele landet. Du slipper å stå i kø og kan komme i gang med behandling så tidlig som mulig.