Laktat-testing

Ved å gjennomføre en laktatprofiltest og måling av maksimalt oksygenopptak får du en omfattende vurdering av din utholdenhet. Laktatprofilen sier noe om din «anaerobeterskel» og på hvilken intensitet / puls du produserer mer melkesyre.

Hensikten med laktatprofil

Laktat (melkesyre) er noe som produseres når intensiteten på treningen er så høy at kroppen ikke får tilstrekkelig med oksygen. Ved trening på høy intensitet over tid oppleves ofte muskulaturen som «stiv». For å få best mulig effekt av treningen kan det være hensiktsmessig å trene etter intensitetssoner for å skille mellom rolig og hard trening.

Testen kan i tillegg brukes som en «kontrolltest» for å se at utøveren er i balanse underveis eller etter perioder med mye trening.

En laktatprofil er en bedre indikator på intensitet enn for eksempel hjertefrekvens og makspuls

Dette fordi andre faktorer kan påvirke dagspulsen. Når vi måler laktat i blodet ved gradvis økende belastning, finner vi ut hvor hardt du kan jobbe før produksjonen av melkesyre overstiger kroppens evne til å kvitte seg med den igjen. Denne belastningen kalles ofte «laktatterskel» eller «anaerob terskel».

Hvordan gjøres testing av laktat?

Laktatprofil testen består av 10 min oppvarming på lav arbeidsbelastning (ca 45-50 % av VO2maks / ca 60-65 % av makspuls), etterfulgt av 3-6 trinn med økende arbeidsbelastning.

Hvert belastningstrinn varer i ca 5 min, der puls og oksygenopptak registreres siste minuttet. På slutten av hvert belastningstrinn blir det tatt et lite fingerstikk for å måle laktatkonsentrasjonen i blodet ditt.

Testen gjennomføres på tredemølle og avsluttes når blodlaktatkonsentrasjon har oversteget baseline laktatverdi + 2,0 mmol/L, som estimeres som din laktat terskel. Testens totale varighet ligger normalt i området 30-40 min.

Etter endt laktatprofil kan det gjennomføres en VO2maks-test

Da får du ca. 10-13 min med aktiv pause før selve Vo2maks testen tar ca. 4-6 minutter.

Basert på disse målingene kan det utarbeides individuelle pulssoner som viser hvilken intensitetssone du bør ligge i for å få optimal treningseffekt og hva ditt maksimale oksygenopptak er sammenlignet med resten av befolkningen.

Husk å ha med pulsklokke og belte

De er viktig at du tar med egen pulsklokke og belte til testen din