Svangerskap utenfor livmoren

Hva betyr ektopisk graviditet – svangerskap utenfor livmoren?

Et svangerskap utenfor livmoren, også kalt ektopisk graviditet, oppstår når et befruktet egg fester seg utenfor livmoren og utvikler seg videre der. I mer enn 95% av tilfellene fester egget seg inne i egglederen, som er forbindelsen mellom eggstokkene og livmoren. I sjeldne tilfeller kan en ektopisk graviditet også forekomme ved at det befruktede egget fester seg på eggstokkene eller i bukhulen.

Er svangerskap utenfor livmoren farlig?

Svangerskap utenfor livmoren er en alvorlig tilstand som potensielt kan være livstruende. Et befruktet egg som har festet seg utenfor livmoren kan aldri bli til et levende barn.

Hvorfor er svangerskap utenfor livmoren farlig?

Livmoren er det eneste organet i kroppen som er egnet til å bære frem et foster til fødsel. Livmoren vokser i takt med fosteret, mens egglederen ikke kan utvide seg på samme måte. Derfor kan egglederne sprekke og resultere i store blødninger. Tilstanden kan være farlig, og må behandles for å stanse indre blødninger. Dette gjøres vanligvis ved hjelp av kikkhullskirurgi.

Hva kan forårsake et svangerskap utenfor livmoren?

I de fleste tilfeller er det tilstander som hindrer eller blokkerer bevegelsen av egget på reisen gjennom egglederne og inn til livmoren, som fører til at det befruktede egget fester seg i en grop i egglederen.

Tidligere infeksjoner eller skader kan skape arrdannelser eller sammenvoksinger, som kan hindre transport av det befruktede egget fra egglederen til livmoren. Konsekvensen blir at egget ikke når fram til livmoren, og derfor fester seg på feil sted.

Hva er risikofaktorer som kan føre til ektopisk graviditet?

Du kan ha økt risiko for et svangerskap utenfor livmoren dersom du:

 • Har opplevd svangerskap utenfor livmoren tidligere
 • Tidligere hatt infeksjoner i underlivet eller bekken
 • Har gjennomgått kirurgi på egglederne eller andre organer i bekken eller buk
 • Har opplevd infertilitet
 • Har sykdom i tarm eller bukhule
 • Har endometriose
 • Har eller har hatt seksuelt overførbare sykdommer
 • Har kobberspiral
 • Har røyket mye

Noen ganger skjer svangerskap utenfor livmoren uten at det foreligger noen kjente risikofaktorer.

Hva er symptomer på at jeg har ektopisk graviditet?

De tidlige tegnene på et svangerskap utenfor livmoren vil være de samme som tidlige symptomer på en vanlig graviditet. Man vil kunne oppleve andre distinkte symptomer i tillegg. Vi skiller da mellom tidlige og akutte symptomer. Akutte symptomer kan være tegn på en livstruende situasjon.

Tidlige symptomer:

 • Vaginal blødning
 • Smerter i nedre del av magen, bekkenet og korsryggen
 • Svimmelhet og slapphet

Akutte (livstruende) symptomer:

Dersom egglederne sprekker, vil smertene og blødningene ofte være så akutte og alvorlige at kvinnen søker hjelp:

 • Besvimelse
 • Sterke smerter i nedre del av magen
 • Lavt blodtrykk
 • Skuldersmerter
 • Trykkfølelse mot endetarm

Når bør jeg kontakte en lege?

Symptomer assosiert med et svangerskap utenfor livmoren skal tas på alvor. Oppstår noen av symptomene nevnt over, anbefaler vi at du oppsøker legehjelp. Dette er spesielt viktig om du har økt risiko for et slikt svangerskap.

 • Kjenner du en skarp smerte i nedre del av magen må du ta kontakt med en lege eller dra til legevakten umiddelbart. Dette kan være et tegn på at egglederen har sprukket, noe som kan være livstruende.
 • Dersom du blir gravid med spiral, må du ta kontakt med helsepersonell så raskt som mulig. Risikoen for en ektopisk graviditet er større dersom du har spiral.

Hvordan diagnostiseres ektopisk graviditet?

Om du mistenker svangerskap utenfor livmoren, kan du bestille en time hos oss for en grundig undersøkelse. En av våre gynekologer vil da gjennomføre en undersøkelse for å bekrefte at du er gravid, og ved hjelp av ultralyd sjekke om fosteret har festet seg inni livmoren eller utenfor.

Da utfører vi følgende tester:

 • Urinprøve: Du tar en urinprøve i en steril kopp som du får av sykepleier eller lege.
 • Blodprøve: Vi foretar en blodprøve for å undersøke nivået av hormonet humant koriongonadotropin (hCG) du har i kroppen. Dette hormonet dannes når man er gravid og kan påvise graviditet. Ved graviditet, får man utslag på dette hormonet. Det er ofte nødvendig å ta blodprøven med to dagers mellomrom for å vurdere om verdien stiger slik den skal.
 • Ultralyd: Under ultralyden undersøker vi om svangerskapet er inne i livmoren eller om det kan være utenfor livmoren.

Vi henviser raskt til behandling ved nærmeste gynekologiske avdeling ved behov.

Hvor tidlig kan jeg vite om svangerskapet er utenfor livmoren?

Som oftest vil et svangerskap utenfor livmoren bli oppdaget tidlig. I de fleste tilfeller oppdages det innen de første ti ukene av svangerskapet.

Kan jeg fortsette graviditeten etter en ektopisk graviditet?

Svangerskap utenfor livmoren er ikke forenelig med liv. Tilstanden oppdages ofte i forbindelse med en begynnende spontanabort på grunn av at utviklingen i egglederen stopper opp. I noen tilfeller kreves behandling.

Hvordan behandles et svangerskap utenfor livmoren?

Det finnes ulike måter å behandle ektopisk graviditet på, og vi skiller normalt mellom tre behandlingsalternativer:

Avventende behandling

Du vil bli overvåket nøye for å se om egget løses opp og forsvinner av seg selv. Dersom ikke dette skjer, vil som regel én av de to påfølgende behandlingsalternativene være aktuelle:

Medisinsk behandling

Et av alternativene innebærer at du får en injeksjon med et legemiddel som hindrer videre utvikling av svangerskapet. Dette vil stoppe graviditeten. Dette er et mindre komplisert alternativ enn kirurgi, men vil likevel kreve oppfølging slik at hormonnivået i kroppen din følges videre.

Kirurgi

Laparoskopi (kikkhullsoperasjon) er et alternativ hvor svangerskapet fjernes. Dersom graviditeten sitter i egglederen vil det som regel være hensiktsmessig og fjerne den.

Kan jeg unngå et svangerskap utenfor livmoren?

En ektopisk graviditet er dessverre ikke noe du kan unngå om det befruktede egget først har satt seg utenfor livmoren.

Det er mulig å redusere risikoen ved å ha en sunn livsstil med gode vaner.

Kan jeg bli gravid igjen etter å ha opplevd å ha et svangerskap utenfor livmoren?

De fleste kvinner som går gjennom et svangerskap utenfor livmoren, kan bli gravide igjen med et normalt svangerskap i etterkant. Det vil likevel være en økt risiko for å oppleve en ektopisk graviditet på nytt. Vi anbefaler derfor tidlig ultralyd neste gang du blir gravid.

Noen opplever vansker med å bli gravid igjen når en eggleder er fjernet. Dersom du ikke blir gravid i løpet av noen måneder med prøving, anbefaler vi en fertilitetsjekk med undersøkelse av passasje av gjenværende eggleder.

Hvis jeg må fjerne egglederen, kan jeg fortsatt få barn?

I de fleste tilfeller vil du kunne få barn selv om du har fjernet en av egglederne. Egget kan fremdeles passere gjennom den gjenværende egglederen, dersom du har fjernet kun den ene. Dersom begge egglederne er fjernet vil IVF være den eneste behandlingen som kan hjelpe.

IVF/prøverørsbefruktning kan være aktuelt for deg som har fjernet begge egglederne. Da vil egget tas ut av eggstokkene og befruktes utenfor kroppen i et av våre laboratorier, før det plasseres tilbake i livmoren.

Hvor lenge må jeg vente med å bli gravid etter en ektopisk graviditet?

En ny graviditet vil vanligvis være mulig kort tid etter en ektopisk graviditet. Anbefalingen er å vente rundt 3 måneder. Dette er for at egglederne skal kunne leges og redusere risikoen for enda en ektopisk graviditet.

Her er det imidlertid forskjell på om du har vær gjennom en operasjon eller om du har fått injeksjoner for å stanse svangerskapet utenfor livmoren.

Hva koster en konsultasjon?

Time hos
oss

Hvorfor velge gynekolog hos Volvat?

Ekspert på kvinnehelse

Våre gynekologer har lang erfaring og spesialisering innen kvinnehelse og hjelper deg med alt fra kjønssykdommer til graviditet og overgangsalder. Du kan være sikker på at vi tar deg og dine plager på alvor.

Enestående kompetanse

På en gynekologisk kontroll tilbyr vi undersøkelse av underliv, celleprøve/HPV-prøve, innvendig ultralyd, testing av kjønnssykdommer og mulighet for å sette inn hormonspiral.

Bli sett, hørt og forstått

Hos Volvat kan du være trygg på at du blir mottatt av profesjonelle gynekologer som hjelper deg med nøye veiledning og behandling. Vi har både mannlige og kvinnelige gynekologer tilgjengelig.