Helsekontroll Senior

I takt med økende levealder øker også våre krav og forventninger til høy livskvalitet. “Bare helsen holder, så..” er gjerne et standarduttrykk idet man går inn i senioralder eller pensjonisttilværelse.

På Volvat har vi tatt konsekvensen av dette. Med solid basis i medisinsk kunnskap om helse og aldersendringer, har vi spesialutviklet et konsept for deg som ønsker å opprettholde god helse, høy livskvalitet og sunn livsstil så lenge som mulig.

I Helsekontroll Senior får du en svært grundig undersøkelse av det vi som fagpersoner mener er viktig i aktuell alder.

Vi har satt av god tid til samtale og målrettede undersøkelser både hos sykepleier, lege og fysioterapeut, slik at du skal oppleve å bli godt ivaretatt.

Aktuelle undersøkelser

 • Hjerte
 • Hørsel
 • Lunger
 • Mage
 • Blodtrykk/blodsirkulasjon
 • Balanse
 • Syn
 • Ledd/føtter
 • Spesifikke blodprøver
 • Gjennomgang og vurdering av medisinbruk

I tillegg vil fysioterapeuten foreta en undersøkelse av muskel- og skjelettsystemet, og gi deg individuelle råd og øvelser for å ivareta styrke og bevegelighet best mulig.

Om du er vant til å trene og være i mye aktivitet eller du har vanskeligheter med å klare vanlige hverdagsgjøremål, vil fysioterapeuten tilpasse sine undersøkelser og råd nettopp til deg.

Hele undersøkelsen har en varighet av ca 2 timer.

Dersom du ønsker det, er det mulig å ha med en pårørende (f.eks. ektefelle, datter, sønn) til Helsekontroll Senior.

Timebestilling og priser

Pris for Helsekontroll Senior

 • Fra kr 4 345

Bestill time via telefon

Ring til allmennavdelingen på Volvat Majorstuen i Oslo:

Helsesekretær svarer på spørsmål og setter opp timeavtale.

Volvat har med stor suksess utført helsekontroller i over 25 år - og det vil vi fortsette med!

Hva koster en konsultasjon?

Time hos
oss

Hvorfor velge helsesjekk hos Volvat?

Forebygg sykdom

Resultatet av en full helsesjekk hjelper oss å forebygge sykdom, og til å tilpasse helsefremmende tiltak skreddersydd for deg.

Full helsesjekk

Hos oss møter du svært kompetente leger, sykepleiere, og eventuelt spesialister dersom det er nødvendig, som jobber tett sammen for å undersøke, ta tester, gi råd og vurderinger tilpasset akkurat din situasjon.

Tilpasset deg

Helsekontrollen vil gi deg svar på spørsmål og bekymringer tilknyttet din helse. Vi tilbyr en omfattende, helhetlig og grundig evaluering av din helse basert på sykdomshistorie, alder, kjønn og livssituasjon.