Helsekontroll Senior

I takt med økende levealder øker også våre krav og forventninger til høy livskvalitet. “Bare helsen holder, så..” er gjerne et standarduttrykk idet man går inn i senioralder eller pensjonisttilværelse.

På Volvat har vi tatt konsekvensen av dette. Med solid basis i medisinsk kunnskap om helse og aldersendringer, har vi spesialutviklet et konsept for deg som ønsker å opprettholde god helse, høy livskvalitet og sunn livsstil så lenge som mulig.

I Helsekontroll Senior får du en svært grundig undersøkelse av det vi som fagpersoner mener er viktig i aktuell alder.

Vi har satt av god tid til samtale og målrettede undersøkelser både hos sykepleier, lege og fysioterapeut, slik at du skal oppleve å bli godt ivaretatt.

Aktuelle undersøkelser

 • Hjerte
 • Hørsel
 • Lunger
 • Mage
 • Blodtrykk/blodsirkulasjon
 • Balanse
 • Syn
 • Ledd/føtter
 • Spesifikke blodprøver
 • Gjennomgang og vurdering av medisinbruk

I tillegg vil fysioterapeuten foreta en undersøkelse av muskel- og skjelettsystemet, og gi deg individuelle råd og øvelser for å ivareta styrke og bevegelighet best mulig.

Om du er vant til å trene og være i mye aktivitet eller du har vanskeligheter med å klare vanlige hverdagsgjøremål, vil fysioterapeuten tilpasse sine undersøkelser og råd nettopp til deg.

Hele undersøkelsen har en varighet av ca 2 timer.

Dersom du ønsker det, er det mulig å ha med en pårørende (f.eks. ektefelle, datter, sønn) til Helsekontroll Senior.

Timebestilling og priser

Pris for Helsekontroll Livsstil

 • Fra kr 3 192 for medlemmer
 • Fra kr 3 990 for ikke-medlem

Bestill time via telefon

Ring til allmennavdelingen på Volvat Majorstuen i Oslo:

 • 22 95 75 50 (hverdager kl 8-16)

Helsesekretær svarer på spørsmål og setter opp timeavtale.

Volvat har med stor suksess utført helsekontroller i over 25 år - og det vil vi fortsette med!

Time hos
oss