Helsekontroll Senior


Helsekontroll senior

I takt med økende levealder øker også våre krav til høy livskvalitet.

På Volvat har vi spesialutviklet et konsept for deg som ønsker å holde deg frisk så lenge som mulig.

Med Helsekontroll Senior får du en svært grundig undersøkelse av det vi som fagpersoner mener er viktig i aktuell alder.

Vi har satt av god tid til samtale og undersøkelser både hos sykepleier, lege og fysioterapeut, slik at du skal oppleve å bli godt ivaretatt. Hele undersøkelsen har en varighet av ca. 2 timer.

Timebestilling:

Tlf. 22 95 75 50 - mellom kl. 08.00 og 16.00.

Helsesekretær svarer på spørsmål og setter opp timeavtale.

Tjenesten tilbys ved

  • Volvat Oslo - Majorstuen